Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5b963f65-c661-4769-9334-5ed2139b780b

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Budownictwo

Tytuł artykułu

The influence of superstructure stiffness on internal forces distribution in raft foundations

Autorzy Łątka, D.  Repelewicz, M. 
Treść / Zawartość http://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/35434
Warianty tytułu
PL Wpływ sztywności nadbudowy na wielkość sił wewnętrznych w płytach fundamentowych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The article presents the changes in designing rules of raft foundations according to Eurocodes in relation to structural stiffness of: superstructure–foundations–soil. The results from two numerical models (wall-type and slab-column superstructure) were analyzed. The subject of the analysis was to assess the influence of the raft foundation effective stiffness and Winkler’s spring constant on internal forces distribution in the foundation.
PL W artykule przedstawiono zmiany w przepisach normowych przy projektowaniu posadowień bezpośrednich na płycie fundamentowej w odniesieniu do sztywności układu: nadbudowa – fundament – podłoże gruntowe. Przeanalizowano wyniki z dwóch modeli numerycznych (dla nadbudowy ścianowej i płytowo-słupowej) pod kątem wpływu sztywności efektywnej płyty fundamentowej i parametrów podłoża Winklera na dystrybucję sił wewnętrznych w fundamencie.
Słowa kluczowe
PL sztywność nadbudowy   współczynnik sprężystości podłoża Winklera   płyta fundamentowa   eurokody  
EN superstructure stiffness   Winkler's spring constant   raft foundation   eurocodes  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Rocznik 2015
Tom Y. 112, iss. 4-B
Strony 51--56
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., wz., il., wykr.
Twórcy
autor Łątka, D.
  • Institute of Building Materials and Structures, Faculty of Civil Engineering, Cracow University of Technology
autor Repelewicz, M.
  • Institute of Building Materials and Structures, Faculty of Civil Engineering, Cracow University of Technology
Bibliografia
[1] PN-81/B03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[2] Majewski S., Sprężysto-plastyczny model współpracującego układu budynek – podłoże poddanego wpływom górniczych deformacji terenu, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr 1271, Gliwice 1995.
[3] PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[4] EN 1997-1:2004. Eurocode 7: Geotechnical design – Part 1: General rules.
[5] EN 1992-1-1:2004. Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings.
[6] Motak E., Inżynierskie modele obliczeniowe układu fundament – podłoże gruntowe, Inżynieria i Budownictwo, nr 2/1995.
[7] Świniański J., Ocena podatności podłoża przy wymiarowaniu płyt fundamentowych, Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 5/2003.
[8] Sun H.H., Zhao X., Li X.P., Ding J.M., Zhou Y., Performance Analysis of Basement Fin Wall of the Shanghai Tower Based on the Interaction Between Pile-Raft Foundation and Superstructure, The Twelfth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction, Procedia Engineering 14 (2011).
[9] Russo G., Abagnara V., Poulos H.G., Small J.C., Re-assessment of foundation settlements for the Burj Khalifa, Dubai, Acta Geotechnica, Volume 8, Issue 1, 2013.
[10] Król W., Statyka fundamentów żelbetowych z uwzględnieniem sztywności nadbudowy, Arkady, Warszawa 1964.
[11] Starosolski W. Techniczne metody obliczania fundamentów płaskich, Geoinżynieria – Drogi Mosty Tunele 03/2009 (22).
[12] Starosolski W., Metody obliczania płyt fundamentowych, Geoinżynieria – Drogi Mosty Tunele 03/2008 (18).
[13] Robot Structural Analysis 2011 – user’s manual, 2010.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5b963f65-c661-4769-9334-5ed2139b780b
Identyfikatory
DOI 10.4467/2353737XCT.15.402.5033