Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-61563c6c-d19f-49bb-8f38-7dccb95d4c96

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Trudności ekonomiczne stosowania recyklingowych kruszyw ceramicznych jako nowoczesnej technologii proponowanej do wykorzystania w budownictwie komunikacyjnym

Autorzy Zegardło, B.  Ogrodnik, P.  Andrzejuk, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Economic aspects of the use of recycled ceramic aggregates to the construction of concrete mixes concrete communication objects
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejsza praca to ciąg dalszy przemyśleń na temat wykorzystania odpadowych kruszyw do produkcji betonów towarowych powszechnie stosowanych w budownictwie komunikacyjnym. Zwrócono szczególną uwagę na aspekty ekonomiczne tego zagadnienia. Autorzy zaznaczają kwestię stosunkowo dużych kosztów pozyskania kruszyw recyklingowych, braku ich jednorodności oraz konieczności stosowania bardziej złożonych procesów technologicznych powodujących wzrost kosztów produkcji towarowej.
EN This work is a continuation of thoughts about the use of waste aggregates for producing ready-mixed concretes commonly used in communication engineering. Special attention was paid to the economic aspects of this issue. Authors point out the issue of the relatively high costs of obtaining recycled aggregates, their lack in uniformity, and the need for using more complex technological processes causing an increase in the cost of commodity production.
Słowa kluczowe
PL budownictwo transportowe   kruszywo recyklingowe   beton towarowy  
EN transport construction   recycled aggregate   ready-mix concrete  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1620--1624
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Zegardło, B.
  • Katedra Metod Ilościowych i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach, bart.z@wp.pl
autor Ogrodnik, P.
  • Zakład Mechaniki Stosowanej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, pogrodnik@sgsp.edu.pl
autor Andrzejuk, W.
Bibliografia
1. Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2020 z dn. 4.11.2014. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Departament dróg i autostrad. Biuletyn Informacji Publicznej.
2. Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z późn. zm. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.
3. Rusecki P. „Produkcja betonów towarowych w Polsce” referat wygłoszony podczas Rozstrzygnięcia XI edycji kampanii Dobry Beton, Warszawa 20 marca 2014 r.
4. Piestrzyński P., GDDKiA: Dywersyfikujemy technologię, Budownictwo, Technologie, Architektura nr 4/2014 (68) , s. 56-57.
5. Sybilski D., Kraszewski C, Ocena i badania wybranych odpadów przemysłowych do wykorzystania w konstrukcjach drogowych., Instytut badawczy Dróg i Mostów XI.2004 Warszawa.
6. Sadowska – Buraczewska B. Kruszywa z recyklingu w budownictwie., Inżynieria Ekologiczna Vol. 40, 2014, s. 74–81.
7. Ajdukiewicz A., Kliszczewicz A., Recykling betonu konstrukcyjnego − cz. I. Inżynier Budownictwa 2009, nr 2, s. 65–69.
8. Atis C., Strength properties of high – volume fly ash roller compacted and workable concrete and influence of curing condition., Cement and Concrete Research, vol. 35, 2005, s. 1112,1121.
9. Giergiczny E., Góralna K. Mielony granulowany żużel wielkopiecowy – dodatek do betonu typu II, Polski Cement 2008, s. 56-59.
10. Niemiecka norma budowlana 1951r - DIN 4163: „Beton ze skruszonymi cegłami – specyfikacja produkcji i użycia”.
11. De Brito A., Pereira J., Correia R., Oliviera C., 2005: Mechanical behavior of non-structural concrete made with recycled ceramic aggregates, Cement and Concrete Composites 27, s. 429-433.
12. Senthamarai RM., Devadas M., Manoharan P., Gobinath D.,2011: Concrete made from ceramic industry waste: Durability propertis, Construction and Building Materials 25, s. 2413-2419.
13. Halicka A., Ogrodnik P., Zegardło B., Using ceramic sanitary ware waste as concrete aggregate, Construction und Building Materials 2013, vol. 48, s. 295-305.
14. Lopez V., Llamas B., Juan A., Moran J., 2007: Eco-efficient Concretes: Impact of the Use of White Ceramic Powder on the Mechanical Properties of Concrete, Biosystems Engineering 96(4), s. 559-564.
15. Guerra I, Vivar I., Liamas B., Juan A., Moran J., 2009: Eco-efficient concretes: The efffect of using recycled ceramic material from sanitary installations on the mechanical properties of concrete, Waste management 29, s. 643-646.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-61563c6c-d19f-49bb-8f38-7dccb95d4c96
Identyfikatory