Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-60cbc969-7ddf-4fb1-acf9-41066099a423

Czasopismo

Agricultural Engineering

Tytuł artykułu

Modernization of the wastewater control system in the food industry

Autorzy Mitryasova, O.  Bogatel, N. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Modernizacja systemu kontroli ścieków w przemyśle spożywczym
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In order to reducethe influence of wastewater from enterprises on the environment extreme relevance is gained by improvement of the monitoring system at each stage of technological process. A new tool - calculation of the polluting substances concentration is suggested to be entered into the monitoring system on the basis of determination of material balance of the technological process of production that will allow prediction of qualitative and quantitative composition of sewage for the selected period. The system can be used in any enterprise, but the example with all calculations is given for the Mykolaiv Branch of "SUN InBev Ukraine" which became the object of research. The scope of the study covered the process of wastewater formation of the enterprise. Realization of tasks demanded the use of general scientific methods: analysis, synthesis, systematization and generalization in the course of studying of the corresponding literature on the research subject; modeling, formalization, comparison - at drawing up the calculation scheme of concentration of the polluting substances in sewage; supervision - during studying the technological scheme of production; and also methods of mathematical data processing in MS Excel.
PL W celu zminimalizowania wpływu ścieków pochodzących z przedsiębiorstw na środowisko podejmuje się kroki związane z ulepszeniem systemu monitorowania na każdym etapie procesu technologicznego. Proponuje się nowe narzędzie polegające na obliczaniu stężenia zanieczyszczeń w systemie monitorowania na podstawie określania bilansu masy procesu technologicznego produkcji, które pozwoli na przewidywanie składu jakościowego i ilościowego ścieków w określonym okresie czasu. System może być stosowany w każdym przedsiębiorstwie, ale przykład obliczeń został podany dla oddziału Mykolaiv przedsiębiorstwa „SUN InBevUkraine”, które jest obiektem badań. Zakresem badań objęto proces tworzenia się ścieków w przedsiębiorstwie. Wykonanie zadań pociągnęło za sobą metody naukowe takie jak: analiza, synteza, systematyzacja i generalizacja podczas przeglądu odpowiedniej literatury dotyczącej przedmiotu badań; modelowania, formalizacji, porównania – przy określaniu schematu obliczeń stężenia zanieczyszczeń w ściekach; kontrola – podczas badania schematu technologicznego produkcji; oraz metody związane z matematycznym przetwarzaniem danych w programie MS Excel.
Słowa kluczowe
PL ścieki   zanieczyszczenie   bilans masy   kontrola   zarządzanie   przemysł spożywczy  
EN wastewater   pollutants   material balance   control   management   food industry  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Agricultural Engineering
Rocznik 2015
Tom Vol. 19, No. 4
Strony 79--89
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
autor Mitryasova, O.
  • Department of Ecology and Environmental Management, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv, Ukraine, St. 68 Desantnikov, 10 Mykolaiv, Ukraine, 54003, lesya28@bk.ru
autor Bogatel, N.
  • Department of Ecology and Environmental Management, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv, Ukraine, St. 68 Desantnikov, 10 Mykolaiv, Ukraine, 54003
Bibliografia
The Guide to Environmental, Health and Work Protection for Brewing Production, 2007.Obtained from: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a388c000488554ccb42cf66a6515bb18/Breweries%2B -%2BRussian%2B-%2BFinal_.pdf?MOD=AJPERES
ISO 14040.Environmental management-Life cycle assessment - Principles and framework, 2006.Pozyskano z: http://www.iso.org/iso/ru/catalogue_detail?csnumber=37456
Kolotylo, D. M., Sokolovsky, A. T., Garbuz, S.V. etc. (2003).Technological Processes of Industries. Kyiv, KNEU, ISBN 966-574-494-1.
Kovalevskaya, L. P. (1993) General Technology of Food Manufactures. Moscow, Kolos, ISBN 5-94343-104-7.
Kunze B. (2001). Technology of Malt and Beer.Translated from the German.St. Petersburg, Profissiya, ISBN: 5-93913-006-2.
Muravyov, A. G (2004) Guidelines for the Determination of Water-quality by Field Methods. St. Petersburg, Christmas, ISBN 5-89495-113-5.
Rules of Admission of sewage of the enterprises in municipal and departmental systems of the sewerage of settlements of Ukraine.19.02.2002 No. 37.
Rules of Admission of sewage in the municipal sewerage MykolaivMykolaiv: Mykolaiv city council. Executive committee, 2003.
Rules of protection of a surface water from pollution by sewage. 25.03.1999 No. 465.
Water Code of Ukraine from 06.06.1995 № 213 / 95-BP.Obtained from:http://www.transportukraine.eu/en/docs/water-code-ukraine
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-60cbc969-7ddf-4fb1-acf9-41066099a423
Identyfikatory
DOI 10.14654/ir.2015.156.154