Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5b314110-f7ea-4161-8723-6e1de5774b95

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Analiza funkcjonalnych wymagań oraz projektowanie modelu danych informatycznego systemu zarządzania charakterystykami reklam drogowych

Autorzy Czerepicki, A.  Tomczuk, P.  Chrzanowicz, M. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN The functional requirements analysis and design a database model of the road advertisement's characteristics management computer system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Reklamy w pasie drogowym stanowią nieodłączny element współczesnej architektury miejskiej. W zależności od treści przekazu, sposobu umiejscowienia oraz rodzaju podświetlenia, mogą one w różnym stopniu przyczynić się do rozproszenia uwagi osoby kierującej pojazdem. Ze względu na brak jednolitych przepisów prawnych regulujących standardy budowy oraz umieszczania reklam w obrębie drogi, oszacowanie wpływu reklamy na komfort kierowcy jest skomplikowane. Jednym z zadań projektu ROADVERT jest budowa narzędzia informatycznego, za pomocą którego można byłoby przeprowadzić kompleksową analizę technicznych aspektów reklam. Artykuł przedstawia zagadnienia związane z wybranymi etapami procesu projektowania takiego narzędzia. Wyodrębniono kategorie parametrów reklamy, jak np. aspekty treściowe, parametry oświetleniowe, lokalizacja reklamy w pasie drogowym, aspekty prawne etc. Opracowano i przedstawiono propozycję klasyfikacji reklam ze względu na poszczególne kryteria. Sformułowano wymagania funkcjonalne oraz techniczne do systemu. Zaproponowano obiektowy informatyczny model systemu, strukturę bazy danych oraz podstawowe elementy interfejsu użytkownika.
EN Roadside advertising is an integrated part of modern urban architecture. They can disturb the attention of the vehicle driver depending on the content, the location, and the type of backlighting. Estimating the advertising impact on driver comfort is complicated due to lack of uniform legislation regulating construction standards and principles of ad placement near the road. One of the tasks of the ROADVERT project is to build an IT tool for a comprehensive analysis of the advertising technical aspects. This paper presents issues related to the selected stages of the IT tool design process. The categories of advertising parameters have been separated, such as lighting parameters, location of the advertisement in the lane, legislation aspects, etc. A proposal for advertisements classification depends on different criteria was developed and presented. The functional and technical requirements for the system have been formulated. An object-oriented IT system model and graph database structure were proposed.
Słowa kluczowe
PL reklamy drogowe   system informatyczny   grafowa baza danych  
EN road advertise   information system   graph database  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2017
Tom z. 118
Strony 85--94
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Czerepicki, A.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
autor Tomczuk, P.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
autor Chrzanowicz, M.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
Bibliografia
1. Tomczuk P., Jaskowski P.: Pomiary luminancji wybranych reklam usytuowanych w otoczeniu dróg, Logistyka 4/2015, CD1 nr 118, str. 1067-1076, ISSN 1231-5478
2. Chattington F.M.: Investigating driver distraction: the effects of video and static advertising: a driving simulator study. Crowthorne: Transport Research Laboratory TRL, RPN256 -2009, TRL Crowthorne, UK
3. Tomczuk P., Czerepicki A., Sadowski P., Jaskowski P., Chrzanowicz M.: Modelowanie wpływu reklam świetlnych na bezpieczeństwo ruchu drogowego, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Transport, z. 114, Aspekty Bezpieczeństwa i Ekologii w Transporcie, str. 369-382. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISSN 1230-9265, Warszawa 2016
4. Glicz M., Jamroz K., Mackun T.: Aktualny stan prawny w zakresie reklam widzianych z drogi i rekomendacje do zmian. Transport Miejski i Regionalny 12/2013, s. 9-15
5. Beynon-Davies P.: Inżynieria systemów informacyjnych. WNT, Warszawa 2004, ISBN 8-3204-2993-5
6. Eckerson W.: Three Tier Client/Server Architecture: Achieving Scalability, Performance, and Efficiency in Client Server Applications, Open Information Systems 10, 1 (January 1995): 3(20)
7. Czerepicki A.: Projektowanie transportowych systemów informatycznych z wykorzystaniem grafowej bazy danych, w: Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów, Instytut Logistyki i Magazynowania, nr 4, 2014, 1761-1766
8. Czerepicki A.: Application of graph databases for transport purposes, in: Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, PAN, vol. 64, No 3, 2016, ss. 457-466
9. Robinson I., Webber J., Eifrem E.: Graph Databases - New Opportunities for Connected Data (2nd Edition), O'Reilly 2015, ISBN 978-1491930892
10. Abrahamsson P., Warsta J., Siponen M. T.,Ronkainen J.: New directions on agile methods: a comparative analysis, in: Software Engineering, 2003, Proceedings 25th International Conference, pp. 244-254
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5b314110-f7ea-4161-8723-6e1de5774b95
Identyfikatory