Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5bf795e0-f05b-476f-9d3d-22a01293b00b

Czasopismo

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Tytuł artykułu

Stany zarysowania i odkształcenia belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien

Autorzy Smarzewski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of crack and strain states of high performance reinforced fiber concrete beams
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizy stanów zarysowania i odkształcenia belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien stalowych i polipropylenowych poddanych zginaniu w schemacie czteropunktowym. Badania przeprowadzono dla trzech belek zróżnicowanych pod względem ilości i rodzaju zbrojenia. W belce B1 skonstruowano tradycyjne zbrojenie prętami stalowymi. W elementach B2 i B3 zamiast strzemion i prętów górnych zastosowano zbrojenie rozproszone o zmiennej procentowej objętości włókien. W analizach wykorzystano system ARAMIS do bezkontaktowych trójwymiarowych pomiarów odkształceń. Analizy zachowania belek pod obciążeniem statycznym przedstawiono na podstawie pomiarów rys i odkształceń.
EN The article presents the crack and strain states analysis of the reinforced high performance concrete beams with steel and polypropylene fibre. The beams were bent in the 4-point model. Research was carried out for three different beams with regard to the quantity and the type of reinforcement. The beam B1 was constructed conventionally with steel rods reinforcement. As regards beams B2 and B3, instead of the stirrups and the compressive rods, fibre reinforcement of variable fibre volume percentage was applied. For the analysis, a non-contact system for three-dimensional measurements of strain - ARAMIS was used. The analysis of the behaviour of the beams under static load was based on the measurements of crack and strain.
Słowa kluczowe
PL belki żelbetowe   beton wysokowartościowy   włókno stalowe   włókno polipropylenowe   system ARAMIS   stan zarysowania   stan odkształcenia  
EN reinforced concrete beams   high performance concrete   steel fibre   polypropylene fibre   Aramis system   crack state   strain state  
Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Czasopismo Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Rocznik 2014
Tom Vol. 63, nr 3
Strony 135--145
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Smarzewski, P.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40, p.smarzewski@pollub.pl
Bibliografia
[1] Aramis, User Manual - Software, GOM Optical Measuring Techniques, 2007.
[2] Ashour S.A., Hasanain G.S., Wafa F.F., Shear Behavior of High-Strength Fiber Reinforced Concrete Beams, ACI Structural Journal, 89, 2, 1992, 176-184.
[3] Banthia N., Gupta R., Hybrid fiber reinforced concrete (HyFRC) fiber synergy in high strength matrices, Materials and Structures, 37, 2004, 707-716.
[4] Chunxiang Q., Pantaikuni I., Properties of high-strength steel fiber-reinforced concrete beams in bending, Cement and Concrete Composites, 21, 1999, 73-81.
[5] Cladera A., Mari A.R., Experimental study on high-strength concrete beams failing in shear, Engineering Structures, 27, 2005, 1519-1527.
[6] Gustafsson J., Noghabai K., Steel fibers as shear reinforcement in high strength concrete beams, Technical Report, Luleå University of Technology, Division of Structural Engineering, 1999.
[7] Koksal F., Combined effect of silica fume and steel fiber on the mechanical properties of high strength concretes, Construction and Building Materials, 22, 2008, 1874-1880.
Uwagi
PL Wyniki prac były finansowane w ramach środków statutowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr S/15/2012.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5bf795e0-f05b-476f-9d3d-22a01293b00b
Identyfikatory
DOI 10.5604/12345865.1116928