Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5dd35f0c-3cc0-4744-a4a6-62206f9439b8

Czasopismo

Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego

Tytuł artykułu

Osady złotonośne doliny potoku Kraszówka (Pogórze Kaczawskie)

Autorzy Urbański, P. 
Treść / Zawartość http://geojournals.pgi.gov.pl/bp/
Warianty tytułu
EN Gold-bearing deposits of the Kraszówka Stream (Kaczawskie Foothills)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Analiza petrograficzna i mineralogiczna 25 panwiowych próbek korytowych umożliwiła rozpoznanie złotonośności holoceńskich aluwiów potoku Kraszówka na Pogórzu Kaczawskim. Wystąpienia złota okruchowego odnotowano w 18 próbkach pobranych na całej długości potoku, jednak jego największe nagromadzenie stwierdzono w środkowym odcinku potoku. Większość znalezionych złocin ma formę blaszkowo-płytkową lub cementacyjno-grudkową i wykazuje różnorodne deformacje mechaniczne. Głównym Źródłem złota okruchowego w osadach korytowych potoku Kraszówka są najprawdopodobniej paleogeńskie „białe” żwiry kwarcowe oraz wodnolodowcowe piaski złotonośne związane ze zlodowaceniami południowopolskimi. Ważną rolę w genezie złota okruchowego odegrały procesy chemicznego rozpuszczania i wtórnej precypitacji złota, prowadzące do powstawania tzw. złota „nowego”. W świetle teorii o odnawialności rozsypisk złotonośnych, istnieją duże szanse na rozpoznanie w osadach aluwialnych doliny Kraszówki stref o bilansowej zawartości złota okruchowego.
EN Samples from alluvia of the Kraszówka Stream (Kaczawskie Foothills) were subjected to petrographic analysis. After this research, gold-bearing deposits of the Holocene Kraszówka alluvia have been diagnosed. Gold occurrence was reported all along the Kraszówka Stream, but its large concentration has been localized by the author within the middle part of the stream. Gold has been identified within 18 of 25 samples collected. Most of gold grains take the foliate-plate and cementation-popular forms and show various types of mechanical deformation. Palaeogene “white” quartz gravels and gold-bearing glaciofluvial sands of the South Polish Glaciations are probably the main source of placer gold. Chemical processes of gold dissolving and reprecipitation took an important part in the origin of placer gold, leading to the formation of so-called “new” gold. In the light of gold-placer renewable theory, there is a good chance to identify zones of economic placer gold concentration in alluvia of the Kraszówka Valley.
Słowa kluczowe
PL złoto okruchowe   minerały ciężkie   osady aluwialne   skały macierzyste   Sudety Zachodnie  
EN placer gold   heavy minerals   alluvial deposits   parental rocks   Western Sudetes   Poland  
Wydawca Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
Rocznik 2010
Tom nr 439 (2)
Strony 375--388
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., wykr., zdj., tab.
Twórcy
autor Urbański, P.
Bibliografia
[1] BOYLE W.R., 1979 — The geochemistry of gold and its deposits. Canada Geol. Surv. Bull., 280.
[2] CAILLEUX A., 1945 — Distincion des galets marins et fluviatiles. Bull. Soc. Géol. France, 15: 375–404.
[3] CYMERMAN Z., 1997 — Strefy ścinania a złoto w Sudetach. W: Metale szlachetne w NE części Masywu Czeskiego i w obszarach przyległych. Geneza, występowanie, perspektywy. Konf. Nauk. 19–21czerwca 1997. Wyd. UWroc., Wrocław.
[4] FOLK R.L., WARD W.C., 1957 — Brazor River bar: a study of significance of grain size parameters. J. Sedim. Petrol., 27, 1: 3–26.
[5] GREFFIE C., BENEDETTI M., PARRON C., AMOURIC M., 1996 — Gold and iron oxide associations under supergene conditions: An experimental approach. Geochim. Cosmochim. Acta, 60: 1531–1542.
[6] GROCHOLSKI A., 1965 — Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Sudetów, skala 1:25 000, ark. Kraszowice. Wyd. Geol., Warszawa.
[7] GRUSZCZYK H., 1984 — Nauka o złożach. Wyd. Geol., Warszawa.
[8] PETROVSKAJA N.V., 1973 — Native gold: 213–216. Nauka, Moskwa.
[9] POWERS M.C., 1953 — A new scale for sedimentary particles. J. Sedim. Petrol., 23: 117–119.
[10] SPECZIK S., WOŁKOWICZ W., 1995 — Origin of alluvial gold – a case study of Bóbr river deposits. W: Mineral deposits: from their origin to their environmental impacts (red. J. Pasava i in.). Proc. 3rd Biennial SGA Meeting. Prague, 28–31 August 1995: 195–198. Balkema, Rotterdam.
[11] UTTER T., 1980 — Rounding of ore particles from the Witwatersrand gold and uranium deposit (South Africa) as an indicator of their detrital origin. J. Sedim. Petrol., 50, 1: 71–76.
[12] WIERCHOWIEC J., 2002 — Morphology and chemistry of placer gold grains – indicators of the origin of the placers: an example from the East Sudetic Foreland, Poland. Acta Geol. Pol., 52: 563–576.
[13] WOJCIECHOWSKI A., 1994 — Złotonośność dorzeczy Odry. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
Uwagi
PL Artykuł w Część 5, Złoża metali
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5dd35f0c-3cc0-4744-a4a6-62206f9439b8
Identyfikatory