Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5fe38d01-0e31-47e2-b1ea-0142ff2e691d

Czasopismo

Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski

Tytuł artykułu

Spektrometria we współczesnej analizie zanieczyszczeń żywności

Autorzy Ulanowska, A.  Strączyński, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Kontrola żywności pod kątem jej jakości i bezpieczeństwa jest istotną kwestią dotyczącą zarówno producentów produktów spożywczych, jak i konsumentów. Substancje, które przedostają się do żywności, powodują jej zanieczyszczenie i mogą oddziaływać bezpośrednio na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia produktów żywnościowych należą do różnych klas związków chemicznych. Stąd też istnieje potrzeba stosowania możliwie uniwersalnych narzędzi analitycznych do ich oznaczania. Z analitycznego punktu widzenia najbardziej wszechstronnym systemem jest sprzężenie chromatografii ze spektrometrią mas. Na rynku dostępnych jest wiele spektrometrów mas, które w zależności od rodzaju zastosowanego analizatora mas posiadają wiele zalet oraz technicznych ograniczeń. Aspekty te zostały przedstawione w niniejszym artykule.
EN Food control in terms of its quality and safety is an important issue for both food producers and consumers. Substances that migrate to the food causing its pollution and directly affect human health. Contaminants of food belonging to different chemical classes. Hence, there is a strong need to use universal analytical tools for their determination. From an analytical point of view, the most versatile system is a chromatography coupled with mass spectrometry. On the market there are many mass spectrometers, which depending on the type of mass analyzer has a number of advantages and technical limitations. These aspects are disscused in this article.
Słowa kluczowe
PL spektrometria mas   żywność   zanieczyszczenie żywności   zanieczyszczenie chemiczne  
EN mass spectrometry   food   food pollution   chemical pollution  
Wydawca ELAMED Sp. z o.o. Sp.k
Czasopismo Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
Rocznik 2013
Tom nr 5-6
Strony 53--55
Opis fizyczny rys.
Twórcy
autor Ulanowska, A.
  • Leco Polska
autor Strączyński, G.
  • Leco Polska
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5fe38d01-0e31-47e2-b1ea-0142ff2e691d
Identyfikatory