Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5e825d7a-95b6-4555-b11f-985b203b5fd8

Czasopismo

Przegląd Mechaniczny

Tytuł artykułu

Ocena chropowatości powierzchni czołowych rur po cięciu tlenowym z zastosowaniem robota przemysłowego

Autorzy Pałubicki, S.  Plichta, J. 
Treść / Zawartość http://www.przegladmechaniczny.pl/
Warianty tytułu
EN The roughness evaluation of the pipe frontal surfaces after oxygen cutting using an industrial robot
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Cięcie termiczne (tlenem lub plazmą) jest najczęściej stosowanym zabiegiem przy wykonywaniu elementów konstrukcji stalowych. Cięcie rur o różnych przekrojach, do przenikających się wzajemnie, trójwymiarowych szkieletów konstrukcji, jest procesem trudnym, w którym niezbędne jest wykorzystanie programu komputerowego do opracowania trajektorii ruchu palnika. Trudności narastają, gdy jednocześnie z cięciem wykonuje się ukosowanie pod późniejsze spawanie elementów. Tematem artykułu jest ocena chropowatości powierzchni elementu wchodzącego w skład anody będącej częścią systemu ochrony katodowej morskich wież wiatrowych. W procesie cięcia tlenem rur stalowych wykorzystano zrobotyzowane stanowisko wyposażone w robot Fanuc Arc MATE 120iC z oprogramowaniem Tube Cut Universal. Dokonano również weryfikacji chropowatości ciętych elementów w odniesieniu do wymagań obowiązujących norm PN-EN ISO.
EN Thermal cutting (plasma or oxygen) is the most commonly used procedure for manufacturing steel structures. Cutting pipe with different intersections to the crossing each other, three-dimensional skeletons of structure is a difficult process in which it is necessary to use a computer program to draw the trajectory of motion of the burner Difficulties are growing when cutting chamfering is performed for the subsequent welding operations. The subject of this article is to assess the roughness of the frontal surface of the anode element which is a part of cathodic protection system of the sea wind towers. In the process of oxygen cutting of steel pipes robotized stand with Fanuc Robot Arc MATE 120iC and Tube Cut Universal software were used. The cutting roughness was verified with regard to the requirements of PN-EN ISO standards.
Słowa kluczowe
PL cięcie termiczne   klasa jakości powierzchni   klasy wykonania  
EN thermal cutting   surface quality class   machining classes  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Czasopismo Przegląd Mechaniczny
Rocznik 2015
Tom nr 11
Strony 15--22
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Pałubicki, S.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Produkcji, ul. Racławicka, 15-17, 75-620 Koszalin, es.polubicki@op.pl
autor Plichta, J.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Produkcji, ul. Racławicka, 15-17, 75-620 Koszalin
Bibliografia
1. Poradnik inżyniera. Spawalnictwo. Praca pod red. dr. inż. Jana Pilarczyka. T. II.: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.
2. Karpiński S., Moszumański J., Radwan-Wiatrowski K.: Laboratorium z podstaw spawalnictwa. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2001.
3. Klimpel A.: Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali - technologie. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
4. Tasak E.: Zmiany zachodzące w strefie wpływu ciepła podczas cięcia termicznego. Przegląd Spawalnictwa nr 2, 1982, ss. 5-10.
5. PN-EN 10025-2:2007: Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.
6. Norma PN-EN 1090-2+A1:2012: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.
7. Norma PN-EN ISO 9013:2008: Cięcie termiczne - Klasyfikacja cięcia termicznego - Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości.
8. TCU (Tube Cut Universal). Instrukcja obsługi. Meerane: ZIS Industrietechnik GmbH, 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5e825d7a-95b6-4555-b11f-985b203b5fd8
Identyfikatory