Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5febac6b-4537-4351-8133-0d4a9847fc37

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Badania eksperymentalne sił działających na zęby piły taśmowej w czasie cięcia różnych gatunków drewna

Autorzy Król, R.  Taraś, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Experimental research of cutting forces acting on a band saw teeth during cutting various species of wood
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawione zostały wyniki pomiarów sił, które działają na zęby piły taśmowej podczas cięcia różnych gatunków drewna występujących w Polsce. Ostatnia zaawansowana praca, poświęcona cięciu polskich gatunków drewna na piłach taśmowych opublikowana została przez T. Orlicza w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Obecnie brak jest publikacji zawierających podobne wyniki, zmierzone przy użyciu nowoczesnych metod. W artykule autor przedstawił wyniki pomiarów sił skrawania uzyskane przy użyciu oryginalnego urządzenia składającego się z czujników foliowych, elektronicznego układu Arduino oraz laptopa. Informacje o siłach podczas cięcia drewna są potrzebne przy projektowaniu pił taśmowych i pilarek taśmowych. Znany jest przypadek firmy produkującej piły taśmowe, która zdecydowała się na eksport swoich produktów do Chin i zanotowała straty, ponieważ chińskie drewno odznacza się innymi właściwościami fizycznymi niż gatunki krajowe.
EN In this paper the results of forces measurement, which act on the band saw teeth during cutting various species of Polish wood was discussed. Since 1960, when T. Orlicz published results of cutting forces measurement, there haven’t been published any comprehensive work which present the similar data measured with modern equipment for Polish species of wood. In this paper, author shows the results which was measured by the original device consisted of film sensors, Arduino electronic board programmed by the author for the film sensor signal sampling and notebook. Knowledge about forces, which act on the band saw teeth during cutting chosen species of wood is necessary in the design of band saw blades and band saw machines. It was known case, when Polish company took in the export of band saws for China and recorded a loss, because the Chinese wood is characterized by different physical properties than domestic species.
Słowa kluczowe
PL piła taśmowa   pilarka taśmowa   obróbka drewna  
EN band saw   band saw machine   wood processing  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1092--1096
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il., rys., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Król, R.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
autor Taraś, A.
  • Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Bibliografia
1. Andersson, C. (2001). Bandsawing. Part III: stress analysis of saw tooth microgeometry. International Journal of Machine Tools & Manufacture , - (41).
2. Andersson, C., Stahl, J. -E., & Hellbergh, H. (2001). Bandsawing. Part II: detecting positional errors, tool dynamics and wear by cutting force measurement. International Journal of Machine Tools & Manufacture , - (41).
3. Arduino,(-). www.arduino.cc
4. Instytut Technologii Drewna. (-). Lipa (Tilia cordata Mill.) http://www.itd.poznan.pl/pl/index.php?id=58.
5. Klon cukrowy (Acer saccharum Marsh.). (-). https://pl.wikipedia.org/wiki/Klon_cukrowy.
6. Król, R. (2015). Optymalizacja kształtu zębów pił taśmowych. Mechanik , - (3).
7. Orlicz, T. (1988). Obróbka drewna narzędziami tnącymi. Wydanie IV poprawione i uzupełnione. Warszawa: Wydawnictwo SGGW-AR.
8. Sensor Film Kit. (-). www.sensorfilmkit.com. -: PO Box 80825, Simpsonville, SC 29680.
9. Vazquez-Cooz, I., & Meyer, R. W. (-). Cutting forces for tension wood and normal wood of maple. -: http://www.fao.org/docrep/ARTICLE/WFC/XII/0886-A2.HTM.
10. Грубе, А. Э., & Санев, В. И. (1973). Основы теории и расчета деревообрабатывающих станков, машин и автоматических линий. Москва: "Лесная промышленность".
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5febac6b-4537-4351-8133-0d4a9847fc37
Identyfikatory