PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wykorzystanie odpadowej kąpieli z trawienia aluminium do usuwania siarczanów(VI) ze ścieków pochodzących z produkcji obwodów drukowanych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Use of waste aluminium etching bath to remove sulfates(VI) from wastewater from production of printed circuit boards
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono możliwość zastosowania odpadowej kąpieli z trawienia aluminium do usuwania siarczanów(VI) ze ścieków pochodzących z produkcji obwodów drukowanych, zawierających siarczany(VI) oraz skompleksowane jony miedzi(II). Do planowania eksperymentu i analizy uzyskanych danych eksperymentalnych zastosowano program Statistica 10, wykorzystując w tym celu metodę powierzchni odpowiedzi. Przedstawiono możliwość uzyskania stężenia siarczanów(VI) poniżej 500 mg/dm³ w oczyszczonych ściekach przy zastosowaniu dawek glinu (kąpiel odpadowa) i wapnia bliskich dawkom stechiometrycznym oraz prowadzeniu procesu przy pH ok. 11,6 przez 30 min. Wskazano także na możliwość strącania jonów miedzi(II) dzięki prowadzeniu procesu w środowisku silnie alkalicznym. Stwierdzono, że skuteczność strącania jonów miedzi(II) jest związana z obecnością w ściekach związków kompleksujących.
EN
A SO²⁻₄-conting. Wastewater from prodn. Of printed circuit boards was treated with a spent bath from Al etching, Ca(OH)₂ and NaOH or HCl at 19°C and pH 11.2–12.0 for 30 min (Al³⁺ concn. 0.148–0.228 mg/L, Ca²⁺ concn. 0.633–1.033 mg/L) to study the pptn. of 3CaO·Al₂O₃ 3CaSO₄ 32H₂O. The SO²⁻₄ concn. in the system decreased from 1035 mg/L down to even 46 mg/L. The results were presented as polynomial regression equations. The concn. of Cu²⁺ ions in the system also decreased from 1.6 mg/L down to 0.9 mg/L with the increasing pH (from 10.93 up to 12.27).
Czasopismo
Rocznik
Strony
312--317
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Główny Instytut Górnictwa, Katowice
autor
 • Główny Instytut Górnictwa, Katowice
autor
 • Pracownia Technologii Wody i Ścieków, Zakład Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa, w Katowicach, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, dzdebik@gig.eu
Bibliografia
 • 1. W. Hermanowicz, W. Dożańska, J. Dojlido, B. Koziorowski, Fizyczno--chemiczne badanie wody i ścieków, Arkady, Warszawa 1976.
 • 2. E. Sierakowski, J. Mrożek, Kontrola wody i pary w energetyce, ZPBE Energopomiar, Gliwice 1992.
 • 3. M. Mika, Obwody drukowane, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1983.
 • 4. J. Michalski, Technologia i montaż płytek drukowanych, WNT, Warszawa 1992.
 • 5. M. Thomas, B. Białecka, D. Zdebik, Inż. Ekolog. 2014, nr 38, 167.
 • 6. M. Thomas, B. Białecka, D. Zdebik, Inż. Ekolog. 2014, nr 37, 31.
 • 7. J. Czermiński, Ochrona przed korozją. Poradnik, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1986.
 • 8. L. Hartinger, Handbuch der Abwasser- und Recyclingtechnik fuer die metallverarbeitende Industrie, Carl Hanser Verlag Muenchen, Wien 1991.
 • 9. PN-EN206-1: 2003, Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 • 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U. 2014, poz. 1800.
 • 11. B. Bartkiewicz, Oczyszczanie ścieków przemysłowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • 12. Praca zbiorowa, Poradnik galwanotechnika, WNT, Warszawa 2002.
 • 13. S. Salwiczek, K. Barbusiński, Przem. Chem. 2013, 92, nr 5, 693.
 • 14. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 1987.
 • 15. L. Kolditz, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 1994.
 • 16. PN-EN 1302: lipiec 2001, Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia. Koagulanty glinowe. Metody analityczne.
 • 17. PN-EN 882: luty 2006, Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia. Glinian sodu.
 • 18. PN-C-04566-10:1979, Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarczanów metodą turbidymetryczną.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-60124df6-045c-4d0f-837d-e4bc85199cad
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.