Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-60ee0c6b-8667-4c53-8326-27fc3386569c

Czasopismo

Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy

Tytuł artykułu

The fundamental reasons for corporate irresponsibility in and beyond a corporate context

Autorzy Depersis, D.  Lewis, A. 
Treść / Zawartość http://oamquarterly.polsl.pl/
Warianty tytułu
PL Podstawowe przyczyny nieodpowiedzialności biznesu w kontekście korporacyjnym i pozakorporacyjnym
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The field of corporate social responsibility has attracted a number of academics and researchers in order to better understand corporations and the relation to society at large. Applying Badaracco’s (1992) four spheres of commitments morality framework demonstrate that “company responsibilities does not stop at the point of deal closure” due to multiple roles as an economic entity and the leader in charge of the enterprise yet, the tenets of due-diligence and judgment must maintain. A fundamental argument is that leaders’ moral basis cannot in itself be moral due to the financial reality of generating profits and the conflict between intrinsic and extrinstic satisfaction needs. The constant pressure to deliver adequate financial returns, coupled with optimizing budget limitations and the time factor are typical challenges that managers have to indeed manage. Holt’s (2006) contribution likewise provides another perspective on the dialogue based on the notion of “smart compromise” (Holt, 1672) as opposed to Oakeshott rendition of extending managers reality to that of the “enterprise. Managers cannot live in isolation and hence we have to understand leaders’ position beyond the” implicit perspective” because corporations are an extension of families and society in general. We will also review corporate social responsibility from the perspective of Stakeholder Theory going beyond the simple separation of internal vs. external stakeholders. The “rules of the game” will also provide a better understanding in terms of adhering to minimum regulations as opposed to doing the “right” things from a macro societal perspective.
PL Zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu zainteresowały wielu naukowców i badaczy w celu lepszego zrozumienia korporacji i ich relacji do ogółu społeczeństwa. Zastosowanie zasady czterech sfer ram moralnego zaangażowania autorstwa Badaracco (1992) pokazuje, że „odpowiedzialność przedsiębiorstwa nie kończy się w momencie zakończenia transakcji” z powodu wielu ról, które organizacja pełni jako podmiot gospodarczy oraz lidera kierującego przedsiębiorstwem. Podstawowy spór stanowi fakt, że podwaliny moralne przywódców z natury rzeczy nie mogą być moralne ze względu na rzeczywistość finansową, w której przedsiębiorstwa są powołane do generowania zysku, oraz konflikt pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną potrzebą satysfakcji. Ciągła presja, by osiągać odpowiednie wyniki finansowe przy jednoczesnej optymalizacji ograniczeń budżetowych i czynnika czasu, stanowią typowe wyzwania, którym menedżerowie muszą sprostać. Badania Holta (2006)również stanową kolejną perspektywę dialogu opartego na pojęciu „inteligentnego kompromisu”(Holt, 1672), w przeciwieństwie do interpretacji Oakeshotta, dotyczącej rozszerzenia rzeczywistości menedżerów do obszaru przedsiębiorstwa. Menedżerowie nie mogą żyć w izolacji, stąd należy zrozumieć pozycję przywódców poza „ukrytą perspektywą”, ponieważ korporacje są przedłużeniem rodziny i społeczeństwa w ogóle. W artykule dokonamy przeglądu społecznej odpowiedzialności biznesu z perspektywy teorii interesariuszy wykraczającej poza zwykły podział na interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych .„Zasady gry” pomogą także lepiej zrozumieć przestrzeganie minimum przepisów w opozycji do robienia „właściwych” rzeczy z perspektywy makrospołecznej.
Słowa kluczowe
PL nieodpowiedzialność biznesu   CSR   teoria interesariuszy  
EN corporate irresponsibility   CSR   stakeholder theory  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
Rocznik 2015
Tom nr 4
Strony 22--33
Opis fizyczny Bibliogr. 29 poz.
Twórcy
autor Depersis, D.
  • Suny-Broome Community College, Binghamton, New York
autor Lewis, A.
  • National University, School of Business and Management, San Diego
Bibliografia
1.Allio R.J.: Reinventing management purpose: The radical and virtuous alternatives, “Strategy and Leadership”, No. 39(4), 2011, p. 4-11, http://ezproxy.liv.ac.uk/login?url=http://openurl.ac.uk/?title=Strategy and Leadership &volume=39&issue=4&spage=4&date=2011, 23 August 2013.
2.Bacharach S.B.: Organizational theories: Some criteria for evaluation. “Academy of Management Review”, No. 14(4), 1989, p. 496-515.
3.Badaracco J.L.: The discipline of building character. “Harvard Business Review”, Vol. 76(2), 1998, p. 114-124.
4.Berman S., Wicks A.:Does Stakeholder Orientation Matter. The Relationship between Stakeholder Management Models and Firm Financial Performance. “Academy of Management Journal”, Vol. 42(5), 1999, p. 488-506.
5.Chesbrough H.W.: Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. HBS Press, 2003.
6.Chun J., Shin Y., Choi J., Kim M.: How Does Corporate Ethics Contribute to Firm Financial Performance? The Mediating Role of Collective Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior.“ Journal of Management”, Vol. 39, No. 4, 2013, p. 853-877.
7.Dench S.: How personal can ethics get?“ Journal of Management Development”, Vol. 25(1), 2006, p. 1013-1017, http://ezproxy.liv.ac.uk/login?url=http://openurl.ac.uk/?title=JournalofManagementDevelopment&volume=25&issue=1&spage=1013&date=2006, 23 August 2013.
8.DiMaggio P.J., Powell W.W.: Introduction. The new institutionalism in organizational analysis. University of Chicago Press, Chicago1991, p. 1-38
9.Freeman R.E.: Strategic management: A stakeholder approach. Pitman, Boston1984.
10.Freeman R.E., Evans W.M.: Corporate Governance: A Stakeholder Interpretation.“ The Journal of Behavioral Economic”, Vol. 19, 1990, p. 337-359.11.Freeman R.E., Wicks A.C.,Parmar B .:Stakeholder theory and “the corporate objective revisited”, “Organization Science”, Vol. 15(3), 2004, p. 364-369.
12.http://ehis.ebscohost.com.ezproxy.liv.ac.uk/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=e6a6a655-3cc2-49d4-b8e4-26e67f92441f%40sessionmgr12&hid=8.
13.Frooman J.: Stakeholder influence strategy. “Academy of Management Review”, Vol. 24(2), 1999, p. 191-205.
14.Goodpaster K.E.: Business ethics and stakeholder analysis. “Business Ethics Quarterly”, Vol. 1(1), 1991, p. 53-73, http://ehis.ebscohost.com.ezproxy.liv.ac.uk/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=4efa5b84-e635-465d-87d7-4b38af0aa5a0%40sessionmgr115&vid=2&hid=104.
15.Hart S.L., Sharma S.: Engaging fringe stakeholders for competitive imagination. “Academy of Management Executive”, Vol. 18(1), 2004, p. 7-18.
16.Holt R.: Principals and practice: Rhetoric and the moral character of managers. “Human Relations”, Vol. 59(12), 2006, p. 1659-1680, http://ezproxy.liv.ac.uk/login?url=http://openurl.ac.uk/?title=Human Relations & volume=59&issue=12&spage=1659&date=2006.
17.Jones T.M.: Instrumental stakeholder theory: A synthesis of ethics and economics. “Academy of Management Review”, Vol. 20(2), 1995, p.404-437.
18.MacIntyre A.: Three Rival Versions of Moral Enquiry. University of Notre Dame Press, Notre Dame1990.
19.Mitchell R.K.,Agle B.R., Wood D.J.: Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts. “Academy of Management Review”, Vol. 22(4), 1997, p, 853-886.
20.NasiJ., Nasi S., Phillips N., Zyglidopeulos S.: The evolution of corporate social responsiveness. “Business and Society”, Vol. 36, 1997,p. 296-322.
21.Parmar B.L., Freeman R.E., Harrison J.S., Wicks A.C., Purnell L., de Colle S.: Stakeholder theory: The state of the art. “The Academy of Management Annals”, Vol. 4(1), 2010, p. 403-445, www.tandfonline.com.ezproxy.liv.ac.uk/doi/pdf/10.1080/19416520.2010.495581.
22.Pfeffer J.,Salancik G.: The External control of Organizations: A resource Dependence Perspective. Harper and Row, New York1978.
23.Pfeffer J.: Organization and Organization Theory. Pitman Publishing Inc., Marshfield, MA1982.
24.Svensson G., Wood G.: International standards of business conduct: Framework and illustration. “European Business Review”, Vol. 20(3), 2008, p. 260-274.
25.TranB.:International business ethics.“ Journal of International Trade Law and Policy”, Vol. 9(3), 2010, p.236-255.
26.University of Liverpool/Laureate Online Education (2012) Lecture notes from Ethics, Sustainability and Social Impact Module Seminar 4.University of Liverpool/Laureate Online Education Blackboard,23 August 2013.
27.Verhezen P.: Giving voice in a culture of silence: From a culture of compliance to a culture of integrity. “Journal of Business Ethics”, Vol. 96(2), 2010, p. 187-206, http://ezproxy.liv.ac.uk/login?url=http://openurl.ac.uk/?title=JournalofBusinessEthics&volume=96&issue=2&spage=187&date=2010, 23 August 2013.
28.Von Hippel Economics of Product Development by Users: The Impact of “Sticky ”Local Information. “Management Science”, Vol. 44, No. 5 (May), 1998, p. 629-644.
29.Whetten D.A. :What constitutes a theoretical contribution? “Academy of Management Review”, Vol. 14(4), 1989, p. 490-495
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-60ee0c6b-8667-4c53-8326-27fc3386569c
Identyfikatory