Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5d4fd235-40c2-4af4-a336-1322fce536ab

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

A numeric simulation of transient thermal field in a transistorradiator system and its verification by measurements

Autorzy Gołębiewski, J.  Łukjaniuk, A.  Bycul, R. P. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
PL Numeryczna symulacja nieustalonego pola termicznego w układzie tranzystor-radiator i jej pomiarowa weryfikacja
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN A physical and mathematical model of heat transfer in a system of a power transistor and forced air stream cooled radiator was presented. An important part of the model was the estimation of the heat transfer coefficient for forced convection and radiation. Transient thermal field was determined with the use of the finite element method by using a professional computer program NISA v. 16. The results were verified by doing measurements. Thermoelectric sensors of the T type, an NI 9211 module and an NI Signal Express computer program were utilized during the measuring. The relative difference between the results of the computations and the measurements did not exceed 15,5% in the transient state and it dropped to 6% in the steady state.
PL W pracy przedstawiono fizyczny i matematyczny model propagacji ciepła w układzie tranzystora mocy i radiatora chłodzonego wentylatorem. Istotnym elementem modelu było oszacowanie współczynnika przejmowania ciepła z układu w warunkach wymuszonej konwekcji i promieniowania. Nieustalone pole termiczne wyznaczono metodą elementów skończonych za pomocą profesjonalnego programu NISA v.16. Wyniki numerycznej symulacji zweryfikowano na drodze pomiarowej. W tym celu wykorzystano termoelektryczne czujniki typu T, moduł NI 9211 oraz oprogramowanie NI Signal Express. Okazało się, że względna różnica między wynikami obliczeń i pomiarów nie przekroczyła w stanie przejściowym 15,5% i w stanie ustalonym zmalała do 6%.
Słowa kluczowe
PL radiator   konwekcja wymuszona   pole termiczne   pomiar  
EN radiator   forced convection   transient thermal load   measurement  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2013
Tom R. 89, nr 11
Strony 169--174
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gołębiewski, J.
autor Łukjaniuk, A.
autor Bycul, R. P.
Bibliografia
[1] Incropera F., DeWitt D., Bergman T., Lavine A.: Introduction to heat transfer. John Wiley&Sons, Hoboken, 2007.
[2] Anders G.J.: Rating of electric power cables: ampacity computations for transmission, distribution and industrial applications. McGraw-Hill Professional, New York, 1997.
[3] Schlichting H., Gersten K.: Boundary layer theory. Springer, Berlin, 2003.
[4] Sobey I.J.: Introduction to interactive boundary layer theory. Oxford University Press, New York, 2001.
[5] Lienhard IV J.H., Lienhard V J.H.: A heat transfer textbook. Phlogiston Press, Cambridge, 2006.
[6] Wong Kau-Fui V.: Intermediate heat transfer. Taylor&Francis, New York, 2003.
[7] Sikora J.: Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień brzegowych (in Polish), Numerical methods of boundary problems solving. Politechnika Lubelska, Lublin, 2011.
[8] Manuals for NISA v. 16. NISA suite of FEA software (CDROM). Cranes Software, Inc., Troy, 2008.
[9] Brenner S., Scott R.L.: The mathematical theory of finite element methods. Springer, Berlin, 2008.
[10] Szargut J. [i inni]: Modelowanie numeryczne pól temperatury (in Polish), Numerical modelling of temperature field. WNT, Warszawa, 1992.
[11] Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J.: Metody numeryczne (in Polish), Numerical methods. WNT, Warszawa, 2009.
[12] LabVIEW TM Signal Express TM: Getting started with LabVIEW Signal Express, http://www.ni.com/manuals/.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5d4fd235-40c2-4af4-a336-1322fce536ab
Identyfikatory