Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5b32dae2-fd30-4751-ac3d-baeef0635adc

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena konkurencyjności regionów świętokrzyskiego i lubelskiego

Autorzy Surdacka, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation the competitiveness factors of świętokrzyskie andlubelskie
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zagadnienie konkurencyjności coraz częściej pojawia się w polityce regionalnej różnych państw, w tym również członków Unii Europejskiej, gdzie stało się jednym z sześciu najważniejszych celów tej polityki na przełomie XX i XXI wieku. Jej głównym priorytetem jest podniesienie poziomu konkurencyjności województw, rozumianej jako siła napędowa rozwoju regionalnego. Konkurencyjność jest narzędziem do osiągnięcia ogólnospołecznych celów, jakimi są wzrost dochodu i dobrobytu. Jest procesem kształtowania się przewagi w globalizującej się gospodarce. W opracowaniu zaprezentowano pojęcie regionu i jego konkurencyjności, przedstawiono również informacje dotyczące polityki regionalnej Unii Europejskiej. Dalsza część publikacji stanowi wynikową analizę konkurencyjności dwóch województw Polski Wschodniej - regionu świętokrzyskiego i lubelskiego.
EN The competitiveness of the province is an important subject in policy of regions for many countries including Euro-pean Union members . This became one of six most important aims in this policy in XX and XXI. The rules of new regional policy of European Union’s influence on the competitiveness of regions became the most interesting subject. The main of its aims is raising the level of people’s lives and the competitiveness of regions. It means having more money for province. The socio – economic regions is place, where form competitive advantage.in global economy. The publication shows the meaning of word like region and competitiveness of provinces. There is some information about regional policy of European Union. This is analysis of competitiveness of two provinces on the west of Poland: Świętokrzyskie and Lubelskie.
Słowa kluczowe
PL rozwój regionalny   konkurencyjność regionów   region świętokrzyski   region lubelski  
EN regional development   competitiveness of regions   Świętokrzyskie region   Lubelskie region  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1775--1781
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Surdacka, E.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Turystyki i Rekreacji.20-950 Lublin; ul. Akademicka 15, surdackaewelina@wp.pl
Bibliografia
1. Bossak J, Bieńkowski W, (red): Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2001.
2. Encyklopedia Ekonomiczno – Rolnicza, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1984.
3. Grosse T. G., Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
4. Klasik A, Kuźnik F, Konkurencyjny rozwój regionów w Europie, [w:] Szymla Z. (red.), Konkurencyjność miast i regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001.
5. Konkurencyjność Województwa Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2009.
6. Kuciński K: Konkurencyjność jako zagadnienie regionalne, Wydawnictwo Naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 1998.
7. Rocznik Statystyczny Województw, Warszawa 2015.
8. Statystyczne Vademecum Samorządowca, Urząd Statystyczny w Kielcach. Bank Danych Lokalnych dla Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2015.
9. Statystyczne Vademecum Samorządowca, Urząd Statystyczny w Lublinie. Bank Danych Lokalnych dla Województwa Lubelskiego, Lublin 2015.
10. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
11. Strategia rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 ,Tom II, Warszawa 2005.
12. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, Kielce 2005.
13. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
14. Strzelecki Z. (red.), Konkurencyjność Województwa Mazowieckiego na tle Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
15. Strzelecki Z, Polityka regionalna, [w:] Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa 2008.
16. Winiarski B, Konkurencyjność: kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej, [w:] Klamut M. (red.), Konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
17. Wiśniewski Sz., Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
18. Woś B., Rozwój regionalny i polityka regionalna w Unii Europejskiej i w Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.
19. Zeman-Miszewska E, Konkurencja i konkurencyjność regionów, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
20. http://www.kielce.uw.gov.pl/index.php?str=362 [podjęto, 11.09.2015].
21. http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=395 [podjęto, 11.09.2015].
22. http://www.gddkia.gov.pl/pl/335/mapy [podjęto, 12.01.2016].
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5b32dae2-fd30-4751-ac3d-baeef0635adc
Identyfikatory