Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5c83af27-dd24-4fe1-86ab-162527c3ce60

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Historyczna analiza konstrukcyjna wrocławskich zbiorników gazu z XIX i XX wieku

Autorzy Berkowski, P.  Kosior-Kazberuk, M. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Structural and construction history of Wrocław’s gasholders from 19th and 20th century
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Na przełomie XIX i XX w. we Wrocławiu funkcjonowały cztery zakłady gazownicze, produkujące gaz na potrzeby miasta. Trzy z nich przestały wytwarzać gaz miejski jeszcze w pierwszym trzydziestoleciu XX w., natomiast najmłodszy, otwarty w 1906 r., działał jeszcze w latach 90. Jednymi z najbardziej charakterystycznych obiektów w tych zakładach były stalowe zbiorniki cylindryczne, z kopulastym przekryciem, służące do przechowywania gazu. W najstarszych obiektach konstrukcja obudowująca zbiorniki była murowana, o rzucie kołowym. W okresie późniejszym konstrukcję prowadzącą powłoki zbiorników stanowiły przestrzenne ramy stalowe, złożone ze słupów, powiązanych ryglami i stężeniami. W artykule przedstawiono krótką analizę historyczną i konstrukcyjną dotyczącą zbiorników gazu, opracowaną na podstawie dokumentacji archiwalnej.
EN At the turn of the 19th and 20th centuries there were four gas plants operating in Wrocław and producing gas for the city. Three of these plants ceased to produce urban gas in the 1st thirties of the 20th century, while the youngest one, opened in 1906, continued to operate till the 90s. One of the most characteristic buildings in these plants were steel cylindrical tanks for gas storage with dome cover. In the oldest structures the housing construction of the tanks was made of brick/stone masonry in a form of circular silos. Later, the shell-guiding structures were spatial steel frameworks composed of poles, linked by beams and bracings. The paper presents a brief historical and structural analysis of gasholders, based on archival documentation.
Słowa kluczowe
PL Wrocław   zbiornik gazu   obiekt zabytkowy   XIX / XX w.   analiza historyczna   rozwiązanie technologiczno-konstrukcyjne  
EN Wroclaw   gas holder   historical facility   19 / 20 century   historical analysis   structural and technological solution  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2017
Tom nr 11
Strony 97--99
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il.
Twórcy
autor Berkowski, P.
autor Kosior-Kazberuk, M.
  • Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Bibliografia
[1] Archiwum Budowlane miasta Wrocławia (T3456, T1237, T1148, T4113).
[2] Berger Barbara. 2015. „The Gasholder – Shaped by its function. The Italian example.” Fifth International Congress on Construction History. Chicago. Vol. 1: 203 – 210.
[3] Denkschrift zur Eröffnung des neuen Gaswerkes im November 1906. Theiner & Meinicke. Breslau. www.dbc.wroc.pl:9469 (dostęp 27.05.2017 r.).
[4] Oval and Kennington Development Area: Gasholder document. 2015. Berkely – Lambeth. http://www.oakda.co.uk/media/pdf/n/f/OAKDA_Gas_Holder_Strategy.pdf (dostęp 27.05.2017 r.).
[5] Pillsbury Charles S. 1911. The Design of Gas Holders. Thesis for degree of Mechanical Engineer, University of Illinois. https://www.ideals.illinois.edu (dostęp 27.05.2017 r.).
[6] Pöschek Andreas. http://viennaphoto.at/en/gasometer-vienna (dostęp 27.05.2017 r.).
[7] Russel Thomas. 2014. „Gasworks Profile B: Gasholders and their Tanks”. London. CL:AIRE. https://www.researchgate.net/publication/268447774_Gasholders_and_their_Tanks (dostęp 27.05.2017 r.).
[8] Southwell Cripps Frederick. 1889. The Guide Framing of Gas-Holders and other papers chiefly realting to strains in structures connected with gas-works. London: Walter King, Office of the „Journal of Gas Lighting”. www.archive.org (dostęp 27.05.2017 r.).
[9] Węgrzyn-Kopczyńska Danuta. 2012. „165 lat gazownictwa we Wrocławiu”. Wiadomości Naftowe i Gazownicze R. 15 (9): 22 – 23.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5c83af27-dd24-4fe1-86ab-162527c3ce60
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2017.11.40