Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5cb1b696-7e9f-49af-a70a-d176dfb0dc0c

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Porównawcze pomiary defektów klatek rozruchowych silników indukcyjnych pod kątem wykorzystania w diagnostyce

Autorzy Sułowicz, M.  Petryna, J.  Weinreb, K.  Guziec, K. 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Comparing Testso of the Inducton Motor with Starting Cages Failuresf for Aplication in Diagnostics
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Bezinwazyjne diagnozowanie silników indukcyjnych klatkowych z dodatkową klatką rozruchową jest ważnym zagadnieniem w diagnostyce eksploatacyjnej tego typu maszyn. Szczególnie jest to istotne w przypadku maszyn, dla których dokonuje się częstych i długich rozruchów. Równie ważne jest zweryfikowanie powszechnie stosowanych metod diagnozowania stanu klatki rozruchowej tych maszyn. Jednym ze sposobów weryfikacji jest przeprowadzenie pomiarów porównawczych dla silnika: zdrowego i z uszkodzoną klatką rozruchową. W artykule przedstawiono wyniki takich pomiarów oraz przeprowadzono analizę dla dwóch takich samych silników dużej mocy. Pomiary przeprowadzono dla rozruchu maszyn oraz w stanie ustalonym. Wyniki pomiarów dla stanu ustalonego analizowano przy wykorzystaniu analizy FFT poszukując symptomów uszkodzeń w widmach prądu. Dla przetworzenia przebiegów prądów rozruchowych zastosowano filtrację cyfrową oraz ciągłą i dyskretną transformację falkową. W podsumowaniu analiz dokonano próby unormowania wskaźników ocen diagnostycznych do postawienia trafnej diagnozy co do stanu klatki rozruchowej badanych maszyn indukcyjnych.
EN Non-invasive diagnosing of induction motors with additional starting cage seems to be an important issue in operating diagnosis of this type of machines. This is particularly important in case of machinery subjected to frequent and long starts. Equally important is also to verify commonly used methods of diagnosing starting cages of these machines. One of ways is to perform comparative measurements for a healthy motor and the motor with starting cage damage. This paper presents the results of comparative measurements and analysis for two identical high power motors one of which was healthy and the other had experienced a starting cage damage. The measurements were performed during motors start-up and during steady state operation as well. The results of steady-state measurements were analyzed with use of FFT in order to search for symptoms of damages in motor current spectra. For purpose of motors start-up currents waveforms processing, a digital filtering and continuous and discrete wavelet transformations were used. In the summary, it is shown an attempt of normalization of diagnostic assessments rates for accurate diagnosis about the state of starting cages of tested
Słowa kluczowe
PL uszkodzenie klatki   prąd rozruchowy   filtracja cyfrowa   analiza falkowa  
EN cage damage   start-up current   digital filtering   wavelet analysis  
Wydawca Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2013
Tom Nr 2(99)
Strony 77--83
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
autor Sułowicz, M.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pesulowi@cyf-kr.edu.pl
autor Petryna, J.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, jpetryna@pk.edu.pl
autor Weinreb, K.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, peweinre@cyf-kr.edu.pl
autor Guziec, K.
Bibliografia
[1]. Białasiewicz J.T.: Falki i aproksymacje. WNT, 2004.
[2]. M. Riera-Guasp, J. A. Antonino-Daviu, J. Rusek, J. Roger-Folch: Low frequency filtering for the diagnosis of cage asymmetries in induction machines. ICEM 2006, s. 1-6, CD.
[3]. Riera-Guasp M., Antonino-Daviu J.A., Pineda-Sanchez M., Puche-Panadero R., Perez-Cruz J.: A General Approach for the Transient Detection of Slip-Dependent Fault Components Based on the Discrete Wavelet Transform. Industrial Electronics, IEEE Transactions on, Vol. 55, 2008, pp. 4167-4180
[4]. Rad M.: Automatyczna diagnostyka klatki wirnika na podstawie prądu rozruchu silnika indukcyjnego. Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne nr 79, 2008, wyd. BOBRME KOMEL, s. 113-115.
[5]. Dybowski P., Rams W., Rusek J.: Problems of Practical Diagnostics of Induction Machines in Industry. Electrical Power Quality and Utilisation, Journal Vol. XIV, No. 1, 2008, pp. 79-83.
[6]. Widodo A., Yang B.-S., Gu D.-S., Choi B.-K.: Intelligent fault diagnosis system of induction motor based on transient current signal. Mechatronics vol. 19, 2009, pp. 680-689.
[7]. Weinreb K., Sułowicz M.: Skuteczne wykrywanie ekscentryczności dynamicznej w silniku asynchronicznym. Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne nr 83, 2009, wyd. BOBRME KOMEL, s. 207-212.
[8]. Antonino-Daviu J., Riera-Guasp M., Pons-Llinares, J., Jong Bin Park, Sang Bin Lee, Jiyoon Yoo, Kral C.: Detection of broken outer cage bars for double cage induction motors under the startup transient. Diagnostics for Electric Machines, Power Electronics & Drives (SDEMPED), 2011 IEEE International Symposium on, 5-8 Sept. 2011, pp. 1-8.
[9]. Drak B.: Typowe uszkodzenia silników indukcyjnych dużej mocy. Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne nr 89, 2011, wyd. BOBRME KOMEL, s. 7-14.
[10]. Miksiewicz R.: Diagnostyka silników indukcyjnych dwuklatkowych z uszkodzonymi prętami. Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne nr 95, 2012, wyd. BOBRME KOMEL, s. 83-88.
[11]. Drak B.: Zniszczenia klatek rozruchowych wirników dwuklatkowych silników indukcyjnych. Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne nr 97, 2012, wyd. BOBRME KOMEL, s. 63-66.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5cb1b696-7e9f-49af-a70a-d176dfb0dc0c
Identyfikatory