PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Intensity of production organization compared to the work factor in family farms

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Intensywność organizacji produkcji a czynnik pracy w gospodarstwach rodzinnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents the level of incurred labour inputs and the equipment in the form of production means in 46 family farms listed according to the intensity of production organization. The obtained results were presented with a table and description method. The analysis which was carried out proved that along with the intensity of production organization the number of physical workers increases in farms with simultaneous decrease of AL area. The investigated farms featured quite variable size of participation of capital calculated into the replacement value of mechanization means per a hectare of agricultural land. A positive average correlation between intensity of production organization and objectified work inputs and a weak correlation between intensity of production organization and human work inputs were determined.
PL
W pracy przedstawiono poziom ponoszonych nakładów pracy i wyposażenia w środki produkcji występujące w 46 gospodarstwach rodzinnych zestawionych wg intensywności organizacji produkcji. Uzyskane wyniki przedstawiono metodą tabelaryczno-opisową. Przeprowadzona analiza wykazała, że wraz ze wzrostem intensywności organizacji produkcji wzrasta liczba pracowników fizycznych w gospodarstwach z jednoczesnym spadkiem powierzchni UR. Badane gospodarstwa charakteryzowała się dość zmienną wielkością zaangażowania kapitału w przeliczeniu na wartość odtworzeniową środków mechanizacji, przypadającą na hektar użytków rolnych. Stwierdzono dodatnią przeciętną korelację między intensywnością organizacji produkcji a nakładami pracy uprzedmiotowionej oraz słabą korelację między intensywnością organizacji produkcji a nakładami pracy ludzkiej.
Rocznik
Strony
143--150
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Department of Machines Exploitation and Management of Production Processes University of Life Sciences in Lublin, ul Głęboka 28, 20-612 Lublin
Bibliografia
 • Kopeć, B. (1987). Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960–1980. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G.T. 84. Z. 1, 8-25.
 • Manteuffel, R. (1979). Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. Warszawa, PWRiL.
 • Michałek, R. Kowalski J. (1993). Metodyczne aspekty określania postępu naukowo- technicznego w rolnictwie. Warszawa, Roczniki Nauk Rolniczych. T.79, Seria C.
 • Pepliński, B. (1999). Rolnictwo polskie a rolnictwo Unii Europejskiej. Analiza zasobów czynników produkcji i struktury rolnictwa. Poznań, Maszynopis. Kat. Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa AR.
 • Stanisz, A. (1998). Przystępny kurs statystyki. Kraków, Tom I. Statsoft Polska. ISBN: 83-904735-4-2.
 • Wędzik, D. (2006). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego: Wskaźniki finansowe. Kraków, Tom 2. ISBN 978-83-7526-674-0.
 • Wójcicki, Z., (2001). Metody badania i oceny przemian w rozwojowych gospodarstwach rodzinnych. Kraków, PTIR, Maszynopis.
 • Wójcicki, Z. (red.). (2009). Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych. Cz. I. Program, organizacja i metodyki badań. Monografia. Warszawa, IBMER. ISBN 978-83-89806-32-1.
 • Zaremba, W. (1977). Ekonomika i organizacja mechanizacji gospodarstwa. Warszawa, PWRiL.
 • Zaremba, W. (1985). Ekonomika i organizacja mechanizacji rolnictwa. Warszawa, PWRiL.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-609e45ab-8924-4e04-84c6-bf836d67f0e1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.