PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Assessment of the effectiveness of plant-derived pesticides in controlling the black cherry aphid Myzus cerasi F. in organic growing of sweet cherry

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Ocena skuteczności preparatów roślinnych w zwalczaniu mszycy czereśniowej Myzus cerasi F. w ekologicznym systemie uprawy czereśni
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In 2013-2014, a study was conducted to assess the effectiveness of plant extracts in controlling the black cherry aphid (Myzus cerasi F.) in an ecological orchard. The tested decoctions were prepared from the field horsetail (Equisetum arvense), white mustard (Sinapis alba), Indian mustard (Brassica juncea), garlic (Allium sativum) and the wood of Quassia amara. In addition, an extract from the seeds of Azadirachta indica and horticultural potassium soap were also tested. The used extracts showed to have varied influence on aphid mortality. The highest mortality rates were obtained with the Q. amara decoction (50% - 2013, and 63.4% - 2014) and the Azadirachta indica extract (45.5% - 2013, and 49.7% - 2014). The other extracts had less influence on the mortality of the black cherry aphid, which ranged from 7.1 to 32.2%.
PL
W latach 2013-2014 oceniano skuteczność preparatów roślinnych w zwalczaniu mszycy czereśniowej (Myzus cerasi F.) w sadzie ekologicznym. Zastosowano przygotowane we własnym zakresię napary z ziela skrzypu, nasion gorczycy białej i sarepskiej, główek czosnku oraz wywar z drewna krzewu Quassia amara. Dodatkowo zastosowano gotowe preparaty, ekstrakt z miodli indyjskiej (Azadirachta indica) oraz mydło ogrodnicze potasowe z dodatkiem wrotyczu. Wykazano zróżnicowany wpływ zastosowanych preparatów na śmiertelność mszycy. Najwyższa śmiertelność w obydwu latach prowadzenia badań zanotowano dla wywaru z Quassia amara, która wyniosła 50% (2013) i 63,4% (2014) i nieznacznie niższa dla ekstraktu z miodli indyjskiej (Azadirachta indica), która wyniosła 45,5% (2013) i 49,7% (2014). Pozostałe preparaty wykazały zdecydowanie mniejszy wpływ na śmiertelność mszycy czereśniowej, która kształtowała się od 7,1 do 32,2%.
Twórcy
autor
 • Research Institute of Horticulture, Skierniewice, ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice, Poland
 • Research Institute of Horticulture, Skierniewice, ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice, Poland
autor
 • Research Institute of Horticulture, Skierniewice, ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice, Poland
Bibliografia
 • [1] Achremowicz J., Cież W.: Doświadczenia nad skutecznością działania wyciągów roślinnych stosowanych jako aficydy. Zeszyty Problemowe Postepów Nauk Rolniczych, 1998, Vol. 353: 53-66.
 • [2] Alford D.V.: (ed.). Pest and Disease Management Handbook. Wiley-Blackwell, 2008: 512.
 • [3] Alford D.V.: Pests of Ornamental Trees, Shrubs and Flowers, A Colour Handbook 2ed Edition. CRC Press, 2012: 68.
 • [4] Alford D.V.: Pests of Fruit Crops. A Colour Handbook. 2ed Edition. CRC Press, 2014: 87-88.
 • [5] Andreev R., Kutinkova H., Baltas K.: Non-chemical control of some important pests of sweet cherry. Journal of Plant Protection Research, 2008, Vol. 48 (4): 503-508.
 • [6] Arnaudov V., Kolev K.K.: Susceptibility of some introduced sweet cherry cultivars to the attacks of black cherry aphids Myzus cerasi Fab. (Homoptera: Aphididae). Acta Horticulturae, 2009, 825: 401-406.
 • [7] Badowska-Czubik T., Rozpara E., Danelski W., Kowalska J.: Skuteczność preparatu NeemAzal-T/S w ekologicznej ochronie czereśni. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2010, Vol. 55(3): 11-13.
 • [8] Bahar H., Islam A., Mannan A., Uddin J.: Effectiveness of some botanical extracts on Bean Aphids attacking Yard-Long Beans. Journal of Entomology, 2007, 4: 136-142.
 • [9] Bielicki P., Badowska-Czubik T., Rozpara E.: Szkodniki utrudniające produkcję drzewek śliwy w szkółce prowadzonej metodami ekologicznymi. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2011, Vol. 56(3): 23-26.
 • [10] Blackman R.L., Eastop V.F.: Aphids on the World Crops: an Identification and Information Guide. J. Wiley & Sons, Chichester, 1984.
 • [11] Boczek J.: Niechemiczne metody zwalczania szkodników roślin. Wyd. SGGW, 1992: 72-79.
 • [12] Bozsik A.: Erjesztett csalánlé hatása a nagy csalán, a cseresznye és a fekete bodza levéltetveire. 12 Tiszántúli Növényvédelmi Fórum. 17-18 October, 2007., Debrecen, Hungary.
 • [13] Bryk H., Sekrecka M., Lisek J., Łabanowska B.H., Sobiczewski P. (ed.): Program Ochrony Roślin Sadowniczych. Hortpress, 2015: 96.
 • [14] Burgieł Z.J. Czy preparaty roślinne zastapia syntetyczne pestycydy? Monografia: Wiech K., Kołoczko H., Kaszycki P. (Ed.) Ochrona środowiska naturalnego w XXI wieku - nowe
 • wyzwania i zagrożenia, Fundacja na Rzecz Wspierania Badań Naukowych w Krakowie, 2005: 116-125.
 • [15] Ciesielska J., Malusà E., Sas-Paszt L. Środki ochrony roślin stasowane w rolnictwie ekologicznym. Komentarz Załącznika II Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008. Graf-Sad, Skierniewice, 2011: 62-64.
 • [16] Dancewicz K., Gabryś B., Przybylska M.: Effect of Garlic (Allium sativum L.) and tansy (Tanaceum vulgare L.) extracts and potassic horticultural soap on the probing and feeding behave our of Myzus persicae (Sulzer, 1776). Aphids and other Hemipterous Insects, 2011, 17: 129-136.
 • [17] De Bokx J.A. 1989. Aphids and virus diseases. Cavalloro R. (ed.) “Euroaphid” network: Trapping and aphid prognosis. Proceedings of a meeting of the EC-Experts’ Group, 7-9 November 1988, Catania, Italy: 197-212
 • [18] Dixon A.F.: Aphid Ecology. Blackie Glasgow, 1985.
 • [19] Dutka A.: Zastosowanie olejków eterycznych w ochronie roślin przed szkodnikami w świetle najnowszej literatury. Prog. Plant Protect., 2013, 53(1): 36-42.
 • [20] Edwardson J.R., Christie R.G. 1991. Handbook of Viruses Infecting Legumes. CRC Press: 680 pp
 • [21] Gordh G., Headrick D.: A dictionary of entomology, 2nd Edition, CABI, 2011.
 • [22] Górski R., Kania A.: Wpływ olejków kolendrowego i petitgrain na śmiertelność mszycy ziemniaczanej (Aulacorthum solani Kalt.) wystepującej na tytoniu. Progress In Plant Protection, 2010, 50(3): 1529-1532.
 • [23] Gruppe A.: Untersuchungen zur biologie, ökologie und taxonomie der schwarzen kirschenblattlaus, Myzus cerasi Fabricius 1775, und zu deren interaktionen mit dem primärwirt, prunusarten und - arthybriden. Justus-Liebig-Universität. Rozprawa doktorska, 1988.
 • [24] Iqbal M.F., Kahloon M.H., Nawaz M.R., Javaid M.I.: Effectiveness of some botanical extracts on wheat aphids. The Journal of Animal & Plant Sciences, 2011, 21(1): 114-115.
 • [25] Jacobson M. Insecticides from plants. A review of literature, 1954-1971 Agriculture Handbook no. 154, U.S. Dept. of Agriculture, Washington, DC, 1958.
 • [26] Jacobson M. Insecticides from plants. A review of literature, 1954-1971. Agriculture Handbook no. 461, U.S. Dept. of Agriculture, Washington, DC, 1975.
 • [27] Jankowska B.: Wpływ wodnego wyciągu z aksamitki (Tagates patula nana) na występowanie szkodliwej entomofauny na kapuście białej. Progress In Plant Protection, 2008, 48(2): 724-729.
 • [28] Karczewska M.: From studies on the biology of the black cherry aphid Myzus cerasi (F.) (Homoptera: Aphididae) on cherry. Polish Journal of Entomology, 1970, 40(2): 345-359.
 • [29] Kassimi A., El Watik L.: Comparison of Insecticide Effect of Plant Extracts on Aphids of Watermelon and Green Alfalfa. Sustainable Agriculture Research, 2012, Vol. 1(2): 301-307.
 • [30] Kepenekcí İ., Yesilayer A., Atay T., Tülek A. Pathogenicity of the entomopathogenic fungus, Purpureocillium lilacinum TR1 against the Black Cherry Aphid, Myzus cerasi Fabricus (Hemiptera: Aphididae). Munis Entomology and Zoology, 2014, Vol. 10(1): 53-60.
 • [31] Kordan B., Słominski P., Nietupski M., Żuk-Gołaszeska K.: Ocena kozieradki pospolitej Trigonella foenum-graceum L. jak deterenta pokarmowego mszycy grochowej Acyrthosiphon
 • pisum Harris. Progress In Plant Protection, 2013, 53(1): 43-46.
 • [32] Legutowska H.: Preparaty roślinne w ochronie i nawożeniu roślin. Działkowiec, 2004.
 • [33] Legutowska H.: Preparaty roślinne. Działkowiec, 2009: 40-41.
 • [34] Maciesiak A.: Uciążliwe szkodniki sadów wiśniowych i czereśniowych. OWK, 2007, 23: 24-25.
 • [35] McLaren G.F., Fraser J.A.: Autumn and spring control of black cherry aphid on sweet cherry in Central Otago. New Zealand Plant Protection, 2002, Vol. 55: 347-353.
 • [36] Olszak R.W.: Racjonalne zwalczanie szkodników wiśni i czereśni. Ogólnopolska Konferencja „Intensyfikacja produkcji czereśni i wiśni”. ISK, 5 czerwca 2010, Skierniewice, Materiały konf.: 63-67.
 • [37] Preston W.M.A.: Revision of the north American aphids of the genus myzus. U.S. Dept. of Agriculture. Miscellaneous Publication, 1940, no. 371.
 • [38] Rakhshani E. Aphid parasitoids (Hymenoptera: Braconidae, Aphidiinae) associated with pome and stone fruit trees in Iran. Journal of Crop Protection, 2012, Vol. 1(2): 81-95.
 • [39] Sallam A.A., Volkmar C. , El-Wakeil N.E.: Effectiveness of different bio-rational insecticides applied on wheat plants to control cereal aphids. Journal of Plant Diseases and Protection, 2009, 116 (6): 283-287.
 • [40] Sohail A., Hamid F. S., Waheed A., Ahmed N., Aslam N., Zaman Q., Ahmed F., Islam S.: Efficacy of different botanical Materials against APHID TOXOPTERA AURANTII on tea (Camellia sinensis L.) cuttings under high shade nursery. Journal of Materials and Environmental Science, 2012, 3(6): 1065-1070.
 • [41] Suter H., Graber C.: Biologiczna ochrona roślin. Oficyna Wydawnicza Multico, 1995: 39-40.
 • [42] Szelęgiewicz H.: Katalog Fauny Polski - Mszyce Aphidodea, część XXI, zeszyt 4. Warszawa: PWN, 1968.
 • [43] Szulc M., Sobczak J., Pieczyńska A., Matyjaszczyk E.: Środki do ochrony ekologicznych upraw sadowniczych - stan aktualny. 58 Ogólnopol. Konf. Ochr. Roślin Sad. 19 lutego 2015, Warszawa, Materiały konf.: 155-156.
 • [44] Sengonça, Ç., Brüggen, K.U.: Investigations on the effect of aqueous extracts of Quassia amara (L.) on cereal aphids. Journal of Applied Entomolog, 1991, 112(2): 211-215.
 • [45] Wasina A.: Wykorzystanie roślin do zwalczania szkodników w sadach i ogrodach. Warszawa: PWRiL, 1986.
 • [46] Wiech K., Bednarek A., Grabowski M., Goszczyński W.: Ochrona roślin bez chemii. Działkowiec, 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5c93db22-aa71-41a8-858a-a3450aade9d9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.