PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Poprawa efektywności planowania i realizacji dostaw z wykorzystaniem rejestru lokalizacji opartego na identyfikatorach GLN

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Improving the efficiency of planning and execution of deliveries with the use of a register of locations based on GLN identifiers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Efektywność procesów logistycznych w dużej mierze warunkowana jest skutecznym i sprawnym przepływem informacji w łańcuchach dostaw. W przypadku planowania i realizacji dystrybucji kluczową informacją jest ta o warunkach funkcjonowania lokalizacji z/do których realizowane są dostawy. Informacje o lokalizacjach są wykorzystywane przez wiele niezależnych podmiotów, współpracujących w łańcuchach dostaw. Fakt ten szczególnie uwypukla istotne znaczenie standaryzacji danych, na którą odpowiedzią jest zastosowanie globalnych identyfikatorów, w tym kontekście numeru GLN (Global Location Number). W artykule Autorka przedstawia ideę identyfikatora GLN, obecny zakres jego wykorzystania w praktyce biznesowej oraz koncepcje funkcjonowania rejestru lokalizacji opartego na identyfikatorach GLN. Rejestr GLN ma stanowić globalną, otwartą i zestandaryzowaną bazę danych, w której każda lokalizacja oznaczona identyfikatorem GLN opisywana jest szeregiem parametrów i atrybutów charakteryzujących jej fizyczne cechy oraz warunki realizacji operacji logistycznych w danym miejscu. Autorka opisuje wpływ zastosowania rejestru lokalizacji opartego na identyfikatorach GLN na efektywność planowania i realizacji dostaw, prezentując wyniki pilotażowego wdrożenia rejestru w formie analizy studium przypadku dużego operatora logistycznego. Przedstawione wyniki zmian badanych wskaźników efektywności procesów dystrybucji zanotowane w badanym przypadku potwierdzają korzyści zastosowania rejestru lokalizacji w praktyce biznesowej. W ostatniej części artykułu nakreślono dalsze kierunki rozwoju rejestru lokalizacji opartego na identyfikatorach GLN.
EN
The efficiency of logistics processes largely depends on the effective and efficient flow of information in the supply chains. In the case of planning and implementation of distribution, the key information is the information about the operating conditions of the locations from/to which deliveries are made. Location information is used by many independent entities cooperating in supply chains. This fact emphasizes the importance of data standardization, to which the answer is the use of global identifiers, in this context of the GLN (Global Location Number). In the article the author presents the idea of the GLN identifier, the current scope of its use in business practice and the concept of functioning of the register of locations based on GLN identifiers. The GLN register is to be a global, open and standardised database in which each location marked with the GLN identifier is described by a number of parameters and attributes characterising its physical features and the conditions for the implementation of logistic operations in a given location. The author describes the impact of using the register of locations based on GLN identifiers on the effectiveness of planning and execution of deliveries, presenting the results of the pilot implementation of the register in the form of a case study of a large logistics operator. The presented results of changes in the examined distribution process efficiency indicators recorded in the examined case confirm the benefits of using the location register in business practice. In the last part of the article further directions of development of the localization register based on GLN identifiers were outlined.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
70--77
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Instytut Logistyki i Magazynowania
Bibliografia
 • [1] Beamon B. M., 1999. Measuring supply chain performance, “International journal of operations & production management”, 19 (3), p. 275-292, DOI: 10.1108/01443579910249714
 • [2] Bigaj Z., Koliński A., 2017, The analysis of the cold supply chain efficiency with the use of mobile technology, “LogForum” 13 (1), p. 77-90, http://dx.doi. org/10.17270/J.LOG.2017.1.7
 • [3] Brandenburg M., 2016. Supply chain efficiency, value creation and the economic crisis – An empirical assessment of the European automotive industry 2002–2010, International Journal of Production Economics, 171 (3), p. 321-335, DOI: 10.1016/j. ijpe.2015.07.039
 • [4] Cudzilo M., Voronina R., Improving the efficiency of planning and execu-tion of deliveries with the use of a location register based on GLN identifiers, in: Kolinski A., Dujak D., Golinska-Dawson P. (eds.), Integration of information flow for greening supply chain management, Springer, Cham, 2019 – in press.
 • [5] Cudziło M., Niemczyk A., 2017, Usprawnienie procesów dystrybucji i magazynowej obsługi dostaw przez wdrożenie standardów GS1, [w:] Wybrane problemy współczesnej logistyki w świetle badań naukowych i praktyki biznesowej, pod red. Cyplik P. , Adamczak M., WSL, Poznań 2017, s. 49-63.
 • [6] Dujak D, Cudziło M., Voronina R., Koliński A., 2018, Analysing the efficiency of logistic actions in complex supply chains - conceptual and methodological assumptions of research, “LogForum” 14 (2) 2018, p. 171-184.
 • [7] Dujak D., Zdziarska M., Koliński A., 2017. GLN standard as a facilitator of physical location identification within process of distribution, “LogForum” 13 (3), p. 247-261.
 • [8] Eisenhardt K., Graebner M. (2007). Theory building from cases: opportunities and challenges, Academy of Management Journal, Vol. 50, No. 1, p. 25-32.
 • [9] Geunes J., Romeijn H. E., van den Heuvel W., 2016. Improving the efficiency of decentralized supply chains with fixed ordering costs, “European Journal of Operational Research” 252 (3), p. 815- 828, DOI: 10.1016/j.ejor.2016.02.004
 • [10] Govindan, K., Sarkis, J., Jabbour, C. J. C., Geng, Y., & Trandafir, M. (2017). Eco-efficiency based green supply chain management: Current status and opportunities, “European Journal of Operational Research”, 10, p. 57.
 • [11] Hałas E. (red.), Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2012.
 • [12] Horzela A., Kolinski A., Domanski R., Osmolski W. (2018). Analysis Of Use Of Communication Standards On The Implementation Of Distribution Processes In Fourth Party Logistics (4PL), “Business Logistics in Modern Management”, 18, p. 299-315
 • [13] Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak St. (red.), Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.
 • [14] Kizyn M., Poradnik przechowywania substancji niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi unijnymi REACH i CLP, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2011.
 • [15] Korzeniowski, A., Praiss, A., & Zmich, J. (2018). Comparative Analysis Of The Quality Of Digitally Printed Barcodes, “Business Logistics in Modern Management”, 18, p. 709-724.
 • [16] Li D., O'Brien C., 1999. Integrated decision modeling of supply chain efficiency, “International journal of production economics”, 59 (1), p. 147-157, DOI: 10.1016/S0925-5273(98)00097-8
 • [17] Lichocik G., Sadowski A., 2013, Eficiency of supply chain management. strategic and operational approach, “LogForum” 9 (2), p. 119-125.
 • [18] Mishra R. K., 2012. Measuring Supply Chain Efficiency: a Dea Approach, “Journal of Operations and Supply Chain Management”, 5 (1), 45-68, DOI: 10.12660/joscmv5n1 p. 45-69.
 • [19] Nakatani K., Chuang T. T., Zhou D. (2006). Data synchronization technology: standards, business values and implications, “Communications of the Association for Information Systems”, Vol. 17(1), p. 962-994.
 • [20] Niemczyk A., (2015), Warehouse processes in enterprises, in: Kolinski A. (eds.), Logistics Management - modern development trends, Poznan School of Logistics Press, Poznan 2016, 73-86.
 • [21] Siggelkow N. (2007). Persuasions with Case Studies, “Academy of Management Journal”, Vol. 50, No. 1, p. 20-24.
 • [22] Śliwczyński B., Hajdul M., Golińska P. (2012). Standards for transport data exchange in the supply chain– pilot studies. KES International Symposium on Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications. Berlin Heidelberg: Springer Verlag.
 • [23] Yin R. K., (2009), Case Study Research. Design and Methods, SAGE Publications, Thousand Oaks.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5f376a19-fcce-4671-9a19-1662fedb3765
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.