Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5c9ee83e-f67b-4a9e-8d89-a4fd23dc9e20

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Przewozy międzynarodowego transportu drogowego w Polsce po transformacji gospodarczej

Autorzy Mindur, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN International road transport in Poland after the economic transformation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule dokonano analizy rozwoju transportu samochodowego w Polsce po dokonanych w 1989 roku przemianach ustrojowych i przeobrażeniach gospodarczych. Przedstawiono rozbudowę sieci dróg krajowych w Polsce z uwzględnieniem autostrad. Wskazano na wiodącą rolę transportu ładunków w transporcie samochodowym. Omówiono regulacje prawne obowiązujące przewoźników na terytorium Unii Europejskiej, a także wielkości przewiezionych ładunków i pasażerów w międzynarodowym transporcie samochodowym w latach 2003–2013. Wskazano również problemy polskich przewoźników operujących na terytorium UE.
EN An analysis for the motor-car transport development after the transformation of the political system and economy in Poland in 1989 was made in this article. The development of domestic roads in this country with taking into account the constructed highways was also presented in it. There was indicated in it also the leading role for load carriages in the motor-car transportation. Some law provisions obligatory for transport agents on the territory of the European Union and the quantities of the transported loads and passengers in the international motor-car transport in 2003-2013 were taking also into consideration in this article. There were indicated in it also the problems of Polish transport agents operating on the territory of the European Union.
Słowa kluczowe
PL rozwój transportu w Polsce   transformacja gospodarcza w Polsce   międzynarodowy transport drogowy  
EN development of transport in Poland   economical transformation in Poland   international road transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1449--1452
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Mindur, L.
  • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu; 51-168 Wrocław, ul. Sołtysowicka 19 b, lmindur@vp.pl
Bibliografia
1. European Parliament About Parliament http://www.europarl.europa.eu/displayFtu.html?ftuId= FTU_5.6.3.html (data odsłony 22.03.2015).
2. EU Transport In figures. Statistical Pocketbook 2014, s. 76.
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; http://www.gddkia.gov.pl/pl (data odsłony 20.03.2015).
4. [Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju; http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/ Transport/ Strony/Wsparcie_rzadu_dla_polskich_przewoznikow_drogowych_15012015.aspx (data odsłony 19.03.2015).
5. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stanu unijnego rynku transportu drogowego. COM(2014) 222 final, Bruksela 2014.
6. Technologie transportowe (pod. red. L. Mindura). Wyd. Naukowe ITE-PIB, Warszawa-Radom 2014.
7. Transport drogowy w Polsce – wybrane dane. Raport ZMPD.
8. [Transport Europa-Azja (pod. red. M. Mindura). Wyd. Naukowe ITE-PIB, Warszawa-Radom 2009.
9. Transport, wyniki działalności. Roczniki statystyczne GUS, Warszawa 2004-2014.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5c9ee83e-f67b-4a9e-8d89-a4fd23dc9e20
Identyfikatory