Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-608cb316-2e78-4455-9150-9fd643c383d0

Czasopismo

Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie

Tytuł artykułu

Wyznaczanie wskaźników technologiczno-eksploatacyjnych oceny procesu przesiewania

Autorzy Gawenda, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Determination of technological and operational indices in the evaluation of the screening process
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule scharakteryzowano proces przesiewania oraz najważniejsze czynniki wpływające na jego skuteczność. Zdefiniowano wskaźniki oceny procesu przesiewania, takie jak: skuteczność ilościowa, jakościowa i technologiczna, wydajność i obciążenie przesiewacza, ziarno podziałowe oraz dokładność rozdziału. Omówiono zakresy czynności do wyznaczenia takich wskaźników.
EN The article describes the screening process and its most significant factors influencing its effectiveness. The screening process factors, such as quantitative, qualitative and technological effectiveness, performance and load of screen, screening cut point and separation accuracy, have been characterized in the paper. Practical steps for the determination of these indicators have been also discussed.
Słowa kluczowe
PL przesiewanie   kruszywa mineralne  
EN screening   mineral aggregates  
Wydawca ELAMED Sp. z o.o. Sp.k
Czasopismo Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
Rocznik 2017
Tom Nr 2
Strony 74--78
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., wykr.
Twórcy
autor Gawenda, T.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Bibliografia
1. Banaszewski T.: Przesiewacze. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1990.
2. Blaschke S.: Przeróbka mechaniczna kopalin – cz. I. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1981.
3. Drzymała J.: Podstawy mineralurgii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
4. Duniec D.: Ocena skuteczności procesu przesiewania w zależności od wybranych parametrów pracy przesiewacza wibracyjnego. Praca magisterska, biblioteka WGiG AGH w Krakowie, 2015.
5. Gawenda T.: Analiza efektów rozdrabniania w granulatorze stożkowym w zależności od wielkości uziarnienia nadawy i jego obciążenia. „Górnictwo i Geologia”, XVII, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, s. 71-83, Wrocław 2012.
6. Gawenda T.: Przesiewanie w praktyce: ocena procesu. „Surowce i Maszyny Budowlane”, Wyd. BMP, nr 3, s. 42-47, 2012.
7. Gawenda T.: Wybrane zagadnienia pracy przesiewaczy wibracyjnych z sitami dla surowców trudno przesiewalnych. „Kruszywa”, 2/2014, s. 38-43.
8. Gawenda T.: Zasady doboru kruszarek oraz układów technologicznych w produkcji kruszyw łamanych. Wydawnictwa AGH, Rozprawy Monografie nr 304, Kraków 2015.
9. Gawenda T., Saramak D.: Influence of selected work parameters of the rolling screen operation on screening effects. Physicochemical Problems of Mineral Processing. Vol. 50, issue 1, 2014, s. 337-347.
10. Grzelak E.: Technologia kruszyw mineralnych. Wyd. Arkady, Warszawa 1973.
11.Sztaba K.: Przesiewanie. Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1993.
12.Wodziński P.: Przesiewanie i przesiewacze. Politechnika Łódzka, Łódź 1997.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-608cb316-2e78-4455-9150-9fd643c383d0
Identyfikatory