Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5fc0877b-1cdf-46e8-991e-89d2cd1265f8

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Trwałość podstawowych elementów nawierzchni kolejowej

Autorzy Chudyba, Ł. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Durability of main elements of railway track
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Trwałość elementów nawierzchni kolejowej jest istotnym elementem wpływającym na budowę i utrzymanie drogi kolejowej. Stosowanie materiałów bardzo dobrej jakości, sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologii wytwarzania dają gwarancję wykonania elementów spełniających wymagania eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Jakość ma podstawowy wpływ na trwałość elementów nawierzchni kolejowej, co bezpośrednio wpływa na koszty utrzymania oraz napraw w cyklu życia toru. W artykule szczególną uwagę poświęcono podkładom kolejowym wykonanym z różnego rodzaju materiałów, które są krytycznym punktem nawierzchni. Podkład kolejowy przenosi naciski od szyn i przekazuje je na podsypkę, utrzymuje szyny w odpowiedniej odległości, zapewnia opór poprzeczny oraz podłużny rusztu torowego w podsypce. W artykule przeanalizowano jakość podkładów wykonanych z betonu sprężonego, drewna oraz stali.
EN The durability of the track elements is an important element which influence on construction and maintenance of the railway track. The use of materials of the highest quality, proven construction solution and manufacturing technology guarantee of the performance of components which fulfil the operational and rail safety requirements. Quality has a fundamental impact on the viability of the railway track components, which directly affects maintenance costs and lifecycle repair. In this article we will focus on the railway sleepers made of different materials, which are a critical point of the track. The track carried loads from the rails to the ballast, keeps the rails at the right gauge, provides resistance: transverse and longitudinal of track in the ballast. The article has analyzed the quality of sleepers made of: prestressed concrete, wood and steel.
Słowa kluczowe
PL nawierzchnia kolejowa   podkład kolejowy   trwałość   rozwiązanie materiałowe   strunobeton   drewno   stal  
EN railway track   sleeper   durability   material solution   prestressed concrete   timber   steel  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2017
Tom nr 11
Strony 145--147
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., il.
Twórcy
autor Chudyba, Ł.
Bibliografia
[1] Czyczuła Włodzimierz, Józefa Majerczak, Łukasz Chudyba. 2010. „Podkłady stalowe typu Y”. Infrastruktura Transportu (6): 46 – 51.
[2] Derkowski Wit, Bartłomiej Słyś, Maciej Szmit. 2015. „Effect of standards anchorage system in railway sleepers on behavior of its rail seat zone. Architecture civil engineering environment (1): 61 – 68.
[3] Kawczyński Roman. 1972. Nasycanie drewna środkami chemicznymi. Warszawa. WKŁ
[4] Kisilowski Jerzy, Wiesław Kurdowski. 2014. „Solidność elementem bezpieczeństwa systemu”. Rynek Kolejowy (5): 1 – 8.
[5] Leeb D., Birkenmeier. 1976. Neue Erkenntnisse über Stauchtechnik und Tragverhalten bei BBRV – Verankerungen. Zürich. Bureau BBR Ltd.
[6] Lichtberger Bernhard. 2011. Track Compendium. Hamburg. DVV Media Group GmbH.
[7] Neville Adam M. 2000. Właściwości betonu. Kraków. Polski Cement Sp. z o.o.
[8] Pawluk Jarosław, Wit Derkowski. 2016. „Czynniki decydujące o właściwościach i trwałości strunobetonowych podkładów kolejowych”, Cement, Wapno, Beton (5): 347 – 360.
[9] Plica Sebastian, Peter Plica. 2011. „Zapobieganie powstawaniu pęknięć poprzez wprowadzenie zmian w procesie produkcyjnym” (ekspertyza). Monachium. Dr. Plica Ingenieure Partnerschaft für Bauwesen.
[10] PN-EN 13230-1 Kolejnictwo. Tor. Podkłady i podrozjazdnice betonowe. Część 1: Wymagania ogólne.
[11] PN-EN 13230-2 Kolejnictwo. Tor. Podkłady i podrozjazdnice betonowe. Część 2: Podkłady monoblokowe z betonu sprężonego.
[12] PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
[13] PN-D-95014:1997 Nawierzchnia kolejowa. Sosnowe, dębowe i bukowe materiały drzewne nawierzchni kolejowej nasycane olejem impregnacyjnym.
[14] Sancewicz Stanisław. 2010. Nawierzchnia kolejowa. Polskie Linie Kolejowe.
[15] Surowska Barbara. 2002. Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją. Lublin. Politechnika Lubelska.
[16] www.arcor.de (dostęp 04.08.2017 r.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5fc0877b-1cdf-46e8-991e-89d2cd1265f8
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2017.11.56