Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-61cf2be8-3f2e-499d-ade4-5e1edd56f134

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Zabezpieczenie sił i środków w Metrze Warszawskim w przypadku wystąpienia zagrożeń terrorystycznych

Autorzy Rybarczyk, A.  Michalak, J. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Terroryści w sposób bezprawny dążą do wywarcia wpływu na ośrodki decyzyjne. Swoimi działaniami wywołują strach i panikę w myśl zasady: "zabij jednego, przeraź dziesięć tysięcy". Atakują przede wszystkim obiekty, których zniszczenie ma spektakularny charakter i wywołuje szeroki rozgłos medialny. Najczęściej celami zamachów są: · gmachy instytucji istotnych dla bezpieczeństwa państwa; · miejsca o znaczeniu symbolicznym - w wymiarze patriotycznym, religijnym czy gospodarczym; · środki transportu: komunikacja miejska, samoloty, statki i pociągi19. Tak naprawdę dopiero spektakularne ataki na WTC, metro w Londynie pociągi w Madrycie, czy szkołę podstawową w Biesłanie w Osetii Północnej uświadomiły społeczeństwu, że współczesny świat nie jest wolny od ataków terrorystycznych. Dlatego też, w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa obywateli, instytucje państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo muszą być odpowiednio przygotowane. Gotowość do podejmowania działań minimalizujących zagrożenie terrorystyczne powinna objawiać się odpowiednim przygotowaniem zarówno sił jak i środków. W artykule (opartym w dużej mierze na badaniach przeprowadzonych w trakcie pisania pracy dyplomowej współautorki) autorzy przedstawiają możliwości sił i środków Metra Warszawskiego przeznaczonych do zwalczania zagrożeń terrorystycznych.
EN Terrorists seek to unlawfully influence the decision- making centers. His actions caused fear and panic following the principle: "Kill one, horror ten thousand."They attack mostly objects whose destruction is a spectacular natureand produces a wide media publicity. Popular targets of attacks include: • buildings of institutions essential to national security; • symbolic place - at the patriotic, religious, or economic; • means of transport: public transport, airplanes, ships and trains. In fact, only a spectacular attack on the WTC, subway trains in Londonin Madrid, and a primary school in Beslan, North Ossetia brought home to the public that the modern world is not free from terrorist attacks. Therefore, in order to maximize the safety of citizens, state institutions responsible for security must be adequately prepared. Willingness to take action to minimize the threat of terrorism should appear appropriate preparation for both power and resources. The article (based largely on studies for a thesis co-author), the authors demonstrate the power and strength of the Warsaw Metro, intended to counter terrorist threats.
Słowa kluczowe
PL Metro Warszawskie   zagrożenia terrorystyczne  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Rybarczyk, A.
  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
autor Michalak, J.
Bibliografia
1. Biuletyn informacyjny Metra Warszawskiego „Raport Roczny 2005”
2. Biuletyn informacyjny Metra Warszawskiego „Raport Roczny 2006”
3. Biuletyn informacyjny Metra Warszawskiego „Raport Roczny 2007”
4. Broszura, Poradnik z zakresu bezpieczeństwa. Strefa bezpiecznych usług, Komenda Stołeczna Policji, Warszawa, 2008
5. Broszura, Terroryzm w mieście. Zachowanie w trakcie aktu terrorystycznego, Komenda Stołeczna Policji, Warszawa 2008
6. Hołyst B., Jałoszyński K., Letkiewicz A., Wojna z terroryzmem w XXI wieku, wyd. Wyższa Szkoła Policji, Szczytno, 2009
7. Materiał filmowy, Bezpieczeństwo w metrze warszawskim
8. Materiały szkoleniowe Komendy Stołecznej Policji, Państwo pod presją – rola sił policyjnych w zwalczaniu terroryzmu w Europie, Warszawa, 2007
9. UCHWAŁA NR XLII/1296/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 października 2008 r. w sprawie uchwalenia Warszawskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
10. Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy (uchwała nr XXXVI/885/2012) z dnia 17 maja 2012 roku.
11. www.abv.gov.pl
12. www.metro.waw.pl
13. www.mon.gov.pl
14. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 1429 z dnia 31 grudnia 2004 r, w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-61cf2be8-3f2e-499d-ade4-5e1edd56f134
Identyfikatory