Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5f93282d-12bf-43c9-8253-cb417ce5acb4

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Wysokotemperaturowe utlenianie cienkiej folii Ni3Al w atmosferze powietrza z dodatkiem SO2

Autorzy Pietryka, I.  Żurek, Z.  Jaroń, A.  Jóźwik, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN High temperature oxidation of Ni3Al thin foil in air atmosphere containing SO2
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Utleniano stop na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al w atmosferze powietrza i atmosferze powietrza z dodatkiem 1% SO2. Wytop stopu poddano obróbce plastycznej i wygrzewaniu rekrystalizującemu w 1000°C w atmosferze argonu. Proces utleniania prowadzono w temperaturze 900 i 1100oC przez 24 h. Stwierdzono, że na powierzchni próbek tworzy się dwuwarstwowa zgorzelina, zbudowana z NiO, Al2O3 oraz spinelu NiAl2O4. Wielkość przyrostu masy próbek zależy od składu atmosfery oraz temperatury. Dominującym procesem jest tworzenie się NiO. Stwierdzono, że niewielka ilość SO2 obniża szybkość korozji badanego stopu, co jest związane z reakcjami zachodzącymi na powierzchni zgorzeliny.
EN An alloy based on the Ni3Al intermetallic phase matrix was oxidized in an atmosphere of air and in air containing 1% SO2. The alloy melt was subjected to plastic working and recrystallizing annealing at 1000°C under an atmosphere of argon. The oxidation process was carried out at 900 and 1100oC for 24 hours. It was found that two-layer scale composed of NiO, Al2O3 and NiAl2O4 spinel was formed on the sample surface. The rate of the sample weight increment depended on the composition of the atmosphere and temperature. The dominant process was the formation of NiO. Small amounts of SO2 were observed to reduce the corrosion rate in the investigated alloy, which was associated with reactions occurring on the surface of scale.
Słowa kluczowe
PL intermetalik   Ni3Al   wysokotemperaturowe utlenianie   SO2  
EN intermetallic   Ni3Al   high temperature oxidation   SO2  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2015
Tom nr 5
Strony 190--196
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Pietryka, I.
autor Żurek, Z.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska, zzurek@chemia.pk.edu.pl
autor Jaroń, A.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska, aj@chemia.pk.edu.pl
autor Jóźwik, P.
  • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii, pjozwik@wat.edu.pl
Bibliografia
1. Z. Bojar, W. Przetakiewicz, Materiały metalowe z udziałem faz międzymetalicznych, BEL Studio, Warszawa, 2006.
2. W. H. Lee, R. Y. Lin, Materials Chemistry and Physics, 77, 2002, 86–96.
3. H.M. Saffarian, Q. Gan, R. Hadkar, G.W. Warren, Corrosion 52, 8, 1996, 626-633.
4. K.S. Kumar, C.T. Liu, JOM, 45, 6, 1993, 28.
5. M. Demura, Y. Suga, O. Umezawa, K. Kishida, E. P. George, T. Hirano, Intermetallics, 9, 2001, 157-167.
6. S.H. Kim, M.H. Oh, K. Kishida, T. Hirano, D.M. Wee, Materials Letters, 58, 2004, 2867.
7. W. Gao, Z. Li, Z. Wu, S. Li, Y. He, Intermetallics, 10, 2002, 263-270.
8. G.D. Sulka, P. Jóźwik, Intermetallics, 19, 2011, 974-981.
9. G.J. Cao, L. Geng, Z.Z. Zheng, M. Naka, Intermetallics 15, 2007, 1672–1677.
10. V.K. Sikka, S.C. Deevi, S. Viswanathan, R.W. Swindeman, M.L. Santella, Intermetallics 8, 2000, 1329-1337.
11. N.S. Stoloff, C.T. Liu, S.C. Deevi, Intermetallics 8, 2000, 1313-1320.
12. Y.F. Han, Z.P. Xing, Stractural Intermetallics, 1997, 713-719.
13. S.C. Deevi, V.K. Sikka, Intermetallics 4, 1996, 357-375.
14. F.H. Stott, G.C. Wood, J. Stringer, Oxidation of Metals 44, 1995, 113-145.
15. S.C. Deevi, V.K. Sikka, C.T. Liu, Progress in Materials Science 42, 1997, 177-192.
16. J.D. Kuenzly, D.L. Douglass, Oxidation of Metals 8, 1974, 139-178.
17. D. Lee, M. L. Santella, I.M. Anderson, G.M. Pharr, Intermetallics 13, 2005, 187–196.
18. S.O. Moussa, K. Morsi, Journal of Alloys and Compounds 426, 2006, 136–143.
19. M. Homa, Wysokotemperaturowe siarkowanie stali typu Fe-Cr-Al: aktualny stan i perspektywy badań, Instytut Odlewnictwa, Kraków, T. XLVIII, 4, 2008, 19-41.
20. W.H. Lee, Materials Chemistry and Physics 76, 2002, 26–37.
21. Z. Bojar, P. Jóźwik, Sposób wytwarzania mikrokrystalicznych, plastycznych w temperaturze pokojowej, taśm z jedno i dwufazowych stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al, WAT, Patent 209444.
22. Z. Bojar, P. Jóźwik, Sposób kształtowania parametrów wytrzymałościowych wysokowytrzymałych taśm ze stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al, WAT, Patent 205660.
23. Z. Bojar, P. Jóźwik, J. Bystrzycki, Sposób wytwarzania nanokrystalicznych taśm ze stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al, WAT, Patent 215410.
24. Z. Bojar, P. Jóźwik, Sposób kształtowania parametrów wytrzymałościowych nanokrystalicznych taśm ze stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al, WAT, Patent 215424.
25. PDF International Centre for Diffraction Data 12 Campus Boulevard Newtown Square.
26. S. Mrowec, Defekty struktury i dyfuzja atomów w kryształach jonowych, PWN, Warszawa,1974.
27. Y.K. Rao, Stoichiometry and Thermodynamics of Metallurgical Processes, 1985, 627.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5f93282d-12bf-43c9-8253-cb417ce5acb4
Identyfikatory
DOI 10.15199/40.2015.5.9