Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5e78dd85-1938-455e-ae04-6227937ca9f0

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Określanie parametrów kruchości łupków ilastych na podstawie wyników interpretacji danych geofizyki otworowej, modelowań teoretycznych oraz pomiarów laboratoryjnych

Autorzy Bała, M. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Determination of the parameters of shale gas formations brittleness on the basis of the interpretation of well logging data, theoretical modeling, and laboratory measurements
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Mechaniczne własności łupków ilastych odgrywają zasadniczą rolę przy prognozowaniu zabiegów szczelinowania hydraulicznego i udostępnianiu węglowodorów ze skał zbiornikowych o niskiej przepuszczalności. Skały te charakteryzują się zróżnicowaną kruchością, którą można rozpatrywać w aspekcie składu mineralnego i parametrów sprężystych. Jedną z możliwości oceny wskaźnika kruchości skały (BI) jest jego wyrażenie poprzez parametry sprężystości: moduł Younga (E) i współczynnik Poissona (ν). W pracy przedstawiono wyniki dotyczące określania parametrów kruchości dla utworów sylurskich i ordowickich w otworach K-1, W-1 i O-2, usytuowanych w basenie bałtyckim. Dynamiczne moduły Younga i współczynniki Poissona oraz inne parametry sprężystości skał określano na podstawie teoretycznych relacji Biota-Gassmanna przy użyciu programu ESTYMACJA TP oraz wyników kompleksowej interpretacji danych geofizyki otworowej.
EN Mechanical properties of shale gas formations are crucial in hydraulic fracturing for gas production in low permeability reservoirs. Such rocks are characterized by various brittleness index which is considered in aspects of mineral composition and elastic properties. One possibility of rocks brittleness index (BI) evaluation is its expression through the parameters of elasticity: Young modulus (E) and Poisson’s ratio (ν). The results for determining the parameters of the brittleness of the Silurian and Ordovician sediments in K-1, W-1 and O-2 boreholes, located in the Baltic Basin. Young dynamic modulus and Poisson’s ratios and other parameters of elasticity of rocks were determined on the basis of theoretical Biot – Gassmann relationships using ESTYMACJA TP software and the results of a comprehensive interpretation of well logging data.
Słowa kluczowe
PL łupki ilaste   kruchość   parametry   geofizyka otworowa  
EN shale gas formations   brittleness   parameters   well logging data  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 107--111
Opis fizyczny Bibliobgr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Bała, M.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
Bibliografia
[1] Bała M., Cichy A. – Metody obliczania prędkości fal P i S na podstawie modeli teoretycznych i danych geofizyki otworowej – program Estymacja. Monografia. Wydawnictwa AGH 2006, s. 89.
[2] Bała M. – Obliczanie parametrów sprężystych w otworach K-1 i O-2 oraz porównanie ich z parametrami określonymi z obrazów falowych. IV i V etap prac realizowanych w ramach zadania 10 w projekcie MWSSSG Polskie Technologie dla Gazu Łupkowego, 2015.
[3] Grieser B., Bray J. – Identification of production potential in unconventional reservoirs: SPE Production and Operations Symposium 2007. SPE 106623.
[4] Jarvie D.M., Hill R.J., Ruble T.E., Pollastro R.M. – Unconventional shale-gas systems: the Mississippian Barnett Shale of North-Central Texas as one model for thermogenic shale-gas assessment. AAPG Bulletin 2007, vol. 91, pp. 475 – 499.
[5] Perez R., Marfurt K. – Calibration of Brittleness to Elastic Rock Properties via Mineralogy Logs in Unconventional Reservoirs. Adapted from oral presentation given at AAPG International Conference and Exhibition, Cartagena, Colombia, 8 – 11 September 2013.
[7] Wang F.P., Gale J.F. – Screening criteria for shale-gas system. Gulf Coast Asso. Geol. Soc. Trans. 2009, vol. 59, pp. 779 – 793.
[6] Ribacchi R. – Mechanical tests on pervasively jointed rock material: insight into rock mass behaviour. Rock Mechanics and Rock Engineering 2000, vol. 33, pp. 243 – 266.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja I. Poszukiwania złóż węglowodorów, 1. Geologia i geofizyka otworowa
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5e78dd85-1938-455e-ae04-6227937ca9f0
Identyfikatory