Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5ffca534-820f-4130-b9f4-f0e75ce9e584

Czasopismo

Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze

Tytuł artykułu

Przegląd metod automatyzacji dźwignic

Autorzy Tomczyk, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Reviue of automation cranes methods
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule dokonano przeglądu metod automatyzacji dźwignic umożliwiających rozwiązanie podstawowych problemów transportu bliskiego. Przedstawiono zastosowanie sterowania numerycznego do realizacji transportu podwieszonych na linach ładunków. Omówiono metody proponowane w pracach badawczych wykonanych w Polsce dla: rozwiązania problemów prowadzenia ładunku najkrótszą drogą wzdłuż linii prostej, pozycjonowania ładunków z jednoczesnym tłumieniem ich wahań po okresach rozruchu i hamowania, wykorzystania mocy dyspozycyjnej mechanizmów podnoszenia, minimalizacji obciążeń dynamicznych, eliminacji tarcia obrzeży kół jezdnych dla suwnic i ograniczania zakłóceń wywoływanych wiatrem.
EN The review of automation cranes methods following to solve of basic handling problems by digital control system using for transportation of flexibly suspended on the ropes load. Methods proposed in scientific researches made in Poland for solving of problems connected with leading of the load on shortest way along the straight line, loads positioning with simultaneously dumping of the load swinging after the starting and braking, using of the full installed power of hoisting mechanisms, minimization of the dynamic loads, the minimization of the bridge bevel angle and the flange friction of the overhead crane wheels and limitation of wind disturbances acting on the load.
Słowa kluczowe
PL transport bliski   dźwignica   sterowanie numeryczne  
EN handling   crane   numerical control  
Wydawca Wydawnictwo HMR-TRANS Sp. z o.o.
Czasopismo Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
Rocznik 2009
Tom Nr 4
Strony 22--30
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys.
Twórcy
autor Tomczyk, J.
  • Politechnika Łódzka
  • OBR „Detrans" – Bytom
Bibliografia
[1] Bednarski S., Cink J., Tomczyk J.: Pozycjonowanie ładunku w ruchu roboczym żurawia portowego, X Konferencja Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, z. 2, Zakopane, styczeń 1997, s. 25-32.
[2] Bednarski S., Cink J., Tomczyk J.: Regulacja mocy w mechanizmie podnoszenia dźwignicy, Maszyny Dźwigowo-Transportowe, nr 4, 1996, s. 46-54.
[3] Bednarski S., Cink J., Tomczyk J.: Wpływ parcia wiatru na prowadzenie ładunku w ruchu roboczym żurawia portowego, Materiały III Konferencji Okrętownictwo i Oceanotechnika, Międzyzdroje 1997.
[4] Cink J.: Sterowanie optymalne maszyn dźwigowych, Praca habilitacyjna, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 878/293, Łódź 2001.
[5] Cink J., Tomczyk J.: Zakłócenia działaniem wiatru w automatycznym sterowaniu maszyn roboczych, XIII Konferencja Naukowa „Problemy rozwoju maszyn roboczych", Zakopane, styczeń 2000.
[6] Cink J., Kosucki A., Tomczyk J.: Układ kompensacji zakłóceń wywoływanych parciem wiatru, Przegląd Mechaniczny, nr 1, 2003, s. 39-42.
[7] Kłosiński J., Janusz J.: Badanie wrażliwości stateczności żurawia na zmiany wybranych parametrów sterowania jego ruchami roboczymi, Problemy Maszyn Roboczych, z. 22, Warszawa 2003,.
[8] Maczyński A., Wojciech S.: Dobór funkcji określającej obrót żurawia w celu minimalizacji wahań ładunku, Materiały XII Konferencji Naukowej „Napęd, sterowanie, automatyzacja maszyn roboczych i pojazdów", Warszawa 2003, s. 317.
[9] Piątkiewicz A., Tomczyk J.: Problemy automatyzacji maszyn roboczych, Problemy Maszyn Roboczych, Komitet Budowy Maszyn PAN, z. 1, vol. 1, Warszawa 1993.
[10] Szpytko J., Smoczek J.: Inteligentne techniki sterowania środkami transportu, Problemy Maszyn Roboczych, z. 21, Warszawa 2003.
[11] Tomczyk J. i in.: Automatyzacja sterowania suwnicy do przeładunku kontenerów, praca badawcza KBN, nr 7, 7016 92 03, Łódź 1994.
[12] Tomczyk J.: Problemy automatyzacji krajowych maszyn roboczych, Problemy Maszyn Roboczych, Komitet Budowy Maszyn PAN, z. 4, vol. 4, Warszawa 1994.
[13] Tomczyk J., Kosucki A., Malenta P.: Automatycznie sterowana suwnica eksperymentalna, VI Konferencja Naukowa „Sterowanie, napęd, wytrzymałość zmęczeniowa i projektowanie maszyn budowlanych", Warszawa-Rynia 1994.
[14] Tomczyk J.: System zbierania danych statystycznych pracy i obciążeń dźwignicy w procesie eksploatacji, X Konferencja „Problemy rozwoju maszyn roboczych" Zakopane 1997.
[15] Tomczyk J.: Tendencje rozwojowe w budowie dźwignic i maszyn transportowych, Problemy Maszyn Roboczych, Kolegium Twórczości Technicznej Akademii Inżynierskiej w Polsce, Warszawa 1998.
[16] Tomczyk J., Cink J.: The Optimisation of the Flexibly Suspended Loads Transport by Microprocessor Controlled Overhead Cranes. Computer Aided Optimum Design of Structures VI, WITpress, Southampton, Boston 1999, s.43-54.
[17] Tomczyk J., Cink J.: The automatic load transportation by wind disturbance. Proceedings of the 18th International Symposium on Automation and Robotics in Construction, 1MB editors 2001.
[18] Tomczyk J., Cink J., Kosucki A.: Metody rozwiązywania problemów automatyzacji sterowania dźwignicami, XVI Konferencja „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych", Zakopane 2003.
[19] Trombski M., Kłosiński J., Janusz J.: Badanie stateczności dynamicznej i dokładności pozycjonowania nosiwa w modelu fizycznym dźwigu samojezdnego, Prace Naukowe Katedry Podstaw Budowy Maszyn Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1999.
[20] Wojnarowski J., Gierlotka K.: O ewolucji sterowania w systemach maszyn roboczych, Problemy Maszyn Roboczych, nr 10, 1997.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5ffca534-820f-4130-b9f4-f0e75ce9e584
Identyfikatory