Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5c175a1f-c102-453d-afab-52714b851bcc

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Problemy przeciążenia w transporcie kołowym kontenerów

Autorzy Grządziela, A.  Malinowski, R.  Nieścior, M.  Deuszkiewicz, P.  Rakoczy, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Transport kołowy kontenerów po polskich drogach jest obwarowany szeregiem przepisów, z których główną rolę pełni Kodeks Drogowy oraz szereg ustaw i rozporządzeń Ministra Transportu. Od wielu lat, pomimo wprowadzenia wielotysięcznych kar pieniężnych dla przewoźników nie rozwiązano problemu nawagi zestawów kołowych, których ciężar niekiedy przekracza nawet 60 ton. Artykuł charakteryzuje przyczyny powstałej sytuacji, charakteryzuje zagrożenia występujące na drogach oraz w infrastrukturze sąsiadującej a także przedstawia propozycje rozwiązań prawnych i technicznych, które pozwoliłyby problem radykalnie rozwiązać.
EN Cartage of containers on Polish roads is covered by the set of rules, especially the role of the Highway Code and the internal and external codification acts. For many years, despite the introduction of thousands of fines to carriers has not resolved the problem of overweight wheelset whose weight exceeds even 60 tons. Article presents reasons of the situation, characterized by threats encountered on the road and adjacent to the infrastructure as well as proposals of legal and technical solutions that would enable radically solve the problem.
Słowa kluczowe
PL transport kołowy kontenerów   polskie drogi   przepisy drogowe  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., pelen tekst na CD
Twórcy
autor Grządziela, A.
  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
autor Malinowski, R.
  • Leartes sp.z o.o.
autor Nieścior, M.
  • Leartes sp.z o.o.
autor Deuszkiewicz, P.
  • Leartes sp.z o.o.
autor Rakoczy, A.
  • Leartes sp.z o.o.
Bibliografia
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874. z późń. zm.),
2. Ustawa dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późń. zm.),
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115. z późń. zm.),
4. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601. z późń. zm.),
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późń. zm.),
6. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.),
7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 z późn. zm.),
8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 135, poz. 790),
9. D. Sybilski, T. Mechowski, P. Harasim: Ocena wpływu obciążenia dróg pojazdami ciężkimi na trwałość nawierzchni, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2010,
10. Dynamic interaction of heavy vehicles with roads and bridges. OECD DIVINE Programme. 1995,
11. Analiza wpływu obciążenia dróg przez pojazdy ciężkie na trwałość nawierzchni z uwzględnieniem stanu dróg w Polsce. IBDiM na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, Warszawa 2004,
12. Funkcjonowanie oraz perspektywy rozwoju rynku przewozów kontenerowych w Polsce do roku 2015, opracowanie dla Balticon SA, 2010
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5c175a1f-c102-453d-afab-52714b851bcc
Identyfikatory