Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-61a0dd0a-423d-4f26-9bde-f80bdae64e92

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Moc testu Kołmogorowa dla weryfikowania hipotezy o wykładniczym rozkładzie prawdopodobieństwa

Autorzy Rogowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Power Kolmogorov test to verify the hypothesis of exponential distribution
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule oszacowano metodą symulacyjną moc testu λ Kołmogorowa dla hipotezy złożonej o wykładniczym rozkładzie prawdopodobieństwa wobec hipotezy alternatywnej, że rozkład prawdopodobieństwa w populacji jest rozkładem Weibulla (dla wybranych wartości parametru kształtu i liczności próby n = 100). Obliczono również numerycznie granicę dolną mocy testu z wykorzystaniem rozkładu granicznego.
EN The article estimated using simulation power λ Kolmogorov test for the composite hypothesis of ex ponential probability distribution against the alternative hypothesis that the probability distribution of the population is Weibull distribution (with the selected shape parameter and sample size n=100). Also calculated numerically lower limit power test by using the limiting distribution.
Słowa kluczowe
PL rozkład Weibulla   test Kołmogorowa  
EN Weibull distribution   Kolmogorov test  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 1193--1202
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Rogowski, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, a.rogowski@uthrad.pl
Bibliografia
1. Domański Cz., Statystyczne testy nieparametryczne. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1979.
2. Fisz M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.
3. Firkowicz S., Statystyczne badanie wyrobów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1970.
4. Rogowska R., Rogowski A., Zgodność wyników testowania hipotezy o rozkładzie normalnym dla wybranych testów statystycznych, Logistyka 2011, nr 3.
5. Rogowski A., Compliance of the results of hypothesis testing with exponential distribution for selected statistical tests, The Archives of Transport, Volume 24 (2012) Issue 4.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-61a0dd0a-423d-4f26-9bde-f80bdae64e92
Identyfikatory