Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-613b2a29-0ca6-4f92-bbdc-c2eb4f0c3e2c

Czasopismo

Ochrona Środowiska

Tytuł artykułu

Ocena częstości występowania pierwotniaków pasożytniczych z rodzajów Cryptosporidium i Giardia w wybranych kąpieliskach województwa mazowieckiego

Autorzy Szczotko, M.  Matuszewska, R.  Giziński, R.  Krogulska, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of prevalence of protozoan parasites Cryptosporidium and Giardia in selected swimming areas in Masovian Voivodship
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Pierwotniaki pasożytnicze z rodzajów Cryptosporidium i Giardia nie są elementem kontroli jakości wód powierzchniowych, na których usytuowane są kąpieliska. W pracy podjęto ocenę częstości występowania tych pierwotniaków w wybranych wodach powierzchniowych wykorzystywanych do rekreacji na terenie województwa mazowieckiego. Dodatkowo oznaczono wartości wskaźników mikrobiologicznych (E. coli, enterokoki) oraz zawartość przetrwalników klostridiów redukujących siarczyny. Badania potwierdziły obecność Cryptosporidium sp. i Giardia sp., odpowiednio w 65% i 95% badanych próbek wody. Średnia liczba wykrytych pierwotniaków Cryptosporidium sp. wynosiła 0,11 oocyst w 1 dm3, a Giardia sp. 0,31 cyst w 1 dm3wody. Źródłem (oo)cyst w wodzie mogły być zanieczyszczenia rolnicze, a także nieuregulowana gospodarka ściekowa gospodarstw położonych w pobliżu kąpielisk. Liczba spor klostridiów redukujących siarczyny (wskaźnik nienormowany) nie przekraczała 50 jtk/100 cm3. Wyniki wykonanych oznaczeń wskazały na celowość rozszerzenia zakresu rutynowych badań mikrobiologicznych wody przeznaczonej do rekreacji o te wskaźniki sanitarne w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowia ludzi.
EN Monitoring of protozoan parasite species, Cryptosporidium and Giardia, is not covered by quality control system of surface waters in designated swimming areas. The objective of this study was to assess the prevalence of these protozoa in the selected surface waters used for recreational activities in Masovian voivodship. In addition, microbiological parameters (E.coli, enterococci) as well as the spore content of sulphite-reducing clostridia were determined. The studies confirmed the presence of Cryptosporidium sp. and Giardia sp. in 65% and 95% of tested water samples, respectively. The average number of detected Cryptosporidium sp. oocysts was 0.11 oocysts per 1 dm3, while of Giardia sp. – 0.31 cysts per 1 dm3of water. The source of protozoan oocysts could be agricultural contamination as well as unregulated processes of wastewater management at farms located near the swimming areas. The spore number of sulphite-reducing clostridia (non-standardized parameter) did not exceed 50 cfu/100 cm3. The study results confirm that it is purposeful to extend the routine microbiological testing methodology of recreational water by the discussed sanitary indicators in order to improve health security of the population.
Słowa kluczowe
PL pierwotniak pasożytniczy   oocysta   cysta   klostridia  
EN protozoan parasite   oocysts   cyst   clostridia  
Wydawca Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Dolnośląski
Czasopismo Ochrona Środowiska
Rocznik 2015
Tom Vol. 37, nr 1
Strony 49--53
Opis fizyczny Bibliogr. 30 poz., tab.
Twórcy
autor Szczotko, M.
  • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, mszczotko@pzh.gov.pl
autor Matuszewska, R.
  • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, rmatuszewska@pzh.gov.pl
autor Giziński, R.
  • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
autor Krogulska, B.
  • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
Bibliografia
1. R.M. CHALMERS: Waterborne outbreaks of cryptosporidiosis. Annali dell’Istituto Superiore di Sanità 2012, Vol. 48, No. 4, pp. 429–446.
2. Guidelines for Drinking-water Quality – Cryptosporidium. World Health Organization, Geneva 2011.
3. Risk Assessment of Cryptosporidium in Drinking-water. World Health Organization, Geneva 2009.
4. C.M. CAREY, H. LEE, J.T. TREVORS: Biology, persistence and detection of Cryptosporidium parvum and Cryptosporidium hominis oocyst. Water Research 2004, Vol. 38, No. 4, pp. 818–862.
5. M.W. LECHEVALLIER, W.D. NORTON, R.G. LEE: Occurrence of Giardia and Cryptosporidium spp. in surface water supplies. Applied and Environmental Microbiology 1991, Vol. 57, No. 9, pp. 2610–2616.
6. H. BOJAR, T. ŁAPEĆ: Woda jako potencjalne źródło zarażenia ludzi i zwierząt pierwotniakami z rodzajów Cryptosporidium i Giardia. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2011, tom 17, nr 1, ss. 045–051.
7. P. KARANIS, C. KOURENTI, H. SMITH: Waterborne transmission of protozoan parasites: A worldwide review of outbreaks and lessons learnt. Journal of Water and Health 2007, Vol. 5, No. 1, pp. 1–38.
8. S. TZIPORI, G. WIDMER: A hundred-year retrospective on cryptosporidiosis. Trends in Parasitology 2008, Vol. 24, No. 4, pp. 184–189.
9. D. DAWSON: Foodborne protozoan parasites. International Journal of Food Microbiology 2005, Vol. 103, pp. 207–227.
10. Dyrektywa Rady UE 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. UE 15, 4.
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. nr 61, poz. 41.
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. nr 72, poz. 466.
13. ISO 15553:2006: Water quality – Isolation and identification of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts from water.
14. PN ISO 9308-1:1999: Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii z grupy coli. Część 1: Metoda filtracji membranowej.
15. PN-EN ISO 7899-2:2004: Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych. Część 2: Metoda filtracji membranowej.
16. PN-EN 2646-2:2001: Wykrywanie i oznaczanie ilościowe przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (klostridia). Część 1: Metoda filtracji membranowej.
17. R. FAYER: Cryptosporidium: A water-borne zoonotic parasite. Veterinary Parasitology 2004, Vol. 126, No. 1–2, pp. 37–56.
18. H.V. SMITH: Environmental aspects of Cryptosporidium species: A review. Journal of Royal Society of Medicine 1990, Vol. 83, No. 10, pp. 629–631.
19. A.M. NASSER, D. VAIZEL-OHAYON, A. AHARONI, M. REVHUN: Prevalence and fate of Giardia cysts in wastewater treatment plants. Journal of Applied Microbiology 2012, Vol. 113, No. 3, pp. 477–484.
20. F.M. SCHETS, J.H. van WIJNEN, J.F. SCHIJVEN, H. SCHOON, A.M. de RODA HUSMAN: Monitoring of waterborne pathogens in surface waters in Amsterdam, The Netherlands, and the potential health risk associated with exposure to Cryptosporidium and Giardia in these waters. Applied Environmental Microbiology 2008, Vol. 74, No. 7, pp. 2069–2078.
21. A. CASTRO-HERMIDA, I. GARCIÁ-PRESEDOA, A. ALMEINDAB, M. GONZÁLEZ-WARLETTA, J.M. CORREIA da COSTAB, M. MEZOA: Detection of Cryptosporidium spp. and Giardia duodenalis in surface water: A health risk for humans and animals. Water Research 2009, Vol. 43, pp. 4133–4142.
22. R. MATUSZEWSKA, M. SZCZOTKO, M. BARTOSIK, B. KROGULSKA: Występowanie pierwotniaków z rodzaju Cryptosporidium i Giardia w wodzie powierzchniowej ujmowanej przez wybrane zakłady wodociągowe (Occurrence of Cryptosporidium and Giardia in the surface water intakes of selected waterworks). Ochrona Środowiska 2011, vol. 33, nr 3, ss. 67–69.
23. A. SŁODKIEWICZ-KOWALSKA, T.K GRACZYK, S. JĘ-DRZEJEWSKI, P. ZDUNIAK, P. SOLARCZYK, A. NOWOSAD, P. NOWOSAD, A.C. MAJEWSKA: Role of wild, captive and domestic birds in the environment contamination with Giardia cysts and Cryptosporidium oocysts in western Poland. Wiadomości Parazytologiczne 2007, vol. 53 (suplement), s. 107.
24. T.K. GRACZYK, R. FAYER, J.M. TROUT, E.J. LEWIS, C.A. FARLEY, I. SULAIMAN, A.A. LAL: Giardia sp. and infectious Cryptosporidium parvum oocysts in the feces of migratory Canada geese (Branta canadensis). Applied Environmental Microbiology 1998, Vol. 64, pp. 2736–2738.
25. R.C. KUHN, C.M ROCK, K.H. OSHIMA: Occurrence of Cryptosporidium and Giardia in wild ducks along the Rio Grande river valley in Southern New Mexico. Applied Environmental Microbiology 2002, Vol. 68 pp. 161–165.
26. L. ZHOU, H. KASSA, M.L. TRISCHLER, L. XIAO: Host-adapted Cryptosporidium spp. in Canada geese (Branta canadensis). Applied Environmental Microbiology 2004, Vol. 70, pp. 4211–4215.
27. H.V. SMITH, J. BROWN, J.C. COULSON, G.P. MORRIS, R.W. GIRDWOOD. Occurrence of oocysts of Cryptosporidium sp. in Larus spp. gulls. Epidemiology and Infection 1993, Vol. 110, pp. 135–143.
28. I. PAVLÁSEK: The black-headed gull (Larus ridibundus L.), a new host for Cryptosporidium baileyi (Apicomplexa: Cryptosporidiidae). Veterinary Medicine 1993, Vol. 38, pp. 629–638.
29. S. COUPE, K. DELABRE, R. POUILLOT, S. HOUDART, M. SANTILLANA-HAYAT, F. DEROUIN: Detection of Cryptosporidium, Giardia and Enterocytozoon bieneusi in surface water, including recreational areas: A one-year prospective study. FEMS Immunology & Medical Microbiology 2006, Vol. 47, No. 3, pp. 351–359.
30. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli. Dz. U. nr 86, poz. 478.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-613b2a29-0ca6-4f92-bbdc-c2eb4f0c3e2c
Identyfikatory