Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5ff50475-940b-4b02-b688-9f9904ba850e

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Możliwości badania emisji związków szkodliwych w spalinach okrętowego turbinowego silnika spalinowego w warunkach eksploatacji

Autorzy Wirkowski, P.  Markowski, J.  Kniaziewicz, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Possibility of emissions test harmful compounds in the exhaust marine turbine engine during operation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono mechanizmy powstawania szkodliwych związków spalin silnika turbinowego oraz ogólnie opisano jak parametry pracy silnika turbinowego wpływają na emisję takich związków szkodliwych spalin jak tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO₂), niespalone węglowodory (HC) oraz cząstki stałe (PM). Zaprezentowane zostały wyniki wstępnych badań emisji związków szkodliwych spalin laboratoryjnego silnika turbinowego. Dokonano również analizy możliwości przeprowadzenia pomiarów stężeń związków szkodliwych w spalinach okrętowego turbinowego silnika spalinowego układu napędowego w warunkach jego eksploatacji na jednostce pływającej.
EN The article presents the mechanisms of formation of harmful compounds flue gas turbine engine and is generally described as the parameters of the turbine engine affect the emission of these compounds harmful exhaust emissions like nitrogen oxides (NOx), carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO₂), unburned hydrocarbons (HC) and particulate matter (PM). Presented preliminary results of emission of harmful exhaust emissions laboratory turbine engine. Also examined the possibility of carrying out measurements of concentrations of pollutants in the exhaust marine gas turbine engine propulsion system in terms of its operation on the vessel.
Słowa kluczowe
PL okrętowy silnik turbinowy   silnik turbinowy   spaliny statków   emisja spalin  
EN marine turbine engine   turbine engine   ship exhaust   exhaust emission  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1410--1414, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Wirkowski, P.
  • Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Mechaniczno-Elektryczny, Instytut Budowy i Eksploatacji Okrętów, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, Polska, p.wirkowski@amw.gdynia.pl
autor Markowski, J.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Polska, jaroslaw.markowski@put.poznan.pl
autor Kniaziewicz, T.
  • Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Mechaniczno-Elektryczny, Instytut Budowy i Eksploatacji Okrętów, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, Polska, t.kniaziewicz@amw.gdynia.pl
Bibliografia
1. Głowacki P., Szczeciński S., Turbinowy silnik odrzutowy jako źródło zagrożeń ekologicznych, Prace Instytutu Lotnictwa nr 213, Warszawa 2011.
2. Kotlarz W. red., praca zbiorowa, Turbinowe zespoły napędowe źródłem skażeń powietrza na lotniskach wojskowych, Wydawnictwo WSOSP, Dęblin 2003.
3. Kowalewicz A., Podstawy procesów spalania, WN-T, Warszawa 2000.
4. Markowski J., Pielecha J., Jasiński R., Ślusarz G., Wirkowski P., Evaluation of relations operating and ecological parameters of turbine engines, Journal of Polish CIMEEAC vol. 10 nr 1, Wydawnictwo PG, Gdańsk 2015.
5. Markowski J., Pielecha J., Jasiński R., Ślusarz G., Wirkowski P., Benedict P., Ocena wpływu położenia punktu poboru spalin na wartość stężenia związków szkodliwych w strudze gazów wylotowych silnika odrzutowego, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 12/2016, Wydawnictwo „SPATIUM”, Radom 2016.
6. Merkisz J., Markowski J., Ślusarz G., Galant M., Karpiński D., Wirkowski P., Analiza porównawcza testów emisji związków szkodliwych spalin silnika turbinowego, Combustion Engines nr 162, Wydawnictwo PTNSS, Bielsko Biała 2015.
7. Merkisz J., Piaseczny L., Kniaziewicz T., Zagadnienia emisji spalin silników okrętowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2016.
8. Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki, 1973/1978 MARPOL, Wydawnictwo PRS, Gdańsk 2015.
9. Wirkowski P., Markowski J., Kniaziewicz T., Ocena parametrów eksploatacyjnych okrętowego turbinowego silnika spalinowego w aspekcie emisji związków szkodliwych spalin, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 12/2016, Wydawnictwo „SPATIUM”, Radom 2016.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5ff50475-940b-4b02-b688-9f9904ba850e
Identyfikatory