Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-622951c1-41c4-4d9f-9fe0-52eac6732135

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Ocena rekultywacji leśnej zwałowiska odpadów po wydobyciu węgla kamiennego na przykładzie KWK „Brzeszcze” w Brzeszczach

Autorzy Pająk, M.  Krzaklewski, W.  Gawełek, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment of forest reclamation of a hard coal waste heap as exemplified by the “Brzeszcze” hard coal mine in Brzeszcze
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy oceniono rekultywację leśną na zwałowisku odpadów po wydobyciu węgla kamiennego KWK „Brzeszcze” w Brzeszczach. Wprowadzona na zwałowisko roślinność drzewiasta cechuje się dobrą żywotnością i jakością oraz spełnia liczne powierzone jej funkcje od ochronnych do krajobrazowych. Prawidłowy wzrost i rozwój wprowadzonych drzew w dużej mierze umożliwiła poprawnie wykonana rekultywacja techniczna, zwłaszcza nawiezienie odpowiedniej miąższości (40 cm) i jakości wierzchniej warstwy gleby.
EN The present study assesses the forest reclamation of the hard coal waste heap at the “Brzeszcze” hard coal mine in Brzeszcze. The arborescent vegetation introduced at the waste heap is characterised by good vitality and quality and it fulfills its numerous functions, from protective to landscape ones. To a large extent, the proper growth and development of the introduced trees has been made possible by the correct execution of technical reclamation, particularly bringing the surface soil layer (40 cm) with proper volume and quality.
Słowa kluczowe
PL zwałowisko   rekultywacja   roślinność drzewiasta  
EN waste heap   reclamation   arborescent vegetation  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2013
Tom nr 149 (29)
Strony 68--77
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Pająk, M.
  • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Ekologii Lasu
autor Krzaklewski, W.
  • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Ekologii Lasu
autor Gawełek, P.
  • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Ekologii Lasu
Bibliografia
1. CYGAN A., 2011. Rekultywacja leśna zwałowisk odpadów po wydobyciu węgla kamiennego na przykładzie KWK „Janina” w Libiążu. Praca inżynierska, Maszynopis. Katedra Ekologii Lasu UR Kraków.
2. GOŁDA T., 2005. Rekultywacja, Skrypt uczelniany UWND AGH, Kraków.
3. GRESZTA J., MORAWSKI S., 1972. Rekultywacja nieużytków poprzemysłowych, PWRiL, Warszawa.
4. JAWORSKI A., 2011. Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów, PWRiL, Warszawa.
5. KRZAKLEWSKI W., 1988. Leśna rekultywacja i biologiczne zagospodarowanie nieużytków poprzemysłowych. Skrypt uczelniany Akademii Rolniczej w Krakowie.
6. KRZAKLEWSKI W., 1990. Analiza działalności rekultywacyjnej na terenach pogórniczych w głównych gałęziach przemysłu wydobywczego w Polsce, Wyd. SGGW, z.44, Warszawa.
7. PAJĄK M., 1995. Efekty rekultywacji i zagospodarowania dwóch zwałowisk odpadów po wydobyciu węgla kamiennego w kopalni „Gliwice” w Gliwicach oraz w kopalni „Saturn” w Czeladzi, Praca magisterska, Maszynopis. Katedra Ekologii Lasu AR Kraków.
8. PTG, 2009. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych – PTG 2008. Rocz. Glebozn. 60, 2: 5-16.
9. PUCHALSKI T., PRUSIENKIEWICZ Z., 1990. Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne.
10. ROSTAŃSKI A., 1997. Flora spontaniczna hałd Górnego Śląska, Archiwum Ochrony Środowiska, 23(3/4).
11. SENDEK A., 1984. Rośliny naczyniowe Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, OTPN, PWN, Warszawa-Wrocław.
12. SKAWINA T., 1957. Gleby zwałów kopalnictwa węglowego, Biuletyn Komisji ds. GOP PAN, Warszawa.
13. STRZYSZCZ Z., 2004. Ocena przydatności i zasady stosowania różnorodnych odpadów do rekultywacji zwałowisk oraz terenów zdegradowanych działalnością przemysłową, PAN, Zabrze.
14. SZYMKIEWICZ B., 1986. Tablice zasobności i przyrostu drzewostanów. PWRiL, Warszawa.
15. WÓJCIK J., 2002. Biodynamiczna metoda leśnej rekultywacji na przykładzie zboczy zwałowiska kopalni węgla brunatnego „Adamów”, Rozprawa doktorska wykonana w Zakładzie Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH Kraków. maszynopis, Kraków.
16. ZARZYCKI K., TRZCIŃSKATACIK H., RÓŻAŃSKI W., SZELĄG Z., WOŁEK J., KORZENIAK U., 2002. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski, PAN, Kraków.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-622951c1-41c4-4d9f-9fe0-52eac6732135
Identyfikatory