Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-617db85f-8a32-4536-b307-f355828263a7

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Podział sieci dróg na odcinki jednorodne ruchowo w celu zwiększenia dokładności szacowania SDR

Autorzy Spławińska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Division of the road networks into homogeneoustraffic section in order to increase the accuracy of estimating AADT
Konferencja Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu = Trip modelling and travel forecasting (12-13.06.2014 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono procedurę podziału sieci dróg na odcinki jednorodne ruchowo przy łącznym wykorzystaniu metod ilościowych oraz jakościowych. W pierwszej kolejności na podstawie kształtu profili zmienności (analiza skupień) określono grupy wskaźników a następnie na podstawie wiedzy eksperta (przynależność geograficzno-funkcjonalna) dokonano niewielkich ich korekt w celu określenia czynników, przy wykorzystaniu których będzie można je łatwo zidentyfikować. Tymi czynnikami są: region Polski, powiązanie przestrzenne, charakter przenoszonego ruchu, oddziaływanie obszarów ruchotwórczych, występowanie obszarów turystycznych oraz te wynikające ze sposobu prowadzenia analiz, czyli: rodzaj zmienności (sezonowa, tygodniowa, dobowa) i rozkład kierunkowy. Podział ten stanowi podstawę do określania wskaźników przeliczeniowych pomiarów krótkotrwałych na SDR.
EN The paper presents division of the road network into homogeneous traffic sections by the use of the qualitative and quantitative methods. At first, the cluster analysis is used to determine the initial factors groups. Next, this groups are modified on the basis of professional knowledge (geographic-functional assignment) in order to determine the factors, using which they can be easily identified. These factors are: country region, spatial relationships, traffic patterns, impact of traffic generation areas, occurrence of tourist areas and those arising from the conduction of the analysis: the type of variability, directional distribution. This division is the basis for the determination of temporal variation factors to convert statistically short-term counts to AADT.
Słowa kluczowe
PL analiza skupień   odcinki jednorodne ruchowo   średni dobowy ruch w roku (SDR)  
EN cluster analysis   homogeneous traffic sections   Annual Average Daily Traffic (AADT)  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2014
Tom Nr 1(103)
Strony 361--370
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Spławińska, M.
  • Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel.: +48 12 628 2323, msplaw@pk.edu.pl
Bibliografia
[1] Arnold M., Kluth T., Ziegler H., Thomas B., Bemessungs – verkehrsstärken auf einbahnigen Landstasen. BAST Verkehrstechnik Heft V221, Bergisch Gladbach, 03.2013.
[2] Granato S., The impact of factoring Traffic Counts for Daily and Monthly Variation in Reducing Sample Counting Error. 1998 Transportation Conference Proceeding, Iowa State University, 08.1998, s. 122÷125.
[3] Jin L., Xu Ch., Fricker J. D., Comparison of Annual Average Daily Traffic Estimates: Traditional Factor. Statistical, Artificial Neural Network, and Fuzzy Basis Neural Network Approach, TRB 87th Annual Meeting DVD, Washington DC 2008.
[4] Luttinen R. T., Virpi O., Quality Assessment of AADT Estimates. TRB 88th Annual Meeting CD – ROM, Washington DC 2007.
[5] Ruch Drogowy 2010. Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o.
[6] Spławińska M., Ocena szacowania Średniego Dobowego Ruchu w roku (SDR) przy wykorzystaniu wskaźników przeliczeniowych. Drogownictwo, 7-8/2010, s. 267-272.
[7] Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, tom I, II, III. Kraków 2007.
[8] Zbieranie, archiwizacja i analizy danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu w roku 2008. Etap III. Analiza roczna i edycja wyników pomiarów prowadzonych w stacjach GR i PAT w roku 2009. Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o., Warszawa 2010.
[9] http://www.gddkia.gov.pl/1231/generalny-pomiar-ruchu.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-617db85f-8a32-4536-b307-f355828263a7
Identyfikatory