Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5f4cc7cd-68d5-4acb-a198-02c5b45ce596

Czasopismo

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Tytuł artykułu

Wpływ dyfuzyjności cieplnej na pole temperatury w gruncie

Autorzy Biernacka, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of thermal diffusivity on ground temperature
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL O przydatności gruntu, jako magazynu energii, świadczą jego właściwości cieplne, które w dużym stopniu zależą od wilgotności, struktury i rodzaju gruntu. Czynnikiem, który bezpośrednio wpływa na pole temperatury gruntu jest dyfuzyjność cieplna. W artykule omówiono zależność dyfuzyjności cieplnej od stopnia wilgotności gruntu. Przedstawiono rozkłady temperatury gruntów piaszczystych i gliniastych w zależności od wartości dyfuzyjności cieplnej.
EN The usefulness of the ground as an energy storage is testified by its thermal properties that largely depend on the moisture content and the ground type. The factor that directly affects temperature field of the soil is thermal diffusivity. The article discusses the dependence of thermal diffusivity on the degree of the ground moisture. Temperature distribution versus thermal diffusivity is presented concerning sandy and clay soil.
Słowa kluczowe
PL stopień wilgotności gruntu   dyfuzyjność cieplna gruntu   temperatura gruntu  
EN degree of ground moisture   ground thermal diffusivity   ground temperature  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Rocznik 2013
Tom T. 44, nr 12
Strony 513--515, 525
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Biernacka, B.
  • Katedra Ciepłownictwa, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, b.biernacka@pb.edu.pl
Bibliografia
[1] PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntów
[2] Baggs SA: Remote prediction of ground temperature in Australian soils and mapping its distribution. Journal of Solar Energy, Vol. 30, No. 4, 351-366, 1983
[3] Farouki O.T.: Thermal Properties of Soils. Series on Rock and Soil Mechanics, Vol. 11, 1986
[4] Kędziora A., Podstawy agrometeorologii. PWRiL, Poznań, 1995
[5] Usowicz B., Cieplne właściwości wybranych podłoży ogrodniczych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1996
[6] Usowicz B.: Szacowanie cieplnych właściwości gleby. Acta Agrophysica, 2002
[7] Baggs SA: Australian earth-covered buildings, Appendix A: Analysing a site for ground temperature suitability. Published by New South Wales University Press, Kensington NSW Australia, s. 154-174, 1985
[8] Carslaw H.S., Jaeger J.C.: Conduction of Heat in Solids, 2nd edition, Oxford Science Publishers, Oxford, 1959
[9] Popiel C.O., Wojtkowiak J., Prętka I.: Effect of surface cover on ground temperature season 's fluctuations. Foundations of Civil and Environmental Engineering, No. 2, Poznań, 2002
[10] Biernacka B.: Badania doświadczalne naturalnego pola temperatury gruntu. Praca doktorska, Politechnika Białostocka, 2006
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5f4cc7cd-68d5-4acb-a198-02c5b45ce596
Identyfikatory