PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Stanisław Krajewski – geolog karpacki i naftowy, redaktor i historyk geologii

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Stanisław Krajewski - Carpathian and petroleum geologist, publishing editor and geological historian
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Polish geologist, Dr. Stanisław Krajewski (1890-1968), studied geology and geography at the Jan Kazimierz University of Lwów (Lviv) and geology at the University of Lausanne under the guidance of Professor Maurice Lugeon. He participated in World War I as a Polish Legion soldier. After the war, Stanisław Krajewski worked as a petroleum geologist at Borysław (Boryslav), which was the major petroleum mining center in the Polish Carpathians. He also conducted research on the geological structure of the Flysch Carpathians in terms ofprospecting for crude oil and natural gas occurrences. In 1931, Stanisław Krajewski was employed at the Polish Geological Institute (PGI) in Warsaw for editing and publishing jobs, while not abandoning seasonal geological investigations in the Carpathians, which he continued until the outbreak of World War II in 1939 and later during the wartime. In 1945, he returned to work as a publishing editor at the PGI, and participated in the post-war reorganization of the Polish geology. In the period of 1951-1961, Stanisław Krajewski was a lecturer at the Faculty of Geology, University of Warsaw. In 1953, he became the Editorin-Chief of the newly formed Wydawnictwa Geologiczne, in which he worked until his death, dealing with the history and popularization ofgeological sciences.
Rocznik
Strony
227--234
Opis fizyczny
Bibliogr. 61 poz., fot.
Twórcy
 • Emerytowany pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, jerzybartm@gmail.com
Bibliografia
 • 1. BARCZYK W. 2002a - Stanisław Krajewski (1890-1968), z-ca prof. dr-geolog kopalniany, kartograf. Księga Pamiątkowa Absolwentów Wydziału Geologii 1952-2002. Stow. Absolwentów Wydz. Geol. UW, Warszawa: 138-139.
 • 2. BARCZYK W. 2002b - Kalendarium. Księga Pamiątkowa Absolwentów Wydziału Geologii 1952-2002. Stow. Absolwentów Wydz. Geol. UW, Warszawa: 9-95.
 • 3. BOHDANOWICZ K. 1946 - Państwowy Instytut Geologiczny w latach 1939-1946. Biul. Państw. Inst. Geol., 25: s. 62.
 • 4. BUJALSKI B., JABŁOŃSKI E., TOŁWIŃSKI K., WEIGNER S. 1925 - Mapa geologiczna polskich Karpat Wschodnich 1 : 200 000. Państw. Inst. Geol. Wydz. naftowo-solny, Stacja Geologiczna Borysław, Biul., 10.
 • 5. GARBOWSKA J. 2004 - Materiały Stanisława Krajewskiego (1890-1968). [W:] Mat. arch. z zakresu historii nauk o Ziemi w zbiorach Muzeum Ziemi PAN. Cz. VI. PAN Muzeum Ziemi, Warszawa: 54-82.
 • 6. GAWEŁ A. 1963 - O założeniu Asocjacji Karpackiej i jej pierwszym zjeździe w Polsce. Rocz. Pol. Tow. Geol., 33 (1): 5-7.
 • 7. GEOLOGICZNA konferencja karpacka w Borysławiu 13-14 maja 1923 r. Stacja Geologiczna w Borysławiu. Biul. 2, s. 40.
 • 8. GŁAZEK J., ZNOSKO J. 2003 - Profesor Roland Brinkmann (1898-1995); życie, pomówienia i fakty - przyczynek do okupacyjnej historii geologii w Polsce. Prz. Geol., 51 (4): 299-305.
 • 9. GOETEL W. 1923 - XII Międzynarodowy Kongres Geologiczny w Brukseli w 1922 r. Rocz. Pol. Tow. Geol., 1: 96-99.
 • 10. GRANICZNY M., MIECZNIK J.B., URBAN H., WOŁKOWICZ K., WOŁKOWICZ S. 2012 - Losy Państwowego Instytutu Geologicznego w czasie II wojny światowej - wspominając tych, co odeszli. Biul. Państw. Inst. Geol., 448: 479-494.
 • 11. JANCZEWSKI E. 1946 - Kronika Instytutu od września 1939 do stycznia 1945 r. Biul. Państw. Inst. Geol., 25: 20-27.
 • 12. JAWOR E., KRUCZEK J. 1994 - Geologia złóż ropy i gazu. [W:] Wolwowicz R. (red.), Historia polskiego przemysłu naftowego. T. 1. Wyd. Muzeum Regionalne PTTK im. A. Fastnachta w Brzozowie, Brzozów-Kraków: 61-131.
 • 13. JAWOROWSKI K. 1989 - Państwowy Instytut Geologiczny w badaniach budowy geologicznej Polski. Kwart. Geol., 33 (1): 26-53.
 • 14. JAWOROWSKI K. 2005 - Edward Rühle - żołnierz Polski podziemnej (1940-1945). Biul. Państw. Inst. Geol., 414: 63-69.
 • 15. KAPAŁA T. 1995 -Zawodowe szkolnictwo naftowe. [W:] Wolwowicz R. (red.), Historia polskiego przemysłu naftowego. T. 2. Wyd. Muzeum Regionalne PTTK im. A. Fastnachta w Brzozowie, Brzozów-Kraków: 303-321.
 • 16. KRAJEWSKI S. 1924 - Szkic geologiczny okolicy Opaki (z mapąi przekrojami). Stacja Geologiczna w Borysławiu, Biul., 4: s. 34.
 • 17. KRAJEWSKI S. 1927a - Sprawozdanie z badań geologicznych wykonanych w lecie 1926 r. w okolicy Mallmannstahlu (arkusz Turka). Spraw. Pol. Inst. Geol., 4 (1-2): 208-225.
 • 18. XXV Zjazd w Warszawie poświęcony problematyce czwartorzędu Mazowsza i N Lubelszczyzny oraz kry jurajskiej w Łukowie (Krajewski, 1953b; Maślankiewicz, 1971). Dzisiaj wiadomo, że w okolicy Łukowa występuje co najmniej 12 kier zbudowanych z utworów jurajskich (kelowejskich) i prawdopodobnie triasowych (Wierzbowski i in., 2018)
 • 19. KRAJEWSKI S. 1927b - Borysław i okolice. Przew. Kongr. II Zjazdu Geografów i Etnografów w Polsce.
 • 20. KRAJEWSKI S. 1928 - Sprawozdanie z badań geologicznych wykonanych w lecie 1927 r. w okolicy Zubrzycy na arkuszu Turka. Spraw. Pol. Inst. Geol., 4 (3-4): 536-554.
 • 21. KRAJEWSKI S. 1929-Sprawozdanie z robót wykonanych w lecie 1928 r. na arkuszu Brzozów-Sanok. Pos. Nauk. Państw. Inst. Geol., 24: 5-9.
 • 22. KRAJEWSKI S. 1930 - Sprawozdanie z robót wykonanych w lecie 1929 na arkuszu Brzozów-Sanok. Pos. Nauk. Państw. Inst. Geol., 27: 8-11.
 • 23. KRAJEWSKI S. 1931 - Sprawozdanie z robót wykonanych w lecie 1930 na arkuszu Brzozów-Sanok. Pos. Nauk. Państw. Inst. Geol., 30: 27-31.
 • 24. KRAJEWSKI S. 1952-Odpis życiorysu (z 29 X 1952), maszynopis, s. 1. Teczka osobowa S. Krajewskiego K. 3603. Arch. UW.
 • 25. KRAJEWSKI S. 1953a - Ankieta personalna z 26 VI 1953, s. 7. Teczka osobowa S. Krajewskiego K. 3603. Arch. UW, Warszawa.
 • 26. KRAJEWSKI S. 1953b-Zjazdy Polskiego Towarzystwa Geologicznego (1921-1952). Prz. Geol., 5: 6-14.
 • 27. KRAJEWSKI S. 1955 - Maurice Lugeon (1870-1953). Rocznik Pol. Tow. Geol., 23: 191-209.
 • 28. KRAJEWSKI S. 1956-Zarys historii nauk geologicznych. [W:] Passendorfer E. (red.), Wstęp do nauk geologicznych. Wyd. Geol., Warszawa: 565-584.
 • 29. KRAJEWSKI S. 1958 - Konstanty Tołwiński, nestor geologów polskich. Prz. Geol., 6 (1): 22-23.
 • 30. KRAJEWSKI S. 1965 - Historia nauk geologicznych. [W:] Informator geologa. Wyd. Geol., Warszawa: 53-97.
 • 31. KRAJEWSKI S. 1966 - Edward Suess (1831-1914). W pięćdziesiątą rocznicę zgonu. Pr. Muz. Ziemi, 8: 125-145.
 • 32. KRAJEWSKI S. 1967 - Autobiografia (dla Archiwum Muzeum Ziemi), maszynopis, s. 11, ze spisem prac publikowanych S. Krajewskiego, s. 6. Spuścizna S.K., sygn. S. 21, j. 16. Arch. Muz. Ziemi PAN, Warszawa.
 • 33. KRAJEWSKI S. 1968-Zarys historii nauk geologicznych. [W:] Passendorfer E. (red.), Zarys nauk geologicznych. Wyd. Geol., Warszawa: 821-847.
 • 34. KRAJEWSKI S. 1969a - Udział polskich geologów w badaniach fliszu. Problemy, 4: 242-245.
 • 35. KRAJEWSKI S. 1969b - Verba volant, scripta manent. Kwart. Geol., 13 (2): 255-267.
 • 36. KRAJEWSKI S. 1970 - Notatka o Polakach studiujących w Szwajcarii nauki geologiczne w latach 1897-1930. Pr. Muz. Ziemi, 15(1): 21-34.
 • 37. KRAJEWSKI S., URBANIAK J. 1964 - Znaleziska fauny w północnych Karpatach fliszowych. Cz. I. Wielokomórkowce (Metazoa). Biul. Inst. Geol., 179: 1-236.
 • 38. KSIĄŻKIEWICZ M. 1960 - Badania geologiczne w Karpatach. Czterdzieści lat Inst. Geol. Prace Inst. Geol., 30 (1): 173-188.
 • 39. MAŚLANKIEWICZ K. 1964 - Jan Nowak. Wyd. UJ, Kraków, s. 56.
 • 40. MAŚLANKIEWICZ K. 1971 - Pięćdziesięciolecie Polskiego Towarzystwa Geologicznego w latach 1921-1971. Rocz. Pol. Tow. Geol., 41 (1): 5-30.
 • 41. MIECZNIK J.B. 2017 - O losach polskich geologów. Wokół geologii. Wyd. Państ. Inst. Geol., Warszawa, s. 312.
 • 42. MIECZNIK J.B. 2018 - Konstanty Tołwiński - wybitny geolog karpacki, organizator poszukiwań i badań złóż nafty i gazu. Prz. Geol., 66 (4): 209-218.
 • 43. MIODUSZEWSKA W. 1969-Pół wieku pracy wydawniczej. Prz. Geol., 17(4): 183-184.
 • 44. MIODUSZEWSKA W. 1971 - Stanisław Krajewski (1890-1968). Rocz. Pol. Tow. Geol., 41 (1): 65-67.
 • 45. NAKIELSKI H. 1985 - Biret i rogatywka. Iskry, Warszawa, s. 200.
 • 46. PAMIĘTNIK Pierwszego Zjazdu Geologiczno-Naftowego we Lwowie, 14-15 grudnia 1929. Pol. Inst. Geol., Karpacka Stacja Geol., Warszawa-Borysław-Lwów 1930, s. 185.
 • 47. PASSENDORFER E. 1969 - Wspomnienie o dr Stanisławie Krajewskim. Prz. Geol., 17 (4): 182-183.
 • 48. PAWŁOWSKI W. 1995a - Instytuty i ośrodki badawcze przemysłu naftowego. [W:] Wolwowicz R. (red.), Historia polskiego przemysłu naftowego. T. 2. Wyd. Muzeum Regionalne PTTK im. A. Fastnachta w Brzozowie, Brzozów-Kraków: 322-361.
 • 49. PAWŁOWSKI W. 1995b - Piśmiennictwo naftowe. [W:] Wolwowicz R. (red.), Historia polskiego przemysłu naftowego. T. 2. Wyd. Muzeum Regionalne PTTK im. A. Fastnachta w Brzozowie, Brzozów-Kraków: 362-388.
 • 50. RÓŻYCKI S.Z. 1995 - Geologia. [W:] Śródka A. (red.), Historia nauki polskiej, wiek XX. Nauki o Ziemi. PAN Inst. Hist. Nauki, Warszawa: 111-141.
 • 51. RÜHLE E. 1960 - Przegląd działalności Instytutu Geologicznego (1919-1959). Prace Inst. Geol., 31 (1): 5-55.
 • 52. RÜHLE E., TYSKI S. 1989 - Wspomnienie o losach wojennych pracowników i współpracowników Państwowego Instytutu Geologicznego w czasie drugiej wojny światowej. Kwart. Geol., 33 (1): 13-27.
 • 53. SKOCZYLAS J. 1985 - Rozwój poznania budowy geologicznej Polski w latach 1918-1939. PAN Inst. Historii Nauki, Oświaty i Techniki. Zakł. Nar. Im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 264.
 • 54. SKOCZYLAS J. 2009 - Polska kartografia geologiczna XX-leciu międzywojennym. Prz. Geol., 57 (5): 369-374.
 • 55. TOŁWIŃSKI K. 1935 - Arkusz Skole. Ogólna mapa geologiczna Polski w skali 1 : 100 000. Wyd. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 56. TYSKA M. 1960 - Kartografia geologiczna. Czterdzieści lat Inst. Geol., 30 (1): 391-405.
 • 57. WDOWIARZ S. 1960 - Badania złóż ropy naftowej i gazu. Czterdzieści lat Inst. Geol. 1919-1959. Pr. Inst. Geol., 30 (1): 267-281.
 • 58. WIERZBOWSKI A., ŚWIDER M., KRZECZYŃSKA M., SZCZYGIEŁ W. 2018 - Nowe odkrycie w krach mezozoicznych w okolicach Łukowa i jego znaczenie dla promocji geoturystycznej regionu. Prz. Geol., 66 (11): 706-712.
 • 59. WÓJCIK Z. 1969 - Stanisław Krajewski 1890-1968. Kwart. Hist. Nauki i Techniki, 4: 705-711.
 • 60. WÓJCIK Z. 1997 - Karol Bohdanowicz. Szkic portretu badacza Azji. Wyd. Pol. Tow. Ludoznawcze, Oficyna Wyd. Biblioteka Zesłańca, Państw. Inst. Geol., Warszawa-Wrocław, s. 411.
 • 61. ZAMĘCKI Ł. 2008 - Reorganizacja Państwowego Instytutu Geologicznego w latach poprzedzających II wojnę światową - w obliczu konieczności zmiany polityki surowcowej państwa. Prz. Geol., 56 (3): 209-211.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-60d1c6ea-5a48-4fdc-92ba-e49aede8b97b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.