Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-60e902bc-007c-4c61-87d8-726422bc6e42

Czasopismo

Przetwórstwo Tworzyw

Tytuł artykułu

Ocena wpływu dodatku regranulatu na własności opakowaniowej folii pęcherzykowej

Autorzy Rojek, M.  Szymiczek, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Ewaluation of the regranulate additive impact on the properties of air bubble film package
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy opisano problem zagospodarowania odpadów z folii pęcherzykowej, przez poddanie jej procesowi regranulacji. Badania przeprowadzono na kompozycjach zawierających regranulat oraz mieszaninę polietylenu liniowego małej gęstości (LLDPE) i polietylenu małej gęstości (LDPE). W ramach badań przygotowano sześć kompozycji o różnej zawartości poszczególnych składników, a następnie dokonano oceny wpływu dodatku regranulatu na własności reologiczne oraz wytrzymałościowe. Zmianę własności reologicznych określono na podstawie pomiaru masowego wskaźnika szybkości płynięcia, a wytrzymałościowe przez wyznaczenie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia względnego oraz ilość uszkodzonych pęcherzy w próbie ściskania.
EN The paper deals with the problem of waste management of air bubble film by subjecting it to the regranulation process. Research was carried out on compositions comprising of a mixture of a regranulate and a linear low density polyethylene (LLDPE) and low density polyethylene (LDPE). Within the research, six compositions were prepared containing different content of the individual components, and then the impact of the regranulate additive was evaluated on the both the rheological and the mechanical properties. The change in rheological properties was determined by measuring the mass-flow rate, and by determining the tensile strength, elongation and the quantity of bubbles in the sample of damaged compression.
Słowa kluczowe
PL folia opakowaniowa   folia pęcherzykowa   folia polietylenowa   regranulat   właściwości reologiczne   właściwości wytrzymałościowe   regranulacja  
EN packaging film   bubble film   polyethylene film   regranulate   rheological properties   strength properties   regranulation  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Czasopismo Przetwórstwo Tworzyw
Rocznik 2014
Tom [R.] 20, nr 1 (157)
Strony 82--87
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Rojek, M.
  • Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
autor Szymiczek, M.
  • Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Bibliografia
[1] A. Kozera-Szałkowska: Wartość do odzyskania. Recykling Nr 5/2013 (1, cz. I).
[2] Dyrektywa odpadowa 2008/98/WE. Zasady postępowania z odpadami... czyli nowa dyrektywa ramowa w sprawie odpadów.
[3] H. Rogall: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo ZYSK i S-KA, Poznań 2010.
[4] A. Błędzki: Recykling materiałów polimerowych, WNT, Warszawa 1997.
[5] Z. Kowalski, J. Kulczycka, M. Góralczyk: Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych, PWN, Warszawa 2007.
[6] M. Rojek, G. Wróbel, R. Bagsik, M. Szymiczek: Wpływ stopnia filtracji na własności wytrzymałościowe trójwarstwowej folii z PET, Przetwórstwo Tworzyw 1(151)/2013, s. 41-45.
[7] M. Szymiczek: Polimery biodegradowalne. Materiały Konferencyjne III Krajowego Seminarium Studenckich Kół Naukowych „Techniczne Aspekty Ochrony Środowiska”, Gdańsk 2001, s. 187-195.
[8] J. Richert, M. Żenkiewicz: Doświadczenia krajowe w wytłaczaniu folii biodegradowalnych, Konferencja „Folie Opakowaniowe”, Warszawa, 17.03.2011.
[9] H. Bongaerts: Plastics extrusion technology, Hanser Publisher, 1988.
[10] PN-EN ISO 1133:2005 - Tworzywa sztuczne - Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) tworzyw termoplastycznych.
[11] PN-EN ISO 527 - Tworzywa sztuczne - Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu.
[12] ISO 604:2004 - Tworzywa sztuczne - Oznaczanie właściwości podczas ściskania.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-60e902bc-007c-4c61-87d8-726422bc6e42
Identyfikatory