Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5d926fc0-11ac-4d3e-b536-0daa4d745a02

Czasopismo

Roczniki Geomatyki

Tytuł artykułu

Analiza głównych problemów integracji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków

Autorzy Izdebski, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of main problems of integration of district WMS services concerning cadastral data
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Działki ewidencyjne to podstawowe dane referencyjne dla prezentacji różnych obiektów zgromadzonych w bazach danych przestrzennych. Dane te rozproszone są w 380 bazach powiatowych, z czego ponad 85% z nich udostępnianych jest poprzez usługę przeglądania WMS. W 2017 roku na bazie istniejących usług powiatowych powstała usługa zbiorcza – Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów KIEG. Artykuł opisuje różnice pomiędzy usługami składowymi – zarówno pod względem formy prezentacji danych, jak i implementacji technicznej, oraz przedstawia problemy, z którymi zetknięto się podczas tworzenia usługi zbiorczej i dodawania do niej kolejnych serwisów.
EN Cadastral parcels are the basic reference data for presentation of various objects stored in spatial databases. Those data are distributed in 380 district bases; over 85% of them are available through the WMS view services. In 2017 the aggregating service was created – Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów KIEG (The National Integration of Land Register), based on existing district services. The paper describes differences between component services – both in terms of data presentation forms and technical implementation, and presents the problems that were encountered during creation of the aggregating service and adding new services.
Słowa kluczowe
PL usługi sieciowe   WMS   infrastruktura danych przestrzennych   ewidencja gruntów i budynków  
EN Web services   WMS   spatial data infrastructure   land and buildings register  
Wydawca Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Wydawnictwo "Wieś Jutra" Sp. z o.o.
Czasopismo Roczniki Geomatyki
Rocznik 2018
Tom T. 16, z. 4(83)
Strony 319--331
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Izdebski, W.
Bibliografia
Izdebski Waldemar, 2014: Koncepcja standaryzacji usług lokalizacji przestrzennej adresów i działek katastralnych (The idea of standardisation of spatial locations of addresses and cadastral parcels). Magazyn Geoinformacyjny GEODETA 2(225): 14-18.
Izdebski Waldemar, 2016: Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce (Good practices of participation of municipalities and districts in creation of spatial data infrastructure in Poland). Warszawa, Geo-System Sp. z o.o.
Geoforum.pl, 2009: Nowości na Geoportal.gov.pl (News in Geoportal.gov.pl). http://geoforum.pl/?page=news&id=5540&link=Nowo%C5%9Bci%20na%20Geoportal.gov.pl
Izdebski Waldemar, 2017a: Analysis of the cadastral data published in the Polish Spatial Data Infrastructure. Geodesy and Cartography 66 (2): 227-240.
Izdebski Waldemar, 2017b: Analiza możliwości zwiększenia dostępności usług sieciowych WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków (Analysis of possibilities to increase the accessibility of WMS services from cadastral databases). Roczniki Geomatyki 15 (4): 365-374, Warszawa, PTIP.
Izdebski Waldemar, Łaguz Jacek, 2017: Analiza możliwości integracji dostępnych usług sieciowych WMS dotyczących danych o sieciach uzbrojenia terenu (Analysis of possibilities to integrate available WMS services concerning data on utility networks). Magazyn Geoinformacyjny GEODETA 7(266): 8-12.
Materiały Zespołu ds. Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych, październik 2007 (Resources of the Team for the National Spatial Data Infrastructure, October 2007). http://izdebski.edu.pl/kategorie/Publikacje/specyfikacja-wmswfs-1.pdf
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5d926fc0-11ac-4d3e-b536-0daa4d745a02
Identyfikatory