Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5b41ebe4-5ed7-40a6-b47f-0116601b4a80

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza strukturalna usług serwisowych i naprawczych pojazdów rolniczych

Autorzy Grieger, A.  Chojnacki, J.  Lewaszkiewicz, Ł.  Żukowska, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Structural analysis service and repair of agricultural machinery
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Usługa serwisowa jako szczególna forma identyfikacji zróżnicowanej oferty rynkowej w obsługiwaniu maszyn rolniczych, wielu użytkownikom kojarzy się przede wszystkim z wysokimi kosztami. W mniejszym stopniu właściciel zwraca uwagę na aspekt jakościowy usługi, pozwalający na bezawaryjne użytkowanie maszyny w trakcie sezonu agrotechnicznego. Ponieważ ważnym zagadnieniem jest poziom jakości usługi, podjęto próbę oceny problemu, poprzez realizację na terenie województwa zachodniopomorskiego odpowiedniego programu badań. Jakość usługi serwisowej rozpatrywana jako zbiór parametrów cząstkowych: a) czas oczekiwania na naprawę, b) czas dokonania naprawy, c) kwalifikacje pracowników wykonujących usługę, przedstawiono w formie graficznej i opisowej w treści opracowania. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty rozwoju usługi serwisowej zaobserwowany wskaźnik jakościowy można uznać jako średnio zadawalający.
EN Support services as a special from of identification varied range of market in the handling of many agricultural machines, multiple users is mainly associated with high costs. To a lesser extent, the owner draws attention to the aspect of quality services for trouble-free operation of the machine during season agrotechnical. As an important issue is the level of quality of service, an attempt to assess the problem, trough the implementation of the province of West appropriate research program. The quality of services is provided, considered as a subset of parameters: a) the time waiting for repair, b) the time to repair, c) the qualifications of the employees performing the service, presented in graphical and descriptive in contest development. Taking into account all aspects of servicing observed quality indicator can be considered as moderate satisfactory.
Słowa kluczowe
PL usługi serwisowe   usługi naprawcze   maszyny rolnicze  
EN agricultural services   repair service   agricultural machinery  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 10
Strony 135--138
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Grieger, A.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
autor Chojnacki, J.
  • Politechnika Koszalińska
autor Lewaszkiewicz, Ł.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
autor Żukowska, K.
  • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
1. Durczak K., Rybacki P., Staszak Ż. 2011. Wyniki badań jakości obsługi posprzedażnej maszyn rolniczych. Inżynieria Rolnicza Nr 8 (133), s. 101-108.
2. Emberger P., Thuneke K., Gassner T. 2009. Betriebsverhalten von Rapsöl-Traktoren im Praxisbetrieb. Landtechnik Nr 1, s. 37-39, ISSN 0023-8082.
3. Grant D.B., Lambert D.M., Stock J.R., Ellram L.M. 2006. Fundamentals of Logistics Management. Europen Edition. McGraw-Hill. 436 ss. ISBN 978-0077108946.
4. Grieger A. 2008a. Stan techniczny ciągników rolniczych w wysokotowarowym gospodarstwie rolnym. Inżynieria Rolnicza Nr 9 (107), s. 99-105, ISSN 1429-7264.
5. Grieger A. 2008b. Analiza warunków organizacyjnych i prawnych w eksploatacji ciągników rolniczych w aspekcie ochrony środowiska. Mat. Konf. XI Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacje w motoryzacji dla ochrony środowiska” Słupsk 6.06., s. 41-46, ISBN 978-83-60228-14-2.
6. Hill N., Alexander J. 2003. Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków. ISBN 83-88597-90-6.
7. Juściński S., Piekarski W. 2008. Analiza statystyczna obsługi serwisowej ciągników rolniczych w aspekcie odległości od siedziby firmy. Inżynieria Rolnicza Nr 2 (100), s. 57-75, ISSN 1429-7264.
8. Juściński S., Piekarski W. 2009. Rozkład zapotrzebowania na przeglądy serwisowe ciągnikow rolniczych w aspekcie terminów agrotechnicznych. Inżynieria Rolnicza Nr 8 (117), s. 31-38, ISSN 1429-7264.
9. Juściński S., Szczepanik M. 2011. Przeglądy gwarancyjne ciągników rolniczych jako element logistyki dystrybucji. Eksploatacja i Niezawodność Nr 2 (38), s. 45-52, ISSN 1507-2711.
10. Juściński S. 2012. Analiza przeglądów technicznych przed sprzedażą, wykonywanych przez autoryzowany serwis. Problemy Inżynierii Rolniczej (VII-IX): z. 3 (77), s. 167-176, ISSN 1231-0093.
11. Kempy D. 2011. Logistyczna obsługa klienta. Polskie Wyd. Ekonomiczne. Warszawa. ISBN 83-89503-1310-7.
12. Klimkiewicz M., Moczulska K. 2008. Zastosowanie zbiorów przybliżonych do analizy satysfakcji klienta serwisu pojazdów. Inżynieria Rolnicza Nr 1 (99), s. 165-172. ISSN 1429-7264.
13. Legutko S. 1999. Podstawy eksploatacji maszyn. Wyd. Politechniki Poznańskiej, 199 ss. ISBN 83-7143-199-6.
14. Mazurek-Łopaciński K. 2005. Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa. 494 ss., ISBN 9788301154622.
15. Olearczyk E. 2004. Certyfikacja kompetencji personelu w eksploatacji obiektów technicznych. Eksploatacja i Niezawodność Nr 3 (23), s. 52-54, ISSN 1507-2711.
16. Rybacki P., Durczak K. 2012. Hierarchizacja kryteriów oceny jakości procesów serwisowania maszyn rolniczych metodą porównania. Inżynieria Rolnicza Z. 2 (136) T. 1, s. 299-306, ISSN 1429-7264.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5b41ebe4-5ed7-40a6-b47f-0116601b4a80
Identyfikatory