Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-61058c63-5857-4307-8b91-766bd60eed14

Czasopismo

Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze

Tytuł artykułu

Diagnostyka lin kompaktowanych

Autorzy Kwaśniewski, J.  Molski, S.  Mazurek, P.  Witoś, M.  Roskosz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Diagnostics of Compact wire ropes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono propozycję rozszerzenia zakresu badań nieniszczących lin kompaktowanych (o powierzchniowym stuku drutów) o metodę magnetycznej pamięci metalu (MPM). Na podstawie badań laboratoryjnych wykazano możliwość wiarygodnej detekcji słabych anomalii magnetycznych i „wad struktury” za pomocą cyfrowego magnetometru (kompasu). Badania porównawcze aktywnej metody magnetycznej MTR (wymagającej silnego magnesowania fragmentu liny) z metodą MPM wykonano na linie kompaktowanej eksploatowanej w szybie Bzie1. Omawianą tematykę zobrazowano przykładami.
EN The article proposes extending the scope of non-destructive tests of compact corded wire ropes with the method of magnetic metal memory (MMM). Based on laboratory tests, it is possible to reliably detect weak magnetic anomalies and “structure defects” using a digital magnetometer (compass). Comparative studies of the active magnetic method of MTR (requiring strong magnetization of the rope fragment) with the MMM method were performed on a compact line operated in the mining tower Bzie1. The topics is illustrated by examples.
Słowa kluczowe
PL liny kompaktowane   magnetyczna pamięć metalu   szyb Bzie1  
EN compact corded wire ropes   magnetic metal memory   mining tower Bziel  
Wydawca Wydawnictwo HMR-TRANS Sp. z o.o.
Czasopismo Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
Rocznik 2017
Tom Nr 3
Strony 63--66
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kwaśniewski, J.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
autor Molski, S.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
autor Mazurek, P.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
autor Witoś, M.
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
autor Roskosz, M.
  • Politechnika Śląska
Bibliografia
[1] Kwaśniewski J.: Badania magnetyczne lin stalowych: system certyfikacji personelu w metodzie MTR, Wydawnictwo AGH, 2010.
[2] Yan Shi et al.: Theory and Application of Magnetic Flux Leakage Pipeline Detection. Sensors, 2015, 15, 37036 1-31055; doi: 10.3390/s 151229845.
[3] Sharatchandra Singh W. et al.: Flexible GMR Sensor Array for Magnetic Flux Leakage Testing of Steel Track Ropes. Journal of Sensors, 2012, Article ID 129074m 6 pages, doi:10.1155/2012/129074.
[4] Wire rope inspection, http://www.alsglobal.com/.../als-wire-rope-inspection.pdf.
[5] Dubow A.A., Dubow A.L.A., Kołokolnikow S.M.: Metodal magnetycznej pamięci metalu (MPM) i przyrządy kontroli. Poradnik, Firma Resurs, Warszawa 2004.
[6] Hankus J.: Biomagnetyzm i magnetyzm ziemski sprzymierzeńcami badań diagnostycznych lin stalowych, Dozór Techniczny, nr 1 (217), Warszawa 2005.
[7] PN ISO 24497:2008/9 Badania nieniszczące - Magnetyczna pamięć metalu - Część 1: Słownictwo, Część 2:1 Wymagania ogólne, Część 3: Kontrola złączy spawanych.
[8] Ewing J.A.: Magnetic Induction in Iron and Other Metals, ”The Electrician" Printing and Publishing Co Ltd, London 1900.
[9] Sandford R.L.: Effect of stress on the magnetic properties of steel wire, Scientific Papers of the Bureau of Standards, 1924, 19, s. 469-497.
[10] Fischer M.F.: Note on the Effect of Repeated Stresses on the Magnetic Properties of Steel. Bureau of Standards Journal of Research, 1928, 1(5), s. 721-732.
[11] Birss R.R., Faunce C.A.: Stress-Induced Magnetization in Small Magnetic Fields, Journal de Physique, Colloque C I, supplément au n° 2-3, Tome 32 (1971), Février-Mars, page C1, s. 686-688.
[12] Robertson I.M.: Magneto-Elastic Behaviour of Steels for Naval Applications. MRL-TR-90-27, DSTO Materials Research Laboratory, 1991.
[13] Iwaniec M., Witoś M., Żokowski M.: Diagnozowanie konstrukcji wsporczych z wykorzystaniem efektów magneto- mechanicznych, [w ]: Krauze K. (red.), Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, CBiDGP Lędziny, 2012, s. 145-158.
[14] Mohri K.: Magneto-lmpedance Sensor, http://www.jst go.jp/tt/EN/cips_details/pdf_2/3_8.pdf
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-61058c63-5857-4307-8b91-766bd60eed14
Identyfikatory