Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-61658f5d-7ed9-41cc-b69b-0997d6a8ec2b

Czasopismo

Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Monitoring pomników przyrody na terenie Parku Zamkowego w Żywcu

Autorzy Salachna, A.  Czech, A.  Matlakiewicz, Ł  Żarnowiec, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Monitoring of natural monuments in the Park Zamkowy in Żywiec
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki monitoringu drzew pomnikowych występujących na terenie Parku Zamkowego w Żywcu, stanowiącego jedną z najcenniejszych zabytkowych kolekcji dendrologicznych w województwie śląskim. Spośród 27 badanych pomników przyrody większość (76%) jest w zadawalającym stanie zdrowotnym i wymaga jedynie niewielkich zabiegów pielęgnacyjnych. Spośród pozostałej grupy – 13% cechuje stan dobry a w przypadku 11% konieczne jest podjęcie natychmiastowych zabiegów pielęgnacyjnych i/lub leczniczych.
EN The paper presents results of monitoring of trees monumenst of Park Zamkowy in Żywiec, which is a one of most valuable dendrological collection in the Silesia region. It was found that among the 27 studied monuments of nature, most (76%) is in a satisfactory state of health and requires only care intervention. Of the remaining group 13% presented of good condition and for 11% it is necessary to take immediate treatments.
Słowa kluczowe
PL monitoring biologiczny   sędziwe drzewo   uszkodzenia drzewa   stan zdrowotny drzewa  
EN biological monitoring   old trees   damages of tree   health state of tree  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 2017
Tom Vol. 18, nr 2
Strony 136--141
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Salachna, A.
  • Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, asalachna@ath.bielsko.pl
autor Czech, A.
  • Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
autor Matlakiewicz, Ł
  • Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
autor Żarnowiec, J.
  • Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, jzarnowiec@ath.bielsko.pl
Bibliografia
1. Blarowski A. 1988. Charakterystyka pomników przyrody województwa bielskiego. [W:] Osobliwości szaty roślinnej województwa bielskiego. Colgraf–Press, Poznań, 106–116.
2. Blarowski A., Gajczak J., Parusel J. 1997. Ochrona przyrody w województwie bielskim – stan istniejący i perspektywy. [W:] Przyroda województwa bielskiego, stan poznania, zagrożenia i ochrona. Colgraf–Press, Poznań, 192–278.
3. Chachulski Z. 1992. Chirurgia drzew. Lerovil, Warszawa, ss. 205.
4. Czech A. 2014. Ocena stanu zachowania drzew pomnikowych na terenie Parku Zamkowego w Żywcu. Praca inżynierska, Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku ATH, Bielsko-Biała, ss. 93 (maszynopis).
5. Główny Urząd Statystyczny 2015. Ochrona środowiska. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa.
6. Kraus D. 1986. Ewidencja zabytkowego parku zamkowego w Żywcu. Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, ss. 32, (maszynopis).
7. Kubacki M., Zbroński K. 1989. Raport o stanie drzew pomnikowych w woj. Piotrowskim. Komunikaty dendrologiczne, 10, 3–15.
8. Matlakiewicz Ł. 1999. Waloryzacja pomników przyrody na terenie gminy Żywiec. Praca magisterska, Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka Filia w Bielsku- Białej, Bielsko-Biała, ss. 106, (maszynopis).
9. Pietrzak J., Grzywacz A. 2013. Kryteria wymiarowe dla drzew – kandydatów na pomniki przyrody. Zarządzanie ochroną przyrody w lasach, 7, 82–93.
10. Rączka Z. 1988. Przewodnik po zamku i parku żywieckim. Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, Żywiec, ss. 14.
11. Rozporządzenie nr 5/94 Wojewody Bielskiego z dnia 04.03.1994 r. Dz. Urz. Woj. Bielskiego 1994 nr 8/84 poz. 45.
12. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 7 kwietnia 1949 roku. Dz. U. 1949 nr 25 poz. 180.
13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880.
14. Żarnowiec J., Klama H. 2000. Monitoring pomników przyrody powiatu żywieckiego (województwo śląskie). [W:] Materiały z VII Konferencji „Zapobieganie Zanieczyszczeniu Środowiska”. Red. J. Suschka, A. Włochowicz, Politechnika Łódzka Filia w Bielsku-Białej, 51–57.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-61658f5d-7ed9-41cc-b69b-0997d6a8ec2b
Identyfikatory
DOI 10.12912/23920629/68319