Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-61c57e79-af12-41f2-984b-5a31245bc1a3

Czasopismo

Elektro Info

Tytuł artykułu

Kryzys szkolnictwa zawodowego w Polsce : przyczyny, skutki oraz metody naprawy

Autorzy Pawłowski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The crisis of vocational education in Poland. Causes, effects and recovery proposal
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia obecną sytuację szkolnictwa zawodowego w Polsce. Analizie został poddany stan szkolnictwa zawodowego sprzed transformacji ustrojowej, który zestawiono z dzisiejszą sytuacją. Zaprezentowano genezę obecnie obserwowanego kryzysu szkolnictwa zawodowego. Artykuł prezentuje również sposoby rozwiązania problemów szkolnictwa zawodowego.
EN The paper discusses the current situation of vocational education in Poland. It analyses the condition of this education before the political transformation and compares it to the current situation. The genesis of the crisis currently observed in vocational education has been presented. The paper suggests the ways to solve some of the problems in this important segment of education.
Słowa kluczowe
PL edukacja   szkolnictwo zawodowe   program kształcenia   baza dydaktyczna  
EN education   vocational education   education program   didactic base  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Elektro Info
Rocznik 2014
Tom nr 5
Strony 77--79
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., wykr.
Twórcy
autor Pawłowski, M.
  • Politechnika Łódzka
Bibliografia
[1] Canning M., Godfrey M., Holzer-Zelazewska D., Vocational Education in the New EU Member States, The World Bank, Washington D.C. 2007.
[2] Godlewska J., Edukacja – rynek pracy obszary powiązań, http://www.ips.uw.edu.pl (odczyt z dn. 02.03.2013).
[3] Kabaj M., System kształcenia zawodowego i kierunki jego doskonalenia w warunkach integracjii wzrostu konkurencyjności, Warszawa 2011.
[4] Kamiński J., Szkolnictwo zawodowe w Polsce - diagnoza aktualnego stanu i planowane zmiany, Wrocław 2012.
[5] Kubik P., Szkolnictwo zawodowe w Polsce, http://www.rynekpracy.pl, (odczyt z dn. 02.03.2013).
[6] Osiecka-Chojnacka J., Szkolnictwo zawodowe wobec problemów rynku pracy, Indos nr 16, Warszawa 2007.
[7] Zahorska M., Walczak D., Polski system edukacyjny a rynki pracy w Uni Europejskiej, Analizy i Opinie nr 51, Warszawa 2005.
[8] Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Warszawa 2011.
[9] Rekomendacje dotyczące potrzeb w zakresie szkolnictwa zawodowego we Wrocławiu, pod. red. Ł. Pyfel, Warszawa 2010.
[10] Szacunek zapotrzebowania na główne grupy zawodów do roku 2010, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu Na Pracę [w:] Studia i Materiały, t. 3, Warszawa 1999.
[11] Szkolnictwo zawodowe i techniczne w Polsce, pod. red. M. Chudziński, Warszawa 2012.
[12] Strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu http://www.wup.poznan.pl (odczyt z dn. 02.03.2013).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-61c57e79-af12-41f2-984b-5a31245bc1a3
Identyfikatory