Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5e2f4933-9552-486c-ad7c-8d069c470497

Czasopismo

Inżynieria Powierzchni

Tytuł artykułu

Wpływ obróbki strumieniowo-ściernej i kulowania na wytrzymałość zmęczeniową stali konstrukcyjnych

Autorzy Miková, K.  Guagliano, M.  Trško, L.  Bokůvka, O.  Żórawski, W.  Nový, F. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Effect of shot-blasting and shot-peening on fatigue strength of structural steels
Konferencja Seminarium Instytutu Mechaniki Precyzyjnej „Aktualne tendencje rozwoju obróbki strumieniowo-ściernej” (6.05.2014, Warszawa, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Proces obróbki strumieniowo-ściernej jest najczęściej stosowaną metodą przygotowania powierzchni bezpośrednio przed procesem natryskiwania cieplnego. Prowadzone są również badania nad innymi metodami, jak: kulowanie, wykorzystanie strumienia wody, obróbka laserowa lub chemiczna. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wpływu obróbki strumieniowo-ściernej i kulowania na wytrzymałość zmęczeniową stali X70 oraz C45. Wyniki badań wytrzymałości zmęczeniowej obydwu stali wykazały pozytywny wpływ umocnienia warstwy wierzchniej w efekcie obróbki kulowaniem oraz obróbki strumieniowo-ściernej, co spowodowało podwyższenie ich granicy wytrzymałości zmęczeniowej.
EN Shot blasting process is the most often used method of surface preparation directly before metallic spraying process. There are some investigations of other methods such as: shot-peening, water stream process, laser treatment or chemical treatment. In the paper are presented results of experimental tests of the effect of shot-blasting and shot-peening on the fatigue strength of X70 and C45 steels. Results of fatigue strength tests for both steels proved a positive effect of the surface layer strengthening as a result of shot-peening and shot-blasting processes involved higher fatigue strength limits.
Słowa kluczowe
PL wytrzymałość zmęczeniowa   obróbka strumieniowo-ścierna   kulowanie  
EN fatigue strength   shot-blasting   shot-peening  
Wydawca Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Czasopismo Inżynieria Powierzchni
Rocznik 2014
Tom nr 1
Strony 3--6
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab., wykr., rys.
Twórcy
autor Miková, K.
  • University of Žilina, Department of Materials Engineering, Žilina, Slovak Republic
autor Guagliano, M.
  • Politecnico di Milano, Department of Mechanics, Italy
autor Trško, L.
  • University of Žilina, Department of Materials Engineering, Žilina, Slovak Republic
autor Bokůvka, O.
  • University of Žilina, Department of Materials Engineering, Žilina, Slovak Republic
autor Żórawski, W.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Kielce
autor Nový, F.
  • University of Žilina, Department of Materials Engineering, Žilina, Slovak Republic
Bibliografia
[1] Pawlowski L: The science and engineering of thermal spray coatings. II ed. John Wiley & Sons, Chichester 2008.
[2] Sen D., Chavan N.M., Rao D.S., Sundararajan G.: Influence of grit blasting on the roughness and the bond strength of detonation sprayed coating. „Journal of Thermal Spray Technology", Vol. 19 (4) June 2010.
[3] Bokuvka O., Nicoletto G., Kunz L., Palcek P., Chalupova M.: Low and high frequency fatigue testing. EDIS ZU Zilina, 2000.
[4] Kunz L.: Experimentální stanovení únavových charakteristik materiálů (Experimental State of Materials Fatigue Characteristics). EDIS ZU Zilina, Zilina 2003 (in Czech).
[5] Skočovský P., Bokůvka O., Konečná R., Tillová E.: Nauka o materiáli pře odbory strojnické (Metal Science for Mechanical Engineering Branches). EDIS ZU Zilina, Zilina 2006 (in Slovák).
[6] Klesnil M., Lukáš P.: Únava kovových materiálů při mechanickém namáhání (Fatigue of Metal Materials at Mechanical Loading), ACADEMIA Praha, 1975 (in Czech).
[7] Guagliano M.: Letná škola únavy materiálov (Sum-mer School of Materials Fatigue) 2010, EDIS ZU Zilina, 2010.
[8] Dvořák L: Materiálové inžinierstvo (Materials Engineering), 9, 2002, p. 77-84 (in Czech).
[9] Holzmann M., Klesnil M.: Křehký a únavový lom materiálů a konstrukcí (Brittle and Fatigue Fracture of Materials and Constructions), SNTL Praha, 1972 (in Czech).
[10] Fett G.: Understanding shot peening: A čase history. In modern casting, 1983.
[11] Abadia F. et al.: Shot peening - a dynamic applica-tion and its future, 2nd Edition, Zurich, MFN, 2006.
[12] Abadia F. et al.: Shot Peening - a dynamic applica-tion and its future. Wetzikon: Metal Finishing News, 2009.
[13] Nový F., Chalupová M., Činčala M., Bokůvka O.: „Acta Mechanica Slovaca", 4-C, 2007, s. 189-194.
[14] Kunz J., Siegl J., Nedbal L: Materiálové Inžinierstvo (Materials Engineering) 14, 2007, s. 44 (in Czech).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5e2f4933-9552-486c-ad7c-8d069c470497
Identyfikatory