Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-623c94fd-040d-44d6-9db7-3a8cf5250975

Czasopismo

Problemy Transportu i Logistyki

Tytuł artykułu

Kilka uwag na temat rozwoju umowy przewozu rzeczy oraz konwencji przewozowych

Autorzy Dąbrowski, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN A few remarks on the development of the contract of carriage of goods and transport conventions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem niniejszego artykułu jest zwięzłe przedstawienie procesu rozwoju umowy przewozu rzeczy ze wskazaniem na zasadnicze okoliczności, które wpływały na takie, a nie inne ukształtowanie podstawowych praw i obowiązków stron tej umowy. Spojrzenie historyczne pozwala postawić pytania o kierunki dalszej ewolucji umowy przewozu oraz regulujących ją konwencji przewozowych w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i technologicznej.
EN The purpose of this article is to outline briefly the development of the contract of carriage of goods, pointing out the essential circumstances which have influenced the formation of fundamental rights and obligations of the parties to the contract. The historical perspective allows to ask questions about the directions of further evolution of the contract of carriage and the international transport conventions in the a-changing economic and technological reality.
Słowa kluczowe
PL umowa przewozu   przewóz rzeczy   międzynarodowe konwencje przewozowe   odpowiedzialność przewoźnika  
EN contract of carriage of goods   transport of goods   transport conventions   carrier’s responsibility  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Problemy Transportu i Logistyki
Rocznik 2018
Tom nr 2 (42)
Strony 9--19
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor Dąbrowski, D.
Bibliografia
1. Beale, J.H. (1897). The Carrier’s Liability: Its History. Harvard Law Review, 3 (11), 158–168. DOI: 10.2307/1321969.
2. Cole, S.D. (1922). The Hague Rules 1921. Explained. London: Effingham Wilson.
3. Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2017). Koncepcja sposobu unormowania umowy przewozu rzeczy w prawie wewnętrznym. W: Z. Kuniewicz, D. Sokołowska (red.), Prawo kontraktów (s. 539–550). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
4. Górski, W. (1959). List przewozowy (studium prawne). Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
5. Hołowiński, J. (1964). Umowa o przewóz ładunku drogą morską: istota i charakter prawny. Gdynia: Wydawnictwo Morskie.
6. Lyon-Caen, Ch. (1893). La convention du 14 octobre 1890 sur le transport international des marchandises par chemins de fer. Journal du droit international privé, 20, 465–475.
7. Łopuski, J. (1989). Z dziejów prawa morskiego – procesy rozwojowe i ich uwarunkowania. Prawo Morskie, 3, 5–29.
8. Łopuski, J. (2011). O żegludze i prawie morskim. Wspomnienia i refleksje. Bydgoszcz–Gdynia: Oficyna Wydawnicza Branta.
9. Rozwadowski, W. (1992). Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł. Poznań: Ars Boni et Aequi.
10. Sośniak, M. (1974). Prawo przewozu lądowego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
11. Sośniak, M. (1987). Z historii prawa przewozowego w Starożytności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Prace Instytutu Ekonomiki Transportu, 22 (8), 127–135.
12. Sośniak, M. (1993). Współczesny charakter umowy przewozu na tle historycznoporównawczym. Studia Iuridica Maritima, 3, 7–14.
13. Stec, M. (1993). Odpowiedzialność cywilna przewoźnika za szkody w przesyłce. Geneza, charakter prawny, granice. Studium prawnoporównawcze. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
14. Stec, M. (2011). W: J. Rajski (red.), Prawo zobowiązań – część szczegółowa. Seria: System prawa prywatnego (t. 7, s. 818–897). Warszawa: C.H. Beck.
15. Wielopolski, A. (1975). Zarys gospodarczych dziejów transportu do roku 1939. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
16. Żółciński, Z. (1971). Systemy prawne regulujące międzynarodowe przewozy towarów kolejami. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-623c94fd-040d-44d6-9db7-3a8cf5250975
Identyfikatory
DOI 10.18276/ptl.2018.42-01