Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5fd1c9fa-a56a-4ba2-8336-879874b6a97b

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Odporność na pękanie drewna modyfikowanego powierzchniowo

Autorzy Kyzioł, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The fracture toughness of the modified wood surface
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ważną cechą materiałów kompozytowych jest ich odporność na pękanie. Często spotykane są przypadki nagłego pękania elementów pomimo tego, że naprężenia nie przekroczyły wartości dopuszczalnych. Pękanie materiału z którego zbudowana jest konstrukcja przyczynia się nie tylko do strat ekonomicznych, ale często prowadzi do wypadków śmiertelnych. Dlatego też projektowanie zabezpieczające konstrukcje przed utratą spójności jest bardzo ważne. W pracy podjęto zagadnienie dotyczące określenia związków ilościowych pomiędzy odpornością na pękanie drewna naturalnego i modyfikowanego w określonych warunkach obciążenia, a wielkością wady. Przedstawiono wpływ zawartości polimeru na odporność na pękanie kompozytu drewno – polimetakrylan metylu. Podano sposoby określania siły krytycznej i możliwości określenia odporności na pękanie drewna naturalnego i modyfikowanego dla wybranych kierunków anatomicznych. Wykazano znaczny wzrost odporności na pękanie drewna powierzchniowo modyfikowanego w stosunku do drewna naturalnego.
EN The fracture toughness is an important feature of composite materials. There are often cases of sudden rupture of elements, despite the fact that the stresses do not exceed the limit values. The cracking of the material is the cause of economic loss and often leads to fatal accidents. Therefore, designing hedging structures against the loss of cohesion is very important. This paper presents the quantitative relation-ships between fracture toughness of modified wood and natural in certain load conditions, and the size of the defect. The influence of polymer content on the fracture strength of the composite wood - polymethyl methacrylate was presented in the work. Methods for determining the critical force and toughness of natural wood and modified with the selected anatomical orientations are presented. The article demonstrated a significant increase in resistance to fracture of the wood surface modified with respect to natural wood.
Słowa kluczowe
PL materiały kompozytowe   odporność na pękanie   drewno modyfikowane powierzchniowo  
EN composite materials   cracking resistance   modified wood surface  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 955--959
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kyzioł, L.
  • Akademia Morska w Gdyni – Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Techniki, lkyz@am.gdynia.pl
Bibliografia
1. Blicharski M., Odkształcanie i pękanie, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne, Kraków, 2002.
2. Boding J., Goodman I.R., Prediction of elastic parameters for wood, Wood Sci., Vol.5, No. 4, 1973, pp. 378-385.
3. Boding J., Jayne B., A., Mechanics of wood and wood composites, Van Nostrand Reinhold, New York, 1982.
4. Christensen R.M., Mechanics of Composite Materials, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1979.
5. Dobrzański L. A., Metalowe materiały inżynierskie, Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, Warszawa, 2004.
6. Ducept F., Davies P., Gamby D., An Experimental Study to Validate Tests Used to Determine Mixed Mode Failure Criteria of Glass/Epoxy Composites”, Part A, Vol. 28A, 1997.
7. Gołaski L., Elementy doświadczalnej mechaniki pękania, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 1992.
8. Kossakowski P., Analiza odporności na pękanie drewna, VII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce/Cedzyna, 1999.
9. Kyzioł L., Analiza właściwości drewna konstrukcyjnego nasyconego powierzchniowo polimerem MM, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, 2004.
10. Kyzioł L., Drewno modyfikowane na konstrukcje morskie, A M W, Gdynia, 2010.
11. Neimitz A., Mechanika pękania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998.
12. Noah J. N., Foudjet A., Wood – polymer composites from some tropical hardwoods, Wood Science and Technology, 1988.
13. Ochelski S., Metody doświadczalne mechaniki kompozytów konstrukcyjnych, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa, 2004.
14. Wnuk M.P., Podstawy mechaniki pękania, Wydawnictwo Akademii Górniczo – Hutniczej, Kraków, 1981.
15. ://www.google.pl/?gfe_rd=cr&ei=Re3EVoWCOauh8weG- aHACQ&gws_rd=ssl#q=pie%C5%84+drzewa+i+kierunki+anatomiczne file:///C:/Users/Les%C5%82aw/Downloads/Budowaroslinydrzewiastej%20(4).pdf.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5fd1c9fa-a56a-4ba2-8336-879874b6a97b
Identyfikatory