Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5f8b888c-85e4-4b67-81eb-1ec4511191b3

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wypadki w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych : analiza zdarzeń z lat 2010-2015

Autorzy Pająk, M.  Madej, M.  Ozimina, D.  Milewski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Accidents in road transport of dangerous goods : analysis of events in the years 2010-2015
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono statystykę wypadków w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych. Statystyka została opracowana na podstawie danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wnioski płynące z jej analizy są podstawą do określenia poziomu ryzyka jakie stwarza drogowy transport towarów niebezpiecznych. Artykuł zawiera także szczegółowe kryteria kwalifikacyjne, na podstawie których opracowano statystykę. Zostały również zaprezentowano mapy z przestrzennym rozmieszczeniem wypadów w transporcie drogowym z udziałem towarów niebezpiecznych.
EN he paper presents the statistics of accidents in road transport of dangerous goods. The statistics is based on data of the National Headquarters of The Fire Service and the Chief Inspectorate for Environmental Protection. The conclusions of its analysis are the base for determining the risk level posed by road transport of dangerous goods. The article also provides detailed eligibility criteria that are the base of the statistics. The maps of the spatial distribution of accidents in road transport of dangerous goods were also presented.
Słowa kluczowe
PL wypadki drogowe   statystyka wypadków   poziom ryzyka   transport drogowy   towar niebezpieczny   transport drogowy towarów niebezpiecznych  
EN road accidents   statistics of crash   level of risk   road transport   dangerous goods   road transport of dangerous goods  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 10
Strony 85--91
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., il., tab., wykr.
Twórcy
autor Pająk, M.
autor Madej, M.
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn; 25-314 Kielce; al. 1000-lecia P.P. 7
autor Ozimina, D.
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn; 25-314 Kielce; al. 1000-lecia P.P. 7
autor Milewski, K.
  • Trzuskawica S.A, Sitkówka 24, 26-052 Sitkówka- Nowiny
Bibliografia
1. Michalik J, Gajek A., Gredecki S., Piękniewski M., Słomka L., Janik P., Dziwulski D., Zając S., Zagrożenia poważnymi awariami w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce, „Bezpieczeństwo pracy” 09/2009.
2. http://www.bbc.com/news/10500068, [dostęp: 2016-05-16].
3. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli „Wykonywanie zadań przez administracje publiczną w zakresie bezpieczeństwa przewozów towarów niebezpiecznych” 2012 rok.
4. Drewek W., Ryzyko powstania wypadku w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, Logistyka 6/2014.
5. Dane statystyczne udostępnione przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.
6. Wypadki drogowe w Polsce w 2014 roku, Komeda Główna Policji, Warszawa 2015.
7. Pająk M., Madej M., Ozimina D., Milewski K, Transport drogowy towarów niebezpiecznych – prognoza na lata 2015-2020, Autobusy 4/2016.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5f8b888c-85e4-4b67-81eb-1ec4511191b3
Identyfikatory