Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-610705fd-5277-4208-9a5b-2598d507458c

Czasopismo

Journal of KONES

Tytuł artykułu

Exhaust emissions of dual fuel spark ignition engine fuelled gasoline and methanol

Autorzy Stelmasiak, Z.  Semikow, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Today, more and more attention is paid to search for alternative fuels, which would be not only environmentally friendly, but also cost-competitive to petroleum fuels. In the recent years much attention is paid to investigations at adaptation of combustion engine to run on bio-fuels. Results of the investigations show, that methyl and ethyl alcohols could belong to one from the most promising and future bio-fuels, being a serious alternative to petroleum fuels. Interest in these fuels comprises such areas as exploration of raw materials to production of the alcohols, development of technology of their production, especially 2nd generation of ethyl alcohol, special fuelling and control systems, design changes of the engines fuelled with alcohols. In the present paper are shown test results of Fiat 1.3 Multipoint engine fuelled in dual fuel system with methanol and gasoline. In this engine one assembled prototype fuel supply system with duplex injectors on each cylinder, to injection of methanol and gasoline. Implemented system enables fuelling with gasoline only, with methanol only, or simultaneously with gasoline and methanol with any fraction of the methanol. Change of fuelling system and change of methanol fraction can be accomplished in course of engine operation. Performed investigations showed advantageous effect of the methanol on toxicity of exhaust gases. One confirmed reduction of emissions of hydrocarbons, nitrogen oxide and carbon dioxide. The biggest changes in the concentration occurred in case of fuelling with the methanol only, and amounted to: 2-3 times reduction of the THC, reduction of NOx with 40-60%. Differences in concentration of NOx increased together with growth of engine load, and hence, they concern such areas of engine operation, where the biggest quantities of the NOx are emitted. In case of dual fuel feeding, effect of reduction of concentration of the components discussed here decreases according to reduced fraction of the methanol. Changes in the emissions discussed here are obtained with maintained engine performance and growth of overall efficiency of the engine. Implemented system eliminates problems of stratification of methanol-gasoline mixture in low temperatures and in presence of water. The system can be adapted to any liquid fuels.
Słowa kluczowe
EN methanol   gasoline   spark ignition engine   dual fuel   exhaust emissions  
Wydawca Institute of Aviation
Czasopismo Journal of KONES
Rocznik 2013
Tom Vol. 20, No. 2
Strony 363--370
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., rys.
Twórcy
autor Stelmasiak, Z.
  • Technical University of Bielsko-Biała Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science Willowa Street 2, 43-309 Bielsko-Biała, Polan, zstelmasiak@ath.bielsko.pl
autor Semikow, J.
Bibliografia
[1] Baczewski, K., Kałdoński, T., Paliwa do silników o zapłonie iskrowym, WKiŁ, Warszawa 2005.
[2] Jakubowski, J., Silniki samochodowe zasilane paliwami zastępczymi, WKiŁ, Warszawa 1987
[3] Kotowski, W., Klimiec J., Marcjasz-Siemiatkowska I., Możliwości wykorzystania metanolu i jego pochodnych jako paliw silnikowych, Przemysł Chemiczny, Nr 80/1, 2001.
[4] Kowalewicz, A., Metanol jako paliwo do silników spalinowych, Silniki Spalinowe, Nr 3-4, 1992.
[5] Larisch, J., Stelmasiak, Z., Dual Fuelling SI Engine by Mixing Alcohol and Gasoline, Combustion Engines, No. 3, 2013.
[6] Lotko, W., Studium zastosowań paliw alternatywnych w silnikach o zapłonie samoczynnym, Wyd. Politechniki Radomskiej, 1999.
[7] Maćkowski, J., Spalanie paliw naftowych zawierających dodatek etanolu w silnikach o ZI” część 1 i 2, Paliwa, oleje i smary w eksploatacji, Nr 114 i 115, 2003.
[8] Maćkowski, J., Wady paliw tlenowych część 2 i 3, Paliwa, oleje i smary w eksploatacji, nr 73 i 74, 2000.
[9] Majoch, A. I., Etanol w paliwach za i przeciw część 1 i 2, Paliwa, oleje i smary w eksploatacji, Nr 73 i 74, 2000.
[10] Merkisz, J., Pielucha, I., Alternatywne napędy pojazdów, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.
[11] Semikow, J., Studium dwupaliwowego zasilania silnika o zapłonie iskrowym benzyną i alkoholem, Praca doktorska, ATH, Bielsko-Biała 2012.
[12] Stelmasiak, Z., Larisch, J., Semikow, J., Preliminary tests on dual fuel spark ignition engine fuelled with methanol and gasoline, Combustion Engines, No. 3/2008, pp. 24-33, 2008.
[13] Stelmasiak, Z., Larisch, J., Semikow, J., Analysis of a chosen combustion parameters of dual fuel SI engine fuelled with alcohol and gasoline, Combustion Engines, No. 2/2009, pp. 26-36, 2009.
[14] Stelmasiak, Z., Larisch, J., Semikow, J., Some aspects of dual fuelling SI engine with gasoline and alcohol, 12th EAEC European Congress Bratislava EAEC 2009, June 29-July 1, 2009.
[15] Stelmasiak, Z., Semikow, J., The possibilities of improvement of spark ignition engine efficiency through dual fuelling of methanol and gasoline, Combustion Engines, No. 3/2010, pp. 59-67, 2010.
[16] Stelmasiak, Z., Semikow, J., Niektóre aspekty zasilania paliwami alkoholowymi silników o zapłonie iskrowym, Logistyka, Nr 6/2011.
[17] Stelmasiak, Z., A New Concept of Dual Fuelled SI Engines Run on Gasoline and Alcohol, The Archives of Transport, Nr 2/2011, pp. 73-85, 2011.
[18] http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_fuel#Alcohol_in_Brazil.
[19] http://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Lenoirwww.ciop.pl/10060.
[20] www.ciop.pl/10060.
[21] www.en.wikipedia.org/wiki/Common_ethanol_fuel_mixtures.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-610705fd-5277-4208-9a5b-2598d507458c
Identyfikatory