Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6214f3ac-4573-46ae-8e2e-2f470f985574

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

O bezpieczeństwie w transporcie lądowym – zarys problematyki

Autorzy Antonowicz, M.  Majewski, J. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Safety in land transportation – outline of issues
EN Land transport security – brief outline
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł opisuje główne trendy w zakresie bezpieczeństwa transportu lądowego w Polsce. Sytuację transportu drogowego i kolejowego ilustrują statystyki i wykresy opisujące liczbę wypadków, wskaźniki śmiertelności. Wskazywana jest rola infrastruktury w poprawie bezpieczeństwa Poza opisem sytuacji i trendów w zakresie bezpieczeństwa artykuł przytacza katalog działań ukierunkowanych na zwiększenie zaangażowania państwa w obszarze bezpieczeństwa zarówno na drogach jak i liniach kolejowych. Jest to pochodną polityki unijnej w zakresie bezpieczeństwa w transporcie. Dla obu gałęzi autorzy przedstawiają postulaty mogące wpływać na poprawę bezpieczeństwa np. przeprowadzenie gruntownej reorganizacji struktur odpowiedzialnych za system bezpieczeństwa czy wykorzystanie mechanizmów regulacyjnych. Radykalne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ma być pochodną modernizacji i rozbudowy infrastruktury, uporządkowania ruchu oraz wzmocnienia nadzoru Ministra nad podległymi agendami i przedsiębiorstwami praz promocji kultury i bezpiecznych zachowań uczestników systemów transportowych. Ponadto artykuł wskazuje się na konieczność szerszego wykorzystania badań naukowych, poprawę edukacji i konieczność wdrażania systemów zarzadzania bezpieczeństwem w Polsce.
EN The article presents key trends in land transport security in Poland observed in the last twenty years. The situation in the road transport is illustrated by statistics and charts presenting the number of accidents and the mortality rate. Historical reasons, such as the state of vehicles, increased traffic and a growing gap between infrastructure development and the number of users are indicated as key reasons for low security level in this area. Rail transport, generally considered safe in Europe, also experiences a security crisis in Poland. Poland reports one of the highest numbers of accidents and victim rates in Europe, which seems to result from infrastructure degradation and insufficient railway investments in the last several years. Apart from describing the situation and security trends, the article enumerates activities aimed at engaging the state in security projects in railway and roads. In both transport modes thorough reorganization of structures responsible for the security system and regulatory mechanism is demanded. Modernization and expansion of infrastructure, traffic organization and closer supervision of the Minister over controlled entities and enterprises should result in a dramatic improvement of security. Significant roles should also be played by infrastructure managers, transportation firms and employees. More focus ought to be placed on using scientific research and education..
Słowa kluczowe
PL transport kolejowy   transport drogowy   systemy transportowe   bezpieczeństwo transportu   transport lądowy  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 3
Strony 5109--5119, CD2
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Antonowicz, M.
  • Akademia im. Leona Koźmińskiego, Warszawa
autor Majewski, J.
  • Fundacja Pro Kolej, Warszawa
Bibliografia
1. Antonowicz M., Zieliński M., The role and methods of psychophysical tests on drivers for road traffic safety, MWSLIT, Wrocław 2013.
2. Antonowicz M., Słowo o bezpieczeństwie w transporcie lądowym, Rynek Kolejowy nr 10/2014
3. Burnewicz J., Wojewódzka-Król K., Europejska polityka transportowa, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993.
4. Grzywacz W., Wojewódzka-Król K., Rydzkowski W., Polityka transportowa, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2002.
5. Krystek R., Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce u progu nowej polityki transportowej Unii Europejskiej, Politechnika Gdańska, prezentacja na Międzynarodowe Seminarium GAMBIT, 2010.
6. Rafalski L., Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów ciężkich, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2012.
7. Raport Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2013 roku, MIiR Warszawa 2014.
8. Raport Najwyższej Izby Kontroli o bezpieczeństwie na kolei, NIK, Warszawa, 2013.
9. Raport Najwyższej Izby Kontroli o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, NIK, Warszawa 2014.
10. Raport Urzędu Transportu Kolejowego o stanie bezpieczeństwa na kolei, Warszawa 2013.
11. Road Safety Target in Sight: Making up for lost time. 4th Road Safety PIN Report, ETSC 2010.
12. Sitarz M., Chruzik K., Graboń M., Gamon W., Stan bezpieczeństwa na kolei w Unii Europejskiej 2013, Technika Transportu Szynowego nr 9/2013.
13. Strategia Rozwoju Przemysłu i Transportu Szynowego w oparciu o innowacje oraz badania naukowe w Polsce do 2030 roku, Warszawa 2014, Praca zbiorowa Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Szynowego.
14. The Logistics Performance Index and Its Indicators, The Word Bank 2014, dostep z 6.03.2015.
15. UIC, Significant Accidents 2011, General Reports and Benchmarking, dane dot. PKP PLK S.A. – oprac. Biuro Bezpieczeństwa.
16. W kierunku zrównoważonego rozwoju transportu lądowego – dokument dotyczący polityki transportowej, „The World Bank Report” nr 59715-PL, Warszawa - Washington 2011.
17. www.bps.uw.edu.pl/download/88 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Wersja 4.0.
18. www.krbrd.gov.pl
19. www.mir.gov.pl
20. www.ulc.gov.pl
21. www.utk.gov.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6214f3ac-4573-46ae-8e2e-2f470f985574
Identyfikatory