Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5f9314ee-dd5c-42a7-9fe3-56d5850a2756

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Aspekty wpływu badań kontrolnych na ograniczenie szkodliwych składników spalin z samochodów osobowych

Autorzy Idzior, M.  Czapliński, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Aspects of the impact of control tests on the limitation of the impact of carbon ingredients in passenger cars in atmosphere
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano wybrane aspekty związane z wpływem toksycznych składników spalin z pojazdów osobowych na zanieczyszczenie środowiska naturalnego i zdrowie ludzi. W pracy opisano strukturę ilościową pojazdów samochodowych, które są w eksploatacji w Polsce. Przedstawiono strukturę używanych samochodów osobowych, które zostały sprowadzone zza granicy i pierwszy raz zarejestrowane w Polsce. Opisano także procedurę wykonywania okresowych badań kontrolnych w stacjach diagnostycznych w zakresie emisji spalin. Wyniki badań pozwoliły na wyodrębnienie grupy pojazdów, która nie spełnia dopuszczalnych limitów zanieczyszczeń ustalonych przez ustawodawcę.
EN This article describes selected aspects of the toxic components of passenger car exhaust to pollute the environment and human health. The paper describes the quantitative structure of motor vehicles that are in operation in Poland. The structure of used passenger cars was imported from abroad and first registered in Poland. The procedure for performing periodic diagnostic tests in exhaust emission diagnostics was also described. The results of the tests allowed to isolate a group of vehicles that did not meet the permissible limits of pollution determined by the legislator.
Słowa kluczowe
PL spaliny samochodowe   zanieczyszczenie środowiska   okresowe badania techniczne pojazdów  
EN car exhaust   environment pollution   vehicles periodic technical inspections  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 906--909, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Idzior, M.
autor Czapliński, E.
Bibliografia
1. Merkisz J., Pielecha J., Radzimiński S., Pragmatyczne podstawy ochrony powietrza atmosferycznego w transporcie drogowym.” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 60-965 Poznań, pl. M. Skłodowskiej – Curie 2. Poznań 2009.
2. Merkisz J., Pielecha J., Emisja cząstek stałych ze źródeł motoryzacyjnych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
3. Merkisz J., Piekarski W., Słowik T., Motoryzacyjne Zanieczyszczenia Środowiska. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie (2005r., Lublin).
4. Opracowanie własne na podstawie GUS 2016.
5. https://www.avl.com/-/avl-real-driving-emissions-development-for-passenger-cars 2017-03-25.
6. http://www.newsweek.pl/styl-zycia/liczba-samochodow-w-polsce-europie-i-na-swiecie-statystyk 2017-11-13.
7. Dz.U.2012.996 – ze zmianami.
8. https://www.google.pl/search? dostęp 2017- 09 -11.
9. Wyniki badań, opracowanie własne 2016r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5f9314ee-dd5c-42a7-9fe3-56d5850a2756
Identyfikatory