Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5e717ec0-0493-410c-b122-66f7779750d6

Czasopismo

Przegląd Komunikacyjny

Tytuł artykułu

Koncepcje przywrócenia obsługi transportem zbiorowym Starego Miasta w Elblągu

Autorzy Stoeck, T. 
Treść / Zawartość http://www.transportation.overview.pwr.edu.pl/pl/strona-glowna/
Warianty tytułu
EN The concept of reinstatement of public transport services within the Old Town in Elbląg
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono propozycje rozwoju systemu komunikacji zbiorowej w Elblągu, które stanowią alternatywę dla obecnych założeń polityki transportowej w obszarze ścisłego centrum miasta. Zwrócono uwagę na problem omijania siecią połączeń publicznych obszarów zabytkowych, eliminując bezpośredni dojazd do wybranych placówek użyteczności publicznej, np. dla osób w podeszłym wieku czy niepełnosprawnych. W poszczególnych propozycjach odniesiono się do wariantów obowiązujących w przeszłości, które mogłyby zostać przywrócone po uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań. Pozwalają na to chociażby rozwiązania techniczne, dzięki którym możliwa jest znaczna redukcja drgań i ograniczenie emisji spalin na poziomie ulicy, a tym samym brak destrukcyjnego wpływu na istniejącą zabudowę historyczną.
EN This paper presents proposals for the development of public transport system in Elbląg which are an alternative for present transport policy assumptions within the core city area. Attention has been paid to the problem of passing around the historic areas by network of public transport connections, thus eliminating a direct approach to chosen public utility institutions, for example, for elderly or disabled people. Individual proposals relate to the variants being in operation in the past which could be reinstated after taking into account current conditions. This is allowed even by technical solutions, owing to which a considerable reduction of environmental vibration and exhaust gas emission at the street level is possible, and the same no destructive effect on the existing historic buildings.
Słowa kluczowe
PL komunikacja miejska   transport zrównoważony   obszar zabytkowy  
EN public transport   sustainable transport   historic area  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Przegląd Komunikacyjny
Rocznik 2013
Tom Nr 1
Strony 21--25
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il.
Twórcy
autor Stoeck, T.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych, tstoeck@wp.pl
Bibliografia
[1] Gisterek I., Makuch J. Problemy zapewnienia obsługi komunikacyjnej starego miasta we Wrocławiu. Przegląd Komunikacyjny. Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław 2012, nr 05-06, str. 78-81.
[2] Lubka A., Stiasny M. Atlas tramwajów. Wydawnictwo Kolpress, Poznań 2011, str. 32-33.
[3] Stoeck T. Priorytety utrzymania i rozwoju komunikacji tramwajowej na przykładzie Elbląga. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Radom 2012, nr 05, str. 445-450.
[4] Stoeck T.: Przewóz osób niepełnosprawnych środkami transportu miejskiego w Elblągu. Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław 2012, nr 04, str. 30-35.
[5] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.
[6] Uchwała Nr VII/180/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Elbląga, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
[7] Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/825/06 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26.10.2006 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - miasta Elbląg. Ustalenia kierunków zagospodarowania przestrzennego.
[8] Załącznik do Uchwały Nr XV/825/06 Rady Miejskiej w Elblągu z dn. 03.06.2004r. Zintegrowany program rozwoju transportu publicznego w Elblągu na lata 2004-2013.
[9] http://www.elblag.eu/funduszeUE, dostęp 25.06.2012 r.
[10] http://gdanskietramwaje.psstm.prohost.pl/elblag, dostęp 25.06.2012 r.
[11] http://kronika.tramwajedlaelblazan.pl, dostęp 25.06.2012 r.
[12] http://www.project-system.pl, dostęp 25.06.2012 r.
[13] http://um-elblag.samorzady.pl, dostęp 25.06.2012 r.
[14] http://www.zkm.elblag.com.pl, dostęp 25.06.2012 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5e717ec0-0493-410c-b122-66f7779750d6
Identyfikatory