Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-60db0c32-7027-422a-82e9-dbb1c71960fe

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Logika podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji w aspekcie klasycznej i kwantowej logiki)

Autorzy Kałuski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Decision making logic (the classical and quantum decision making logic)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy obszernie omówiono stosowanie logiki kwantowej do podejmowania decyzji na tle logiki klasycznej w szerokim zakresie teoretycznym i praktycznym. Wychodząc od samych początków teorii kwantowej, a więc od eksperymentu myślowego EPR, prac Heisenberga, Bohra, Borna, Schroedingera, von Neumanna, Paulli’ego i innych znakomitych teoretyków fizyki kwantowej lat 20 i 30 ubiegłego stulecia, aż do słynnego twierdzenia J. Bella (1964) i jego nierówności i kończąc eksperymentami A. Aspecta i A. Zeillingera, pokazano skomplikowaną drogę rozwoju logiki kwantowej w podejmowaniu decyzji w naukach kognitywnych, ekonomii i technice. Równolegle analizowano pojęcia logiki klasycznej i kwantowej w aspekcie filozoficznym, począwszy od I. Kanta i jego logiki formalnej, poprzez logikę Łukasiewicza – Tarskiego, kosmologię Jacyny – Onyszkiewicza, aż po filozofię buddyzmu oraz różnych, współczesnych nurtów myślenia „kwantowego”. Do podejmowania decyzji w konkretnych sytuacjach służą modele na bazie kwantowej teorii informacji, kwantowego prawdopodobieństwa a przede wszystkim kwantowej teorii gier. Na przykładach szczegółowych obliczeń prawdopodobieństw kwantowych i budowy strategii kwantowych na użytek gier zobrazowano proces postępowania, który zasadniczo różni się od modelu klasycznego.
EN In the work some problems of quantum decision making with comparing to the classical logic are presented. Based to Bell’s theorem (1964) and many works of famous physicians as Einstein, Bohr, Heisenberg, Born, Schroedinger, von Neumann and others which hold fast to the concept of new logic, the hard way of development of quantum logic in decision making is discussed. Simultaneously in the paper the I. Kant’s formal logic, Łukasiewicz-Tarski’s truth theory and logic across the Jacyna-Onyszkiewicz’s cosmological theory and Buddism’s philosophy are presented. To decision making in the concrete situations some models of quantum information theory, quantum probability and first of all quantum game are used. On the number of examples according to detailed computing of the quantum probability and construction of the quantum strategies in the games, the methods of calculating are showed. In all mentioned discussion shows that these methods are different from classical methods.
Słowa kluczowe
PL logika klasyczna   logika kwantowa   podejmowanie decyzji  
EN classical logic   quantum logic   decision making  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2012
Tom z. 61
Strony 191--219
Opis fizyczny Bibliogr. 71 poz.
Twórcy
autor Kałuski, J.
  • Politechnika Śląska. Wydział organizacji i Zarządzania. Instytut Ekonomii i Informatyki, roz1@polsl.pl
Bibliografia
1. Birkhoff G., Neumann J.: Logic of Quantum Mechanics. Annals of Mathematics. 37, 823 (1936).
2. Jacyna-Onyszkiewicz Z.: Geneza zasad kosmologii kwantowej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999.
3. Jacyna-Onyszkiewicz Z.: Metakosmologia: http://www.staff.amu.edu.pl
4. Jacyna-Onyszkiewicz Z.:Problem istnienia- immaterialna interpretacja teorii kwantów.(Fundamentalne problemy i osiągn. Fizyki współczesnej.) Poznań, 1991.
5. Maynard H., Mehrtens S.: The fourth wale. Business in the 21st century, San – Francisco: Berrett – Kochler. s. 44, 1993.
6. McCarthy K.: Uncertainty is a blessing, not a bane. APA Monitor, September 28. p. 28.
7. Parikh J.: Intuition: The new frontier of management. Oxford: Blackwell Business. p. 16, 1994.
8. Sharlotte D.Shelton, Mindi K.McKenna, John R.Darling., Quantum Organizations: Creating Networks of Passions and Purpose. Tłumaczenie; Anna Mazur, Michal Jaksa,:” Organizacje Kwantowe: Budowanie sieci opartych na pasji i celach http://www.neurolingwistyka.com/nlp/hipnoza/.../organizacje-kwantowe/.
9. Kiczuk S. Zagadnienie obowiązywalności klasycznego rachunku zdań. RF 36, z.1, 1988.
10. Pabian T.: W jaki sposób istnieją rzeczy?www.copernicuscentr.edu/pl
11. Wilczek F., Derine B.: W poszukiwaniu harmonii. Pruszyński i S-ka, Warszawa, 2007.
12. McEvoy P.: Niels Bohr: Reflections on Subject and Object. MicroAnalytix, 2001.
13. Einstein A.: W: M. Born (ed, The Born-Einstein Letters, Maimilian, London, 1977.
14. Pais A.:Czas Nielsa Bohra. W fizyce, filozofii i polityce. Prószyński i S-ka, Warszawa,2007.
15. Von Neumann J.: Mathematical foundations of quantum mechanics. Princeton, NJ. Princeton University Press. 1955.
16. Zukav G.: The dancing wu li masters. An overview of the new physics. New York: Bantam Books, 1979. (G. Zukav: Tańczący mistrzowie Wu li: Tłumacz: T. Hornowski. Dom Wydawniczy Rebis. Poznań, 1995.)
17. Ekert A.: Quantum cryptography based on Bell’s theorem. PhysicalReviewLetters 67, 1991.
18. Bell J. S.: Physics (long Island City, N.Y.) 1 (1964) 195.
19. Bell J. S.: On the Einstein – Podolsky – Rosen paradox, Physics 1: 15-200, 1965.
20. Bell J. S. Rev. Mod Phisics 38. (1966).
21. Bell J. S.: Speak able and Unspeakable in Quantum Mechanics (Cambridge University Press, Cambridge, UK. 1987.
22. A. Einstein, P. Podolsky, N. Rosen: “Can quantum mechanical description of physical reality be considered complete; Physical Review 47, (1935).
23. Böhm D.: Ukryty porządek. Tłum. Michał Tempczyk. Wydanie „Pusty Obłok”. Warszawa, 1988.
24. Kiczuk S.: Przedmiot logiki formalnej oraz jej stosowalność. Lb. 2007.
25. Malinowski G.: Logiki wielowartościowe. WN PWN. Warszawa, 2006.
26. Heisenberg W.: Uber den auschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik. Zeitschrift fur Physik, 1927.
27. Henry Stapp: Attention, intention and will in quantum physics. Journal of Consciousness Studies, 6 (8/9).
28. Ajdukiewicz K.: Zagadnienia i kierunki filozofii-teoria poznania i metafizyka. Warszawa, 1983
29. Kalamus M.: Tybet. Legenda i rzeczywistość. Wydawnictwo Bezdroża. Wydanie I. Kraków, 2008.
30. Groblacher S.,Paterek T., Kaltenbaek R., Brukner C., Zukowski M., Aspelmeyer M.,& ZeillingerA.i: An Experimental Test of Non-Local Realism. In Nature 449, 2007 Sep 13.
31. Lorenz E.: Deterministic Nonperiod Flow. Journal of the Atmospheric Sciences. 1963
32. E.W. Piotrowski and J. Sładkowski: Ryzyko w kwantowych grach rynkowych (RePec:sla:eakjkl:1178L, 2001).
33. Trueblood J. S., Busemeyer J. R.:(2009) Quantum Information Processing Theory. Mypage.iu.edu/~jbusemay/quantum/Quantum_Information.pdf
34. Lederman L., Teresi D.; Boska cząsteczka. Pruszynski i Sp. SA 2000-2002.
35. Young H.D., R.A. Freedman, University Physics with Physics. N.Y. 2004.
36. Penrose R.: Cienie umysłu. Zyski S-ka, Poznań. (Shadows of the Mind. Cambridge University Press, Cambridge 1994.)
37. Quantum Theory and Measurement. Edited by John Wheeler and Wojciech H. Żurek. Contains reprint of other landmark papers, including translation of Erwin Schroedinger, 1935. “catparadox” paper – Princeton University Press, 1983.
38. Schroedinger E.: Naturwissenschaften, 23, 823, 844 (1935).
39. Kałuski J.: O modelach deterministycznych i probabilistycznych. ZN Politechniki Śląskiej, Seria: AUTOMATYKA, z. 116. s. 105-116. Gliwice 1995.
40. Kałuski J.: Współczesne problemy aksjomatycznego uzasadnienia podstawowych pojęć teorii prawdopodobieństwa. ZN Politechniki Sląskiej, Seria: AUTOMATYKA z.73.s.33-38, Gliwice 1984.
41. Busemeyer J. R., Wang Z., Lambert – Mogilansky A.: Empirical comparisons of Markov and quantum models of decision making. Journal of Mathematical Psychology, 53.
42. Busemeyer J. R.: Zheng Wang Townsend, J. T.: Quantum dynamics of human decision making. Journal of Mathematical Psychology, 50 (2006).
43. Hughes R. I. G.: The structure and interpretation of quantum mechanics. Harvard University Press. 1989 (do fal. praud).
44. Gutoski G.: Watrans J.: Toward a general theory of quantum games. In Proceedings of the 39-th ACM Symposium on Theory of Computing. 2007,pp. 565-574.
45. Peres A.: Quantum Theory: Concepts and Methods, Kluwer Academic Publishers, 1995.
46. Kałuski J.: Game-Theoretical Model of the Assembly Line Balancing Problem. International Journal of Mathematics, Game Theory and Algebra. Nova Science Publishers, Inc. 1998.
47. Kałuski J.: A multi-stage programming method for solving n-person games with coalitions. SILS-MARIA Workshop on Dynamic Games and Applications. The ISDGI Proceedings, 1997.
48. Meyer D.: Quantum strategies. Phys. Rev. Lett. 82, 1052 (1999). http://arxiv.org/abs/quant_ph/9804010 .
49. Eisert J., Wilkens M. and Lewentstein M.: Quantum Games and Quantum Strategies, Phys. Rev. Lett. 83, 3077 (1999). http://arxiv.org/abs/quant_ph/9806088 .
50. Bassard G., A. Broadbent, A. Tapp: Quantum Pseudo-Telepathy, arXiv:quant_ph/0407229 ((22. Nov. 2004). http://ru.arxiv.org/abs/quant_ph/0407221 .
51. Kochen S. and Specker E. P: The problem of hidden variables in quantum and mechanics. 17: 59-87, 1967.
52. K. Miakisz, E. W. Piotrowski and J. Sładkowski.: Quantization of Games: Towards Quantum. ArtificialIntelligence, arXiv: quant_ph/0412212v1, 30 Dec. 2004.
53. J. Eisert and M. Wilkens: Quantum Games. J. Mod. Opt. 47 (2000), 2543-255…
54. E. W. Piotrowski and J. Sładkowski: Quantum like Approach to Financial Risk: Quantum Antropic Principle, Acta Phys. Pol. B32 (2001) 3873-3879.
55. E. W. Piotrowski and J. Sładkowski: Quantum Market Games. Physica A 312 (2002).
56. E. W. Piotrowski: and J. Sładkowski: An invitation to quantum game theory. arXiv: quant_ph/0211191v1, 28 Nov. 2002.
57. A. P. Flitney and D. Abbott: An introduction to quantum game theory. Fluctuation and Noise Letters. Vol. 2, No 4 (2002) R.175-187. World Scientific Publishing Company.
58. Shengyu Zhang.: Quantum Strategic Game Theory . The 14th International Workshop on Quantum Information Processing (QIP), 2011.
59. Azhar Igbal and Derek Abbot: Quantum Matching Pennies Game, Journal of the Physical Society of Japan. Vol. 71, No.1, January 2009.
60. Azhar Igbal, Taksu Cheon, Derek Abbott: Probabilistic analysis of three-players symmetric quantum games played using the ERP-Böhm setting. Physics letter A. 372 (2008), 6564-6577.
61. Juan M. R. Parrondo, G. P. Harmer and D. Abbott: New Paradoxical Games Based on Brownian Ratchets. PhysicalReviewLetters, vol. 85, No 24, PP 5226-5229.
62. Kosik J., Miszczak J.A.., Buzek V.: Quantum Parrondo’s game with random strategies. Journal of Modern Optics. Vol.54, No. 13-15. Sep. 2007.
63. Gawron P., Miszczak J.: Quantum Implementation of Parrondo Paradox. Journal Flictuation and Noise Letters. Vol.5, No.4, 2005.
64. J. Ng, D. Abbott: Introduction to solid-state quantum computation for engineers. Microelectronics Journal. 33 (2002). pp171-177.
65. Shor P. W.: Algorithms for quantum computation discrete logarithms and factoring, in Proceedings of the 35th Symposium on Foundations of Computer Science. Santa Fe, S. Goldwasser (ed.) IEEE Computer Society Press. Los Aldmitos.
66. V. Bargatin, B. A. Grishanin, V. N. Zadkov: Entangled states of atomic systems. M. V. Lomonosov Moscow State University Department of Physics and International Laser Center, Russian Federation (2001). ( in Russian).
67. Greenberger D. M., Horne M and Zeillinger A. in Bell’s Theorem, Quantum Theory, and Conceptions of the Universum (Ed. M. Kafatos), (Dordrecht: Kluwer Acad. Publish. 1989).
68. Schroedinger E.: An Undulatory Theory of the Mechanics of Atoms and Molecules; The Phisical Review,28,1926.
69. Linden N., Popescu S., Schumacher B., Westmoreland M.:Reversibility of localtransformations of multiparticle entanglement. arXiv:quant-ph/9912039v1.
70. Garola C., Sozzo S.: Recovering Quantum Logic within an Extendede Classical Framework. arXiv:1102.4529v1 [quantum-ph] 22 Feb 2011.
71. Dalla Chiara M.L., Giuntini R.: Quantum Logics. arXiv:quant-ph/0101028v2. Jan 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-60db0c32-7027-422a-82e9-dbb1c71960fe
Identyfikatory