Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-62547090-925b-480d-a58d-9ff3bd5d5817

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Transport drogowy towarów niebezpiecznych : prognoza na lata 2015-2020

Autorzy Pająk, M.  Madej, M.  Ozimina, D.  Milewski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The transport of dangerous goods by roads : forecast for 2015-2020
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono metodykę opracowania prognozy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Założenia do niniejszej prognozy dają możliwość zastosowanie jej do oceny zmiany poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Artykuł zawiera również prognozy trendów wzrostu przewozu drogowego poszczególnych klas towarów niebezpiecznych. W pracy omówiono także stan regulacji prawnych związanych z monitoringiem i kontrolą przewozu towarów niebezpiecznych.
EN The paper presents a methodology for the forecast elaboration of the road transport of dangerous goods. The assumptions for this forecast gives the opportunity to apply it to evaluate changes in the level of internal security in Poland. The article includes also forecasts of trends in growth of individual classes of the road transport of dangerous goods. The paper discusses also the status of regulations related to monitoring and control of the transport of dangerous goods.
Słowa kluczowe
PL towar niebezpieczny   przewóz drogowy   transport drogowy towarów niebezpiecznych   prognoza przewozów ładunków   usługi transportowe   monitoring  
EN dangerous good   road transport   road transport of dangerous goods   forecasting transport of goods   transport service   monitoring  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 4
Strony 127--132
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Pająk, M.
autor Madej, M.
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, 25-314 Kielce, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego
autor Ozimina, D.
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, 25-314 Kielce, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego
autor Milewski, K.
  • Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Sitkówka-Nowiny
Bibliografia
1. Kopczewski M., Toborski M., Pasek D., Bezpieczeństwo w transporcie materiałów niebezpiecznych, Logistyka 6/2013
2. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo transportu, budownictwa i gospodarki wodnej, styczeń 2013r.
4. Burnewicz J., Prognozy popytu na transport w Polsce do roku 2020 i 2030, luty 2012 r.
5. Transport, wyniki działalności w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015 rok
6. EUROSTAT, http://ec.europa.eu/eurostat
7. Różycki M., Prawdy, półprawdy i … Przewozy Towarów niebezpiecznych i nie tylko – stan w roku 2014, TSL Manager 3/2015
8. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
9. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych, Dz. U. Nr 227 poz. 1367 z późn. zm.
10. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 roku w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia, Dz. U. Nr 107 poz. 742 z późn. zm.
11. Broszkiewicz R., Gajek A., Wybrane zagadnienia prawne przewozu towarów niebezpiecznych przez obszary wielkomiejskie, czasopismo: Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka, Wydawca CIOP-BIP 2011r, tom nr 11, str. 24-25
12. Bagińska A., Wysokiński M., Rola Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w kontrolowaniu przewozu towarów niebezpiecznych, Logistyka 6/2014
13. Nowacki G., Niedzicka A., Krysiuk C., Threat assessment of Dangerous Goods in Road Transportation of the Republic of Poland, Logistyka 3/2014
14. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli „Wykonywanie zadań przez administracje publiczną w zakresie bezpieczeństwa przewozów towarów niebezpiecznych” 2012 rok
15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady UE nr 70/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-62547090-925b-480d-a58d-9ff3bd5d5817
Identyfikatory