Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5f2feebc-342e-490d-a23e-283b3820c095

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Quality. Production. Improvement

Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo małych i mikroprzedsiębiorców w świetle nowej Konstytucji Biznesu - analiza i ocena najważniejszych przepisów

Autorzy Słaby, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Security of small and medium enterprises in the eyes of the law Bussines Constitution – to subject of important legal rules to analysis
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Tekst ma na celu rozważyć nowe rozwiązania prawne stworzone dla bezpieczeństwa małych i mikroprzedsiębiorców. Wprowadzonych ustawą z dnia 6 marca 2018r. wchodzącą w życie 30 kwietnia 2018r. jednocześnie zastępującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. Autor zwraca szczególną uwagę na fakt, iż ustawa prawo przedsiębiorców należy do grupy regulacji tworzących Konstytucję Biznesu, której ideały wymierzone są w dezaktywację najbardziej uciążliwych przepisów utrudniających codzienne funkcjonowanie biznesu. Pierwsze spojrzenia autor opiera na propagowanej ideologii rozpowszechnianej przez grupę ustawodawczą jednocześnie starając się za pomocą dogmatyczno-prawnej analizy skonfrontować z Polską rzeczywistością administracyjną przepisów prawa. Ustawa mimo wszystko zdaniem autora stanowi znaczny krok na przód. Dzięki chociażby takim uproszczeniom dla przedsiębiorców jak m.in.: wprowadzenie odpowiedzialności urzędników administracyjnych za dokonane decyzje, ustanowienie rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, uproszczenie i zmniejszenie obowiązków dla przedsiębiorców.
EN The article is an analysis of new legal solutions created for the safety of small and micro-entrepreneurs, which were implemented by the Act of March 6, 2018 coming into force on April 30, 2018, and replacing the Freedom of Business Activity Act of July 2, 2004. The author pays particular attention to the fact that the Act belongs to a group of regulations from the Business Constitution, goal of which is deactivation of the most anti-business regulations. The author bases his views on the propagated ideology, disseminated by the legislative group and he is trying the same time to confront Polish administrative reality with new regulations, using dogmatic and legal analysis. Notwithstanding, in the author's opinion, the Act is a significant step forward, due to such facilitations for entrepreneurs as, among others: implementation of administrative officials responsibility for their decisions, establishing an advocate of small and medium enterprises, simplifying and reducing obligations for businesses.
Słowa kluczowe
PL działalność gospodarcza   konstytucja biznesu   prawo przedsiębiorców   prawo gospodarcze  
EN economic activity   business constitution   entrepreneurs' law   business law  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Quality. Production. Improvement
Rocznik 2018
Tom No. 2 (9)
Strony 169--176
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Słaby, M.
  • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Katedra Prawa Rzymskiego, Logiki oraz Teorii i Historii Prawa, mats.slaby@gmail.com
Bibliografia
[1] Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy – Prawo przedsiębiorców z 21.11.2017 r., druk nr 2051 Sejmu VIII kadencji, dostępny na: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/ druk.xsp?nr=2051 (sprawdzono: 16.4.2018 r.), s. 2
[2] Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 648)
[3] Ustawa z 6.3.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647).
[4] Ustawa z 6.3.2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649)
[5] Ustawa z 6.3.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 650)
[6] Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646)
[7] Kotowicz B., Słaby M. Ułatwienia dla przedsiębiorców – próba oceny nowych rozwiązań prawnych. Monitor Prawniczy Dodatek, Nr 13/2018
[8] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173 poz. 1807 ze zm.)
[9] Sienkiewicz K., Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, 2018; https://konstytucjabiznesu.biz/rzecznik-malych-srednich-przedsiebiorcow/ 20.02.2018
[10] Miazek K., Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców poznamy za pół roku. 2018; http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rzecznik-malych-i-srednich-przedsiebior cow# 30.04.2018
[11] Kostrzycka B. Ustawa Prawo przedsiębiorców a zmiany relacji z organami skarbowymi 2018; https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ustawa-prawo-przedsiebiorcow-a-zmiany-relacji-z-organami-skarbowymi 09.05.2018
[12] https://www.premier.gov.pl/mobile/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-rzeczniku-malych-i-srednich-przedsiebiorcow.html
[13] https://konstytucjabiznesu.biz/rzecznik-malych-srednich-przedsiebiorcow/
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5f2feebc-342e-490d-a23e-283b3820c095
Identyfikatory
DOI 10.30657/qpi.2018.09.12